Eesti folkloristika aastapreemia sai Madis Arukask

31. mail anti teist korda välja Eesti folkloristika aastapreemia. Preemia määramisel arvestati ühe kalendriaasta jooksul ilmunud publikatsioone ja populariseerivat tegevust.

2011/2012 preemia sai Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena osakonna eesti keele ja kultuuri muukeelsete dotsent Madis Arukask, kelle teadustegevus on olnud erakordselt viljakas, mitmekülgne ning folkloristika piire avardav. Preemia anti kätte Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi aastakoosolekul.

Preemia asutas 2011. aastal Akadeemiline Rahvaluule Selts (ARS) koostöös Eesti Kultuurkapitaliga tunnustamaks kõrgel professionaalsel tasemel teaduslikku või/ja teadustulemusi populariseerivat tööd folkloristikas, meie rahvuskultuuri ühes keskses valdkonnas.