Autor:
Mariana Tulf

Publikatsioonid

Siit leiad valiku kultuuriteaduste instituudi teadlaste ja õppejõudude publikatsioone:

2023

Ilmus Marina Grishakova, Brigitte Le Juezi ja Olga Springer toimetatud CompLit. erinumber (2023). New Critical and Theoretical Approaches in Comparative Literature / Nouvelles approches critiques et théoriques en littérature comparée” . CompLit. Journal of European Literature, Arts and Society, n° 5.  


Madis Arukasel ilmus Avatud Eesti Raamatu sarjas ilmus vene keelest tõlgitud folkloristika ning strukturalistliku tekstiuurimise klassikasse kuuluv Vladimir Proppi "Imemuinasjutu morfoloogia" (kirjastus Ilmamaa). Teosele on järelsõna kirjutanud Ülo Valk.


Riina Reinsalu, Maigi Vija, Andrus Org, Ann Siiman, Marvi Remmik avaldasid projekti „Vikipeedia kasutamine õppetöös“ raames teadusartikli „With or without Wikipedia? Integrating Wikipedia into the Teaching Process in Estonian General Education Schools“ ajakirjas Education Sciences (13(6), 583).


Vladimir Saznovil ja Andrew Schummanil ilmus ühis teadusartikkel "Indo-Iranian Names of Gods in CTH 51." Nouvelles Assyriologiques Bréves et Utilitaires (NABU) 1, 23−26, 2023. NABU 2023-1 MEP-v6 (sepoa.fr)


Võrdleva kirjandusteaduse ja kirjandusteooria teadur Francesca Arnavas kirjutas artikli “The Shell in the Woods: Discussing the Unnatural through Uncanny Fairy Tales’ Mirror, Wonder and Hybridity”. Marvels & Tales, 36.2: 196-218. (2023).


Kõresaar, Ene; Anepaio, Terje. (2023). On the Role of the Individual in Materializing, Mediating, and Commemorating Memories of the Stalinist Repressions. In: Samira Saramo & Ulla Savolainen (Ed.).  The Legacies of Soviet Repression and Displacement: The Multiple and Mobile Lives of Memories. (96−115).  Routledge. (Memory Studies: Global Constellations). DOI: 10.4324/9781003305569-8.


Perkis, Andrew; Bellini, Mattia; Nisi, Valentina; Reyes, Maria Cecilia; Sylla, Cristina; Santa, Mijalche; Zaluczkowska, Anna; Irshad, Shafaq; Bakk jt (2023) "INDCOR white paper on the Design of Complexity IDNs".


Etnoloogia doktorandil Rebeka Põldsamil ilmus koos Tallinna Ülikooli doktorandi Sara Arumetsaga artikkel  "Emergence of LGBT Movements in Late Soviet and Post-Soviet Estonia" ajakirjas Nordic Journal of Feminist and Gender Research (NORA), kus uuritakse Eesti LGBT liikumiste algust 1980ndate lõpust 1990ndate keskpaigani. 


Eesti kirjanduse kaasprofessor Jaak Tomberg avaldas raamatu „Kuidas täita soovi. Realism, teadusulme ja utoopiline kujutlusvõime“. (2023). Toim. Neeme Lopp, Piret Põldver. Uurimus küsib, mis on saanud utoopilisest kujutlusvõimest ajastul, mil ulme on üha realistlikum ja realism üha ulmelisem.


Barbara, Jonathan; Bellini, Mattia; Koenitz, Hartmut; Makai, Péter Kristóf; Sampatakou, Despoina; Irshad, Shafaq (2023). "The Sacra Infermeria - A Focus Group evaluation of an Augmented Reality Cultural Heritage Experience". 1-29. New Review of Hypermedia and Multimedia. 


Ostups, Artis (2023). “Metonymy, Presence, and the Ethics of Imagination in Postmemorial Writing: Andra Manfelde’s Zemnīcas bērni and Katja Petrowskaja’s Maybe Esther“. Interdisciplinary Literary Studies 25.1: 124-141. 


Arnavas, Francesca (2023). “The Shell in the Woods: Discussing the Unnatural through Uncanny Fairy Tales’ Mirror, Wonder and Hybridity”. Marvels & Tales, 36.2: 196-218. 


Arnavas, Francesca (2022). “The Complexity of George MacDonald’s Fantastic Imagination: Classic Fairy Tale Princesses and New Fantasy Worlds”. Fantasy Art and Studies, 12: 19-32. 


Ilmus "Sõjateadlase" erinumber Putin’s War in Ukraine: The Background and Anatomy of Russian Aggression. Volume I, kus ilmus Vilar VeebeliIllimar Ploomi ja Vladimir Saznovi artikkel HOW TO OUTPLAY A “MAD MAN” STRATEGY: LESSONS FROM RUSSIAN AGGRESSION IN UKRAINE. Sõjateadlane 20/2022, lk 14-40. 


Eesti kirjanduse professor Arne Merilail ilmus Interlitterarias artikkel "Poetics is in the Genes. A Manifesto"DOI: https://doi.org/10.12697/IL.2022.27.2.15.

 

2022

Eesti ja võrdleva rahvaluule professor Ülo Valk toimetas koos Marion Bowmaniga (Open University) raamatu "Vernacular Knowledge. Contesting Authority, Expressing Beliefs". (2022). Raamat koondab artikleid rahvapärasest teadmisloomest erinevates pärimuskultuurides, mida kujundab usundiline mõtlemine ja vastandumine ametlike tõdedele.


Eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor Tiiu Jaago osales ajakirja Cultural Analysis 20:2, 2002 teemanumbri "Approaches Trauma Through Laughter, Betrayal, and Othering" koostamisel ja toimetamisel.


Soome Kirjanduse Seltsi toimetiste sarjas nr 1478 ilmus Ulla Savolaise ja Riikka Taavetti koostatud raamat "Muistitietotutkimuksen paikka. Teoriat, käytännöt ja muutos" (Mälu-uuringud. Teooriad, praktika ja muutus". Raamatu uurimismeetodeid käsitlevas osas ilmus Kirsi Lauréni ja eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor Tiiu Jaago koostatud peatükk (lk 160-185) "Trauma, muistitieto ja kertomuksen tutkiminen" (Trauma, pärimuslik ajalugu ja jutustamise uurimine).


Etnoloogia lektor Ester Bardone koos Anu Kannikesega kirjutas artikli The use of European Union instruments for branding and labelling regional food products in Estonia. Acta Geographica Slovenica, Vol. 62, No. 2.


Eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor Madis Arukasel ilmus tõlgitud Vladimir Proppi raamat „Imemuinasjutu ajaloolised juured“ (toim. U. Tõnisson). Raamat ilmus Avatud Eesti Raamatu sarjas. 


Teatriteaduse õppejõud Riina OruaasAnneli Saro ja Hedi-Liis Toome koos Madli Pesti ja Luule Epneriga avaldasid teatriteadusliku e-kõrgkooliõpiku „Etenduskunstide uurimismeetodid“.


Teatriteaduse nooremlektor Riina Oruaas avaldas artikli „Hargneva dramaturgia aeg“ kogumikus „Teatrielu 2021“. (Toimetajad Valle-Sten Maiste ja Alvar Loog, väljaandjad Eesti Teatriliit ja Eesti Teatri Agentuur.


Eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor Merili Metsvahil ilmus ingliskeelne artikkel Estonian and Livonian Werewolf Lore and the Forest's Place in It: Changes over Time. In: Sara Bédard-Goulet; Chartier, Daniel (Ed.). The Northern Forest. La Foret Nordique (335−363). Québec: ISBERG. 


 Kirjandusteooria professor Marina Grishakova juhendamisel Tartu Ülikoolis tegutseval Narratiivi, Kultuur ja Kognitsioon Uurimisrühmal ilmus ajakirjas Futures artikkel "Chronotopic imaginaries: A narrative approach to the letters from the post-pandemic future", mis põhineb rahvusvahelises uuringus "Will the World Never Be the Same?" kogutud andmetel.


Marina Grishakova (2022). Perspectives on Causality in Sciences and Art: On the Limits and Benefits of Narrative Representation. In: Paul Dawson and Maria Mäkelä (Ed.). Routledge Companion to Narrative Theory. London-New York: Routledge.


TÜ vene keele ja tõlkeõpetuse lektor Sirje Kupp-Sazonovil ja Kaitseväe Akadeemia juhtivteadur ning Vana Lähis-Ida uuringute kaasprofessor Vladimir Sazonovil ilmus raamat (2022) "Su kiri on täis koera haukumist. Valik Ivan Julma läkitusi"


Vladimir Saznov ja Joanna Töyräänvuori artikkel " Jumalad sõjas: jumalik toetus ja sõdade teoloogiline õigustamine muistses Anatoolias ja Põhja-Süürias.Mäetagused, 82, 147−174


Vanemteadur Aet Annisti teadusartikkel "Post-socialism as an experience of distancing and dispossession in rural and transnational Estonia." Critique of Anthropology, 42 (2), 137−153. 


Terje Toomistu teadusartikkel "Thinking through the s(k)in: Indonesian waria and bodily negotiations of belonging across religious sensitivities. Indonesia and the Malay World," 1−23. 


Võrdleva rahvaluule kaasprofessor Tiiu Jaago teadusartikkel "Oskar Looritsa portree Tartu Ülikoolile esitatud aruannete valguses." – Mäetagused 82, lk 9-34 ja "Nõukogude aeg eestlaste mälestustes soome uurija pilgu läbi." [Wiivi-Maria Juottijärvi väitekirja „Muistojen ja kansallisen historiakulttuurin rajapinnoilla“ arvustus.] – Mäetagused 82, lk 184-189.


Liina Lukas ja Jonathan Roper kaaluvad vendade Grimmide muistendikogude mõju Põhja-Euroopas, mh ka Eestis. "Grimm Ripples: The Legacy of the Grimms’"

 

Etnoloogiateadur Eva Tolouze'i avaldanud ajakirjas Mäetagused järgmise artikli: "Võit või lein? Venemaa 9. mai pidustuste kahemõttelisusest väiksest udmurdi külast vaadatuna"


K. Kuutma ja A. Vaivade. 2022. Political Imperatives in the Heritage Regime and the Emergent Collaborative Scenarios on the Ground: Case Studies from the Baltics, ajakirjas Slovenský národopis / Slovak Ethnology. 


T. Toomistu. 2022. Thinking through the s(k)in: Indonesian waria and bodily negotiations of belonging across religious sensitivities, ajakirjas Indonesia and the Malay World. 

Ajakirjad

JEF - Journal of Ethnology and Folkloristics

Interlitteraria

Andmebaasid

EEVA - Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu

EWOD - Estonian Writers Online Dictionary

Bengt af Klintberg

5. oktoobril peab Bengt af Klintberg professor Walter Andersonile pühendatud loengu

Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid