Defences of BA and MA theses at the Departement of Estonian and Comparative Folklore on May 31, 2016

Folkloristika eriala magistri- ja bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad 31. mail 2016 algusega kl 10.15 von Bocki õppehoone (Ülikooli 16) ruumis 214.

Kaitsmisele tulevad tööd:

MA

Kl 10.15

Lona Päll – Ökosemiootiline vaade keskkonna modelleerimisele eesti kohapärimuses Kakerdaja rabaga seotud pärimuse näitel

Juhendaja: dotsent Ergo-Hart Västrik; oponent: nooremteadur/doktorant Kristel Kivari

Kl 11.15

Kaija Rumm – Vene-Türgi sõda: andmete folkloristlik võrdlev analüüs

Juhendaja: dotsent Tiiu Jaago; oponent: ERA vanemteadur Taive Särg

Kl 12.15

Liis-Marii Roosnupp – Naise kujutamine imemuinasjutus «Imeline põgenemine» (ATU 313)

Juhendaja: dotsent Risto Järv; oponent: doktorant Kärri Toomeos-Orglaan

 

Kl 13.15–14.15 Lõunapaus

 

BA

Kl 14.15

Kadi Raal – Lastehirmutiste kasutamine rahvapedagoogikas kolme Pärnu kooli näitel: võrdlev-ajalooline käsitlus

Juhendaja: dotsent Ergo-Hart Västrik; oponent: ERA teadur/doktorant Astrid Tuisk

Kl 14.45

Keidi Kald – Loovmängud: viiekümnendad, üheksakümnendad ja tänapäev

Juhendaja: vanemteadur Merili Metsvahi; oponent: magister Liis Reha

Kl 15.15

Triin Sepp – Saunaga seotud uskumusolendite kujutamine eri folkloorižanrites

Juhendaja: dotsent Ergo-Hart Västrik; oponent: doktorant Katre Kikas

 

NB! Antud kaitsmisajad on orienteeruvad, palume kaitsjal, oponentidel ja juhendajatel arvestada veidi varasema ajaga.