Sisseastumine ja õpe

Kultuuriteaduste instituudis on võimalik õppida nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriastmes. Õppekavad on üles ehitatud moodulitena, mis võimaldab tudengitel oma õpinguid paindlikult planeerida. Meie instituudis valmistatakse ette tulevasi kultuurispetsialiste.

Eesti keeles on viis õppekava: 

Inglise keeles on üks õppekava: 

Tartu ülikool pakub Eestis kõige laialdasemat kultuuriharidust, muuhulgas on kultuuriteaduste instituudis ainukesena Eestis võimalik õppida folkloristika eriala. Instituudil on tihe koostöö valdkonna juhtivate tööandjatega (Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Teatri Agentuur, Rahvakultuuri Keskus jne), kes pakuvad üliõpilastele põnevaid praktikavõimalusi. 

Sisseastumisinfoga tutvu SIIN.

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna avalduste vormid

Lõputööde nõuded 2016

Vabade õppekohtade täitmise kord

Akadeemiline petturlus

Vastavalt HV valitsuse otsusele vabastatakse alates 01.02.2022 pikendusajal eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppiv üliõpilane tema avalduse alusel lõputöö või -eksami eest tasu maksmisest järgnevalt:

 • bakalaureuseõppes nende ainepunktide mahus, mis ületavad 6 EAP-d;
 • magistriõppes nende ainepunktide mahus, mis ületavad 10 EAP-d.

Näide 1. Bakalaureusetöö (6 EAP). Üliõpilane maksab pikendusele minnes 6 ainepunkti eest.
Näide 2. Magistritöö (30 EAP). Üliõpilane maksab pikendusele minnes 10 ainepunkti eest ja vabastatakse 20 ainepunkti mahus.

Alates 01.09.2021 ei vabastata eksterne üldjuhul õppetasu maksmisest.

Kultuuriteaduste instituudi doktorantide 2021/22 õppeaasta atesteerimine toimub 24.-25. augustil 2022 / Attestation of the PhD students of the Institute of Cultural Research will be held on the 24th and 25th of August, 2022.

Atesteerimisdokumendid tuleb sisestada ÕIS-i  ja väitekirjaga seotud kirjutised saata aadressile kultuuriteadused@ut.ee  11. augustiks. / The attestation documents should be entered to SIS and writings in connection with the PhD theses are to be sent to   the e-mail address kultuuriteadused@ut.ee by the 11th of August.

2021/2022 õppeaasta atesteerimiskomisjoni koosseis / members of the attestation committee:

 • Art Leete, etnoloogia professor, kultuuriteaduste instituudi juhataja, komisjoni esimees
 • Leena Kurvet-Käosaar, kultuuriteooria kaasprofessor
 • Raili Marling, anglistika professor (instituudiväline liige)
 • Eva Maria Vingiano de Pina Martins, etnoloogia teadur
 • Elo-Hanna Seljamaa, eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor
 • Katre Talviste, maailmakirjanduse kaasprofessor
 • Hedi-Liis Toome, teatriteaduse lektor

Atesteerimiskomisjoni sekretär: Hille Roots, instituudi koordinaator.

Vähemalt 8 tööpäeva enne atesteerimise kuupäeva tuleb doktorandi enda ja juhendaja(te) allkirja(de)ga kinnitatult esitada atesteerimiskomisjonile ja sisestada õppeinfosüsteemi:

 1. aruanne individuaalplaani täitmise kohta;
 2. juhendaja(te)ga kooskõlastatud juhendamispäeviku sissekanded;
 3. valminud artikli(te) ja/või monograafia peatüki (-/kide) käsikiri(/-jad);
 4. individuaalplaanist lähtuv järgmise õppeaasta tegevuskava.

 

UUS! Atesteerimiskord alates 15.04.2020 (muudetud punkte nr 4.1 ja 7.1):

Atesteerimise kohta on rohkem infot / More information:

 1. HV doktoriõppe korralduse (sh dokumendivormid) lehel https://humanitaarteadused.ut.ee/et/doktorioppe-kavandamine (ENG: https://humanitaarteadused.ut.ee/en/planning-your-doctoral-studies);
 2. Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli kodulehel. (ENG: on the home page of the Graduate School of Culture Studies and Arts)

 

Infot saab veel oma eriala õppekorraldajatelt ja instituudi koordinatorilt.

Doktorikool

Suve- ja talvekoolid

Tudengiorganisatsioonid

Õpiränne

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja võõrkeelsetele erialadele

#õppimine
KU instituut

Loomingulise praktika võimalus tudengitele

#õppimine
tudengid_HV

Humanitaarteaduslikud vabaained avardavad silmaringi