Sisseastumine ja õpe

Kultuuriteaduste instituudis on võimalik õppida nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriastmes. Õppekavad on üles ehitatud moodulitena, mis võimaldab tudengitel oma õpinguid paindlikult planeerida. Meie instituudis valmistatakse ette tulevasi kultuurispetsialiste.

Eesti keeles on viis õppekava: 

Inglise keeles on üks õppekava: 

Tartu ülikool pakub Eestis kõige laialdasemat kultuuriharidust, muuhulgas on kultuuriteaduste instituudis ainukesena Eestis võimalik õppida folkloristika eriala. Instituudil on tihe koostöö valdkonna juhtivate tööandjatega (Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Teatri Agentuur, Rahvakultuuri Keskus jne), kes pakuvad üliõpilastele põnevaid praktikavõimalusi. 

Sisseastumisinfoga tutvu SIIN.

Kultuuriteaduste instituudi vabaained 2023/2024 sügisel

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna avalduste vormid

Lõputööde nõuded 2016

Vabade õppekohtade täitmise kord

Akadeemiline petturlus

Vastavalt HV valitsuse otsusele vabastatakse alates 01.02.2022 pikendusajal eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppiv üliõpilane tema avalduse alusel lõputöö või -eksami eest tasu maksmisest järgnevalt:

  • bakalaureuseõppes nende ainepunktide mahus, mis ületavad 6 EAP-d;
  • magistriõppes nende ainepunktide mahus, mis ületavad 10 EAP-d.

Näide 1. Bakalaureusetöö (6 EAP). Üliõpilane maksab pikendusele minnes 6 ainepunkti eest.
Näide 2. Magistritöö (30 EAP). Üliõpilane maksab pikendusele minnes 10 ainepunkti eest ja vabastatakse 20 ainepunkti mahus.

Alates 01.09.2021 ei vabastata eksterne üldjuhul õppetasu maksmisest.

Kultuuriteaduste instituudi doktorantide 2022/23 õppeaasta atesteerimine toimub 28.-29. augustil 2023.

Doktorantide atesteerimise kord 

Atesteerimisdokumendid tuleb sisestada ÕIS-i  ja väitekirjaga seotud kirjutised saata aadressile kultuuriteadused@ut.ee hiljemalt 15. augustiks

2022/2023. õppeaasta atesteerimiskomisjoni koosseis

Art Leete, etnoloogia professor, kultuuriteaduste instituudi juhataja, komisjoni esimees 

Raili Marling, anglistika professor (maailma keelte ja kultuuride instituut) 

Elo-Hanna Seljamaa, eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor 

Katre Talviste, võrdleva kirjandusteaduse teadur 

Mart Velsker, eesti kirjanduse kaasprofessor 

Aimar Ventsel, etnoloogia kaasprofessor 

 

Vähemalt 8 tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva tuleb doktorandi / eksterni enda ja juhendaja(te) allkirja(de)ga kinnitatult esitada atesteerimiskomisjonile ja sisestada õppeinfosüsteemi:

1. Pädevuste eneseanalüüs (alates 2022/2023. õppeaastast avatud programmidel õppijatele)
pädevuste eneseanalüüsi vorm (keri allapoole, et leida õige vorm)

2. doktorandi ja juhendaja allkirjaga doktorandi perioodiplaan ja atesteerimisaruanne,

3. valminud artikli(te) ja/või monograafia peatüki käsikiri / peatükkide käsikirjad ning katuspeatüki kavand.

4. perioodiplaan järgmiseks atesteerimisperioodiks

Rohkem infot atesteerimise kohta humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna lehel. Lisainfot saab ka oma eriala õppekorraldajalt ja instituudi koordinaatorilt. 

Doktorikool

Suve- ja talvekoolid

Tudengiorganisatsioonid

Õpiränne

mägi

Erasmuse täiendavale konkursile saab esitada avaldusi

Tartu Ülikool

Tule meile bakalaureuse- või magistriõppesse

Kultuuriteaduste instituut_2021

Kultuuriteaduste instituudi vabaained 2023/2024 sügisel