Autor:
Mariana Tulf

Publikatsioonid

Siit leiad valiku kultuuriteaduste instituudi teadlaste ja õppejõudude publikatsioone:

2023

Ilmus "Sõjateadlase" erinumber Putin’s War in Ukraine: The Background and Anatomy of Russian Aggression. Volume I, kus ilmus Vilar VeebeliIllimar Ploomi ja Vladimir Saznovi artikkel HOW TO OUTPLAY A “MAD MAN” STRATEGY: LESSONS FROM RUSSIAN AGGRESSION IN UKRAINE. Sõjateadlane 20/2022, lk 14-40. 


Eesti kirjanduse professor Arne Merilail ilmus Interlitterarias artikkel "Poetics is in the Genes. A Manifesto"DOI: https://doi.org/10.12697/IL.2022.27.2.15.

 

2022

Eesti ja võrdleva rahvaluule professor Ülo Valk toimetas koos Marion Bowmaniga (Open University) raamatu "Vernacular Knowledge. Contesting Authority, Expressing Beliefs". (2022). Raamat koondab artikleid rahvapärasest teadmisloomest erinevates pärimuskultuurides, mida kujundab usundiline mõtlemine ja vastandumine ametlike tõdedele.


Eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor Tiiu Jaago osales ajakirja Cultural Analysis 20:2, 2002 teemanumbri "Approaches Trauma Through Laughter, Betrayal, and Othering" koostamisel ja toimetamisel.


Soome Kirjanduse Seltsi toimetiste sarjas nr 1478 ilmus Ulla Savolaise ja Riikka Taavetti koostatud raamat "Muistitietotutkimuksen paikka. Teoriat, käytännöt ja muutos" (Mälu-uuringud. Teooriad, praktika ja muutus". Raamatu uurimismeetodeid käsitlevas osas ilmus Kirsi Lauréni ja eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor Tiiu Jaago koostatud peatükk (lk 160-185) "Trauma, muistitieto ja kertomuksen tutkiminen" (Trauma, pärimuslik ajalugu ja jutustamise uurimine).


Etnoloogia lektor Ester Bardone koos Anu Kannikesega kirjutas artikli The use of European Union instruments for branding and labelling regional food products in Estonia. Acta Geographica Slovenica, Vol. 62, No. 2.


Eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor Madis Arukasel ilmus tõlgitud Vladimir Proppi raamat „Imemuinasjutu ajaloolised juured“ (toim. U. Tõnisson). Raamat ilmus Avatud Eesti Raamatu sarjas. 


Teatriteaduse õppejõud Riina OruaasAnneli Saro ja Hedi-Liis Toome koos Madli Pesti ja Luule Epneriga avaldasid teatriteadusliku e-kõrgkooliõpiku „Etenduskunstide uurimismeetodid“.


Teatriteaduse nooremlektor Riina Oruaas avaldas artikli „Hargneva dramaturgia aeg“ kogumikus „Teatrielu 2021“. (Toimetajad Valle-Sten Maiste ja Alvar Loog, väljaandjad Eesti Teatriliit ja Eesti Teatri Agentuur.


Eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor Merili Metsvahil ilmus ingliskeelne artikkel Estonian and Livonian Werewolf Lore and the Forest's Place in It: Changes over Time. In: Sara Bédard-Goulet; Chartier, Daniel (Ed.). The Northern Forest. La Foret Nordique (335−363). Québec: ISBERG. 


 Kirjandusteooria professor Marina Grishakova juhendamisel Tartu Ülikoolis tegutseval Narratiivi, Kultuur ja Kognitsioon Uurimisrühmal ilmus ajakirjas Futures artikkel "Chronotopic imaginaries: A narrative approach to the letters from the post-pandemic future", mis põhineb rahvusvahelises uuringus "Will the World Never Be the Same?" kogutud andmetel.


Marina Grishakova (2022). Perspectives on Causality in Sciences and Art: On the Limits and Benefits of Narrative Representation. In: Paul Dawson and Maria Mäkelä (Ed.). Routledge Companion to Narrative Theory. London-New York: Routledge.


TÜ vene keele ja tõlkeõpetuse lektor Sirje Kupp-Sazonovil ja Kaitseväe Akadeemia juhtivteadur ning Vana Lähis-Ida uuringute kaasprofessor Vladimir Sazonovil ilmus raamat (2022) "Su kiri on täis koera haukumist. Valik Ivan Julma läkitusi"


Vladimir Saznov ja Joanna Töyräänvuori artikkel " Jumalad sõjas: jumalik toetus ja sõdade teoloogiline õigustamine muistses Anatoolias ja Põhja-Süürias.Mäetagused, 82, 147−174


Vanemteadur Aet Annisti teadusartikkel "Post-socialism as an experience of distancing and dispossession in rural and transnational Estonia." Critique of Anthropology, 42 (2), 137−153. 


Terje Toomistu teadusartikkel "Thinking through the s(k)in: Indonesian waria and bodily negotiations of belonging across religious sensitivities. Indonesia and the Malay World," 1−23. 


Võrdleva rahvaluule kaasprofessor Tiiu Jaago teadusartikkel "Oskar Looritsa portree Tartu Ülikoolile esitatud aruannete valguses." – Mäetagused 82, lk 9-34 ja "Nõukogude aeg eestlaste mälestustes soome uurija pilgu läbi." [Wiivi-Maria Juottijärvi väitekirja „Muistojen ja kansallisen historiakulttuurin rajapinnoilla“ arvustus.] – Mäetagused 82, lk 184-189.


Liina Lukas ja Jonathan Roper kaaluvad vendade Grimmide muistendikogude mõju Põhja-Euroopas, mh ka Eestis. "Grimm Ripples: The Legacy of the Grimms’"

 

Etnoloogiateadur Eva Tolouze'i avaldanud ajakirjas Mäetagused järgmise artikli: "Võit või lein? Venemaa 9. mai pidustuste kahemõttelisusest väiksest udmurdi külast vaadatuna"


K. Kuutma ja A. Vaivade. 2022. Political Imperatives in the Heritage Regime and the Emergent Collaborative Scenarios on the Ground: Case Studies from the Baltics, ajakirjas Slovenský národopis / Slovak Ethnology. 


T. Toomistu. 2022. Thinking through the s(k)in: Indonesian waria and bodily negotiations of belonging across religious sensitivities, ajakirjas Indonesia and the Malay World. 

Ajakirjad

JEF - Journal of Ethnology and Folkloristics

Interlitteraria

Andmebaasid

EEVA - Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu

EWOD - Estonian Writers Online Dictionary

#teadus
Mari Valdur

Jätkulugu: Mongoolia uuringute laboris töötab sotsiaalantropoloogia teadur Mari Valdur

#koostöö #teadus
Pixabay:Mongolia

Mongoolia uuringute labori eesmärk on arendada koostöösuhteid Eesti ja Mongoolia vahel

#teadus
EVKA konverents 2023

Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni konverents traumast ja tervenemisest