Skip to main content

Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaat

Lossi 36
51003 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5957
sotsiaalteadused@ut.ee
Raul Eamets
dekaan
PhD (majandusteadus)
+372 737 5901
+372 514 0082 (5645)
Janno Lahe
õppeprodekaan
dr. iur. (õigusteadus)
+372 737 5992
Lossi 36-125
Eva Piirimäe
Eva Piirimäe
teadus-arendusprodekaan
PhD (ideede ajalugu)
+372 737 5938
Lossi 36–127
Janek Saluse
dekanaadi juhataja
MA (majandusteadus)
+372 737 5953
+372 5645 0072 (5953
Lossi 36–129
Marleen Otsus
turunduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 737 5952
Lossi 36–121
Tene Viiburg
teadus-arenduskorralduse peaspetsialist
MA (inglise keel ja kirjandus)
+372 737 5337
Lossi 36–126
Mariel Padar
õppekorralduse peaspetsialist
+372 737 5958
Lossi 36–120
Raul Eamets
dekaan
PhD (majandusteadus)
+372 737 5901
+372 514 0082 (5645)

Dekaan on valdkonna juht ning valdkonna nõukogu esimees. Dekaanile nõuandvaks koguks on valdkonna valitsus, kuhu kuuluvad instituutide ja kolledžite juhid.

Janno Lahe
õppeprodekaan
dr. iur. (õigusteadus)
+372 737 5992
Lossi 36-125

Õppeprodekaan vastutab valdkonna õppekorralduse (bakalaureuse- ja magistriõpe ning täienduskoolitus) ja sellega seotud arendustegevuse eest. Lisaks juhib valdkonna õppekomisjoni tööd.

Eva Piirimäe
Eva Piirimäe
teadus-arendusprodekaan
PhD (ideede ajalugu)
+372 737 5938
Lossi 36–127

Teadus-arendusprodekaan vastutab valdkonna teadusalase arendustöö ja doktoriõppe korralduse eest.

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Juhendamisteemad
 • rahvusluse, patriotismi ja kosmopolitismi teooriad ja diskursused
 • rahu teooriad
 • rahvaste enesemääramise idee ja õigus
 • humanitaarinterventsioon ja Vastutus kaitsta (R2P)
 • inimõiguste idee õigustused ja ajalugu
 • Euroopa idee
 • emotsioonid poliitikas
 • varauusaegne ja kaasaegne ideede ajalugu
 • ajaloofilosoofia
 • rahvaste enesemääramise idee ajalugu
 • ideede ajalugu
Janek Saluse
dekanaadi juhataja
MA (majandusteadus)
+372 737 5953
+372 5645 0072 (5953
Lossi 36–129

Dekanaadi juhataja vastutab dekanaadi töö juhtimise, valdkonna ja dekanaadi eelarve koostamise ja finantsseisu jälgimise ning valdkonna arengu- ja tegevuskava rakendamise ja aruandluse eest.

Marleen Otsus
turunduse ja kommunikatsiooni peaspetsialist
MA (ajakirjandus ja kommunikatsioon)
+372 737 5952
Lossi 36–121

Turundus- ja kommunikatsiooni peaspetsialist koordineerib valdkonna tasandi turundus- ja kommunikatsioonitegevusi ja valdkonnasisest kommunikatsioon. Samuti koordineerib ta suhtlust valdkonna välispartneritega.

Tene Viiburg
teadus-arenduskorralduse peaspetsialist
MA (inglise keel ja kirjandus)
+372 737 5337
Lossi 36–126

Teadus-arenduskorralduse peaspetsialist assisteerib teadus-arendusprodekaani ning koordineerib valdkonna arengufondi, Dora Pluss programmi ja doktoriõppega seonduvat.

Mariel Padar
õppekorralduse peaspetsialist
+372 737 5958
Lossi 36–120

Õppekorralduse peaspetsialist assisteerib õppeprodekaani, juhib õppekorralduse igapäevatööd ja koordineerib õppevaldkonna arendusprojektide elluviimist.

Sille Näkk
juhiabi
+372 737 5957
Lossi 36–124

Juhiabi korraldab SV nõukogu ja valitsuse tööd ning vastutab dekanaadi asjaajamise ja dokumendihalduse eest. Talle tuleb saata kõik dekaani allkirju, korraldust, kooskõlastamist või vastust nõudvad dokumendid.