Sisseastumine ja õpe

Kultuuriteaduste instituudis on võimalik õppida nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriastmes. Õppekavad on üles ehitatud moodulitena, mis võimaldab tudengitel oma õpinguid paindlikult planeerida. Meie instituudis valmistatakse ette tulevasi kultuurispetsialiste.

Eesti keeles on viis õppekava: 

Inglise keeles on üks õppekava: 

Tartu ülikool pakub Eestis kõige laialdasemat kultuuriharidust, muuhulgas on kultuuriteaduste instituudis ainukesena Eestis võimalik õppida folkloristika eriala. Instituudil on tihe koostöö valdkonna juhtivate tööandjatega (Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Teatri Agentuur, Rahvakultuuri Keskus jne), kes pakuvad üliõpilastele põnevaid praktikavõimalusi. 

Sisseastumisinfoga tutvu SIIN.

Kultuuriteaduste instituudi vabaained 2023/2024 kevad

Kultuuriteaduste instituudi vabaained 2023/2024 sügisel

 

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna avalduste vormid

Vabade õppekohtade täitmise kord

Akadeemiline petturlus

Vastavalt HV valitsuse otsusele vabastatakse alates 01.02.2022 pikendusajal eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppiv üliõpilane tema avalduse alusel lõputöö või -eksami eest tasu maksmisest järgnevalt:

  • bakalaureuseõppes nende ainepunktide mahus, mis ületavad 6 EAP-d;
  • magistriõppes nende ainepunktide mahus, mis ületavad 10 EAP-d.

Näide 1. Bakalaureusetöö (6 EAP). Üliõpilane maksab pikendusele minnes 6 ainepunkti eest.
Näide 2. Magistritöö (30 EAP). Üliõpilane maksab pikendusele minnes 10 ainepunkti eest ja vabastatakse 20 ainepunkti mahus.

Alates 01.09.2021 ei vabastata eksterne üldjuhul õppetasu maksmisest.

Kultuuriteaduste instituudi doktorantide 2023/24 õppeaasta atesteerimine toimub 29.-30. augustil 2024.

Doktorantide atesteerimise kord 

Atesteerimisdokumendid tuleb sisestada ÕIS-i  ja doktoritööga seotud kirjutised (valminud käsikirjad, kavandid) saata aadressile kultuuriteadused@ut.ee hiljemalt 16. augustiks. 

Doktorandi enda ja juhendaja(te) allkirja(de)ga kinnitatult tuleb sisestada õppeinfosüsteemi:
1. doktorandi perioodiplaan ja atesteerimisaruanne,
2. perioodiplaan järgmiseks atesteerimisperioodiks

2023/2024. õppeaasta atesteerimiskomisjoni koosseis

Art Leete, etnoloogia professor, kultuuriteaduste instituudi juhataja,
Elo-Hanna Seljamaa, eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor,
Aimar Ventsel, etnoloogia kaasprofessor,
Mart Velsker, eesti kirjanduse kaasprofessor,
Katre Talviste, kirjandusõpetuse lektor,
Raili Marling, anglistika professor (HVLC),
Anu Kannike, vanemteadur (Eesti Rahva Muuseum),
Jaan Undusk, direktor (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus),
Tõnno Jonuks, teadusdirektor (Eesti Kirjandusmuuseum)

Rohkem infot atesteerimise kohta humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna lehel, sealt leiab ka vajalikud vormid. Lisainfot saab ka oma eriala õppekorraldajalt ja instituudi koordinaatorilt.

 

Doktorikool

Suve- ja talvekoolid

Tudengiorganisatsioonid

Õpiränne

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega