Foto:
Priscilla Du Preez / Unsplash

Neoliberalism ja normiühiskond kui stressiallikas

Anglistika professor Raili Marling uuris koos etnoloogia nooremteaduri Rebeka Põldsamiga neoliberaalse ühiskonnamudeli mõju inimeste tajule. Intervjuudel põhinev uuring avaldati ajakirjas Sexualities.

Eestis domineeriv neoliberalistlik ühiskonnamudel on autorite sõnul tugevalt orienteeritud kapitalile ning see mõjutab ka inimeste väärtushinnanguid ja käitumist. Ühiskondlik surve ennast pidevalt paremaks muuta on pidev stressiallikas, eriti siis, kui ollakse kehvas majanduslikus olukorras. Lisaks tekitab praegune ühiskonnakorraldus vajaduse kuuluda kindlatesse normidesse, neist erinejad satuvad pahatihti (ebameeldiva) tähelepanu alla. Kokkuvõtteks tõdevad autorid, et Eestis jääb praegu vajaka neoliberalismi kriitikat, kuid peale on kasvamas uus põlvkond, kes võib olukorda muuta.

Loe uuringu põhjal valminud lugu Novaatorist.

#teadus #ühiskonnale
Ukraina

Tartu Ülikoolis kogutakse Ukraina sõja lugusid

30.09.2022
#teadus #ühiskonnale

Andres Herkel kaitseb doktoritööd „Nāgārdžuna „Keskmise tee juurvärsid“: tõlge ja tõlgendus“

30. augustil kell 10.00 kaitseb Andres Herkel võrdleva kirjandusteaduse erialal doktoritööd „Nāgārdžuna „Keskmise tee juurvärsid“: tõlge ja tõlgendus“.
18.08.2022
#kultuur #teadus
Ravi Sharma / Unsplash_raamatud

Andrus Org algupärasest noortekirjandusest

16.08.2022