Autor:
Mariana Tulf

Publikatsioonid

Siit leiad valiku kultuuriteaduste instituudi teadlaste ja õppejõudude publikatsioone.
 

2024

Etnoloogia kaasprofessor Laur Vallikivil ilmus monograafia "Words and Silences" kirjastuses Indiana University Press. (2024)


Tänavu ilmus paberkandjal Francesca Arnavase ja Marzia Beltrami toimetatud erinumber Literary Fairy Tales and the Embodied Mind, Vol 37-2. (2023)


Ilmus artikkel "Jeopardised futures, Scanning the horizon in a changing climate". Autorid Aet Annist, Joonas Plaan, Noah Walker-Crawford, Bianka Plüschke-Altof, Alexander Horstmann teoses "Anthropological Perspectives on Global Challenges", toim Emma Gilberthorpe. Kirjastus Taylor and Francis.


Ilmus folkloristika teadur Tiina Sepa raamat „Pildikesi katedraalidest“ (2024), mis toob lugejani noppeid etnograafilistest välitöödest neljas Inglismaa ja ühes Hispaania katedraalis.


Vikipeedia-uuringute töörühmalt (Riina Reinsalu, Marvi Remmik, Ann Siiman, Andrus Org, Maigi Vija) ilmus teadusartikkel Eesti üldhariduskoolide õpilaste Vikipeedia kasutamise ja sellega seotud nüüdisaegsete oskuste kohta. 


Ilmus professor Kristin Kuutma teadusartikkel „Ownership and rights: sustainable development ideals with inequalities of recognition and resource management“ kogumikus “At the Crossroads: Intangible Cultural Heritage and Sustainable Development”, mille on toimetanud Chiara Bortolotto ja Ahmed Skounti. London: Routledge.


Katie Holmes, Aet Annist (2024). Oral and Environmental History: Time, Place, Decolonisation and the More-Than-Human World. Teoses The Routledge Handbook of Environmental History; Emily O'Gorman, William San Martín, Mark Carey, Sandra Swart (toim), lk 36-48 London and New York: Routledge.
 

2023

Francesca Arnavas ja Mattia Bellini kirjutasid artikli "Miyazaki’s Hybrid Worlds and Their Riddle-Stories: Western Tropes and Kishōtenketsu". Narrative Works, 12 (1). 2023.


Folkloristika-ajakirjas Mäetagused (detsember 2023) ilmus Tiiu Jaago artikkel "Folkloristika Tartu ülikoolis 1941–1944: eriala järjepidevuse küsimus." (Mäetagused nr 87, lk 125–154, https://doi.org/10.7592/MT2023.87.jaago)


Rebekka Lotmanil ilmus Interlitterarias artikkel "Fearlessness and Resistance in the Gulag: Estonian Prison Camp Poetry" (Interlitteraria, Vol. 28 No. 2 (2023)).


Kairit Kauril ilmus Interlitterarias artikkel "The Seasons by James Thomson and the Baltic German Poetry about the Seasons in the Era of Baltic Enlightenment" (Interlitteraria, Vol. 28 No. 2 (2023)).


Jüri Talvetil ilmus Interlitterarias artikkel "Poetry in the Vanguard of Nation-Building and Cultural Ecology" (Interlitteraria, Vol. 28 No. 2 (2023)).


Terje Toomistu, Ave Lauren, Aet Annist, Rein Murakas, Determinants of return migration of Estonian young adults in transnational mobility, Migration Studies, 2023;, mnad033, https://doi.org/10.1093/migration/mnad033


Terje Toomistul, Aet Annistil, Ave Laurenil ja Rein Murakal ilmus teadusartikkel ajakirjas Migration Studies "Determinants of return migration of Estonian young adults in transnational mobility". doi.org/10.1093/migration/mnad033 


Eva Toulouze'il koos Ranus Sadikoviga ilmus udmurdi kohalike palvete kogumik "Камсьӧр удмуртъёслэн куриськонъёссы (Kaamataguste udmurtide palved)".Ин-т этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН. Уфа : Первая типография, 2023, 165 lk.  


Arne Merilail ilmus Cambridge Scholars Publishing kirjastuses artikliraamat "Eesti pragmapoeetika". (2023).


Pihla Maria Siim toimetas koos Laura AssmuthiMarit Aure ja Marina Hakkaraineniga raamatu "Migration and Families in East and North Europe. Translocal Lifelines" (2023, Routledge).


Liina Lukase toimetamisel ilmus Lenz-Jahrbuchi erinumber "Lenz und Livland", mis käsitleb rahvusvaheliselt tuntuima kirjaniku Jakob Michael Reinhold Lenzi suhteid kodumaaga. Kõne all on Lenzi Tartu pastorkonnast tutvusring, suhe balti aadlikega, isa Christian David Lenzi usulised vaated ja see, kuidas Lenz reageeris August Wilhelm Hupeli kirjutistele abielust oma tuntuimas näidendis "Koduõpetaja".  


Arne Merilail ilmus Cambridge Scholars Publishing kirjastuses artikliraamat "Eesti pragmapoeetika".


Jana Reidlal ja Ene Kõresaarel ilmus artikkel "Auxiliary collections as active collections: the case of Estonia" ajakirjas International Journal of Heritage Studies,  1−13. (2023). DOI: 10.1080/13527258.2023.2263752. Artiklis analüüsitakse muuseumide abikogude rolli kultuuripärandi säilitamise poliitika ja uue museoloogia vastuolulistes suundumustes.


Marzia Beltramil ilmus artikkel “Il complesso straniamento della fantascienza di Primo Levi: giochi di scala in “Una stella tranquilla” e “Visto di lontano” [“Primo Levi’s Science Fiction’s Complex Estrangement: Variation in Scale in “Una stella tranquilla” and “Visto di lontano”] Enthymema, vol. 33, lk 8-25. (2023).


Marzia Beltramil ilmus artikkel “Questione di embodiment. Esplorazioni immaginative del rapporto corpo-mente nella fantascienza di Primo Levi” [A Question of Embodiment: Imaginative Explorations of the Body-Mind Nexus in Primo Levi’s Science Fiction]. In: Battistini Lorenzo, Maria Di Maro, Lucia Faienza, Lorenzo Marchese (eds.) Letteratura e altre scienze. Incroci e sovrapposizioni. Bruxelles: Peter Lang, lk 251-72.(2023).


Marina Grishakoval ilmus peatükk “Intermediality as a material practice and artistic event“ (lk 34-48) koondteoses Routledge Companion to Literary Media. (2023). In: Thomas, B., J. Round, and A. Ensslin (Ed.). London: Routledge. 


Marina Grishakoval ilmus peatükk “Intermediality: Introducing Terminology and Approaches in the Field“ (lk 1-17) koondteoses The Palgrave Handbook of Intermediality. (2023). In: J. Bruhn, A.López-Varela, and M. de Paiva Vieira (Ed.). SpringerLink: Palgrave Macmillan.


Merili Metsvahil ilmus artikkel "Pühajõe mäss 17. sajandil ja selle taga olevad uskumused." – Usuteaduslik Ajakiri 3, 2022, lk 60-81. Artikkel käsitleb põhjuseid, miks lõhuti 1642. a. Pühajõele ehitatud veski ja tamm, mille Sõmerpalu mõisnik jõele ehitada oli lasknud.


Merili Metsvahil ilmus artikkel "Laiade humanitaarhuvidega noormehest tippfolkloristiks: Ülo Valk 60" - Idakiri 2022, lk 125-131. Tegemist on tagasivaatega juubilar Ülo Valgu tegevusele folkloristi ja orientalistina.


Ilmus Marina Grishakova, Brigitte Le Juezi ja Olga Springer toimetatud CompLit. erinumber (2023). New Critical and Theoretical Approaches in Comparative Literature / Nouvelles approches critiques et théoriques en littérature comparée” . CompLit. Journal of European Literature, Arts and Society, n° 5.  


Madis Arukasel ilmus Avatud Eesti Raamatu sarjas ilmus vene keelest tõlgitud folkloristika ning strukturalistliku tekstiuurimise klassikasse kuuluv Vladimir Proppi "Imemuinasjutu morfoloogia" (kirjastus Ilmamaa). Teosele on järelsõna kirjutanud Ülo Valk.


Riina Reinsalu, Maigi Vija, Andrus Org, Ann Siiman, Marvi Remmik avaldasid projekti „Vikipeedia kasutamine õppetöös“ raames teadusartikli „With or without Wikipedia? Integrating Wikipedia into the Teaching Process in Estonian General Education Schools“ ajakirjas Education Sciences (13(6), 583).


Vladimir Saznovil ja Andrew Schummanil ilmus ühis teadusartikkel "Indo-Iranian Names of Gods in CTH 51." Nouvelles Assyriologiques Bréves et Utilitaires (NABU) 1, 23−26, 2023. NABU 2023-1 MEP-v6 (sepoa.fr)


Võrdleva kirjandusteaduse ja kirjandusteooria teadur Francesca Arnavas kirjutas artikli “The Shell in the Woods: Discussing the Unnatural through Uncanny Fairy Tales’ Mirror, Wonder and Hybridity”. Marvels & Tales, 36.2: 196-218. (2023).


Kõresaar, Ene; Anepaio, Terje. (2023). On the Role of the Individual in Materializing, Mediating, and Commemorating Memories of the Stalinist Repressions. In: Samira Saramo & Ulla Savolainen (Ed.).  The Legacies of Soviet Repression and Displacement: The Multiple and Mobile Lives of Memories. (96−115).  Routledge. (Memory Studies: Global Constellations). DOI: 10.4324/9781003305569-8.


Perkis, Andrew; Bellini, Mattia; Nisi, Valentina; Reyes, Maria Cecilia; Sylla, Cristina; Santa, Mijalche; Zaluczkowska, Anna; Irshad, Shafaq; Bakk jt (2023) "INDCOR white paper on the Design of Complexity IDNs".


Etnoloogia doktorandil Rebeka Põldsamil ilmus koos Tallinna Ülikooli doktorandi Sara Arumetsaga artikkel  "Emergence of LGBT Movements in Late Soviet and Post-Soviet Estonia" ajakirjas Nordic Journal of Feminist and Gender Research (NORA), kus uuritakse Eesti LGBT liikumiste algust 1980ndate lõpust 1990ndate keskpaigani. 


Eesti kirjanduse kaasprofessor Jaak Tomberg avaldas raamatu „Kuidas täita soovi. Realism, teadusulme ja utoopiline kujutlusvõime“. (2023). Toim. Neeme Lopp, Piret Põldver. Uurimus küsib, mis on saanud utoopilisest kujutlusvõimest ajastul, mil ulme on üha realistlikum ja realism üha ulmelisem.


Barbara, Jonathan; Bellini, Mattia; Koenitz, Hartmut; Makai, Péter Kristóf; Sampatakou, Despoina; Irshad, Shafaq (2023). "The Sacra Infermeria - A Focus Group evaluation of an Augmented Reality Cultural Heritage Experience". 1-29. New Review of Hypermedia and Multimedia. 


Ostups, Artis (2023). “Metonymy, Presence, and the Ethics of Imagination in Postmemorial Writing: Andra Manfelde’s Zemnīcas bērni and Katja Petrowskaja’s Maybe Esther“. Interdisciplinary Literary Studies 25.1: 124-141. 


Arnavas, Francesca (2023). “The Shell in the Woods: Discussing the Unnatural through Uncanny Fairy Tales’ Mirror, Wonder and Hybridity”. Marvels & Tales, 36.2: 196-218. 


Arnavas, Francesca (2022). “The Complexity of George MacDonald’s Fantastic Imagination: Classic Fairy Tale Princesses and New Fantasy Worlds”. Fantasy Art and Studies, 12: 19-32. 


Ilmus "Sõjateadlase" erinumber Putin’s War in Ukraine: The Background and Anatomy of Russian Aggression. Volume I, kus ilmus Vilar VeebeliIllimar Ploomi ja Vladimir Saznovi artikkel HOW TO OUTPLAY A “MAD MAN” STRATEGY: LESSONS FROM RUSSIAN AGGRESSION IN UKRAINE. Sõjateadlane 20/2022, lk 14-40. 


Eesti kirjanduse professor Arne Merilail ilmus Interlitterarias artikkel "Poetics is in the Genes. A Manifesto"DOI: https://doi.org/10.12697/IL.2022.27.2.15.

 

2022

Eesti ja võrdleva rahvaluule professor Ülo Valk toimetas koos Marion Bowmaniga (Open University) raamatu "Vernacular Knowledge. Contesting Authority, Expressing Beliefs". (2022). Raamat koondab artikleid rahvapärasest teadmisloomest erinevates pärimuskultuurides, mida kujundab usundiline mõtlemine ja vastandumine ametlike tõdedele.


Eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor Tiiu Jaago osales ajakirja Cultural Analysis 20:2, 2002 teemanumbri "Approaches Trauma Through Laughter, Betrayal, and Othering" koostamisel ja toimetamisel.


Soome Kirjanduse Seltsi toimetiste sarjas nr 1478 ilmus Ulla Savolaise ja Riikka Taavetti koostatud raamat "Muistitietotutkimuksen paikka. Teoriat, käytännöt ja muutos" (Mälu-uuringud. Teooriad, praktika ja muutus". Raamatu uurimismeetodeid käsitlevas osas ilmus Kirsi Lauréni ja eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor Tiiu Jaago koostatud peatükk (lk 160-185) "Trauma, muistitieto ja kertomuksen tutkiminen" (Trauma, pärimuslik ajalugu ja jutustamise uurimine).


Etnoloogia lektor Ester Bardone koos Anu Kannikesega kirjutas artikli The use of European Union instruments for branding and labelling regional food products in Estonia. Acta Geographica Slovenica, Vol. 62, No. 2.


Eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor Madis Arukasel ilmus tõlgitud Vladimir Proppi raamat „Imemuinasjutu ajaloolised juured“ (toim. U. Tõnisson). Raamat ilmus Avatud Eesti Raamatu sarjas. 


Teatriteaduse õppejõud Riina OruaasAnneli Saro ja Hedi-Liis Toome koos Madli Pesti ja Luule Epneriga avaldasid teatriteadusliku e-kõrgkooliõpiku „Etenduskunstide uurimismeetodid“.


Teatriteaduse nooremlektor Riina Oruaas avaldas artikli „Hargneva dramaturgia aeg“ kogumikus „Teatrielu 2021“. (Toimetajad Valle-Sten Maiste ja Alvar Loog, väljaandjad Eesti Teatriliit ja Eesti Teatri Agentuur.


Eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor Merili Metsvahil ilmus ingliskeelne artikkel Estonian and Livonian Werewolf Lore and the Forest's Place in It: Changes over Time. In: Sara Bédard-Goulet; Chartier, Daniel (Ed.). The Northern Forest. La Foret Nordique (335−363). Québec: ISBERG. 


 Kirjandusteooria professor Marina Grishakova juhendamisel Tartu Ülikoolis tegutseval Narratiivi, Kultuur ja Kognitsioon Uurimisrühmal ilmus ajakirjas Futures artikkel "Chronotopic imaginaries: A narrative approach to the letters from the post-pandemic future", mis põhineb rahvusvahelises uuringus "Will the World Never Be the Same?" kogutud andmetel.


Marina Grishakova (2022). Perspectives on Causality in Sciences and Art: On the Limits and Benefits of Narrative Representation. In: Paul Dawson and Maria Mäkelä (Ed.). Routledge Companion to Narrative Theory. London-New York: Routledge.


TÜ vene keele ja tõlkeõpetuse lektor Sirje Kupp-Sazonovil ja Kaitseväe Akadeemia juhtivteadur ning Vana Lähis-Ida uuringute kaasprofessor Vladimir Sazonovil ilmus raamat (2022) "Su kiri on täis koera haukumist. Valik Ivan Julma läkitusi"


Vladimir Saznov ja Joanna Töyräänvuori artikkel " Jumalad sõjas: jumalik toetus ja sõdade teoloogiline õigustamine muistses Anatoolias ja Põhja-Süürias.Mäetagused, 82, 147−174


Vanemteadur Aet Annisti teadusartikkel "Post-socialism as an experience of distancing and dispossession in rural and transnational Estonia." Critique of Anthropology, 42 (2), 137−153. 


Terje Toomistu teadusartikkel "Thinking through the s(k)in: Indonesian waria and bodily negotiations of belonging across religious sensitivities. Indonesia and the Malay World," 1−23. 


Võrdleva rahvaluule kaasprofessor Tiiu Jaago teadusartikkel "Oskar Looritsa portree Tartu Ülikoolile esitatud aruannete valguses." – Mäetagused 82, lk 9-34 ja "Nõukogude aeg eestlaste mälestustes soome uurija pilgu läbi." [Wiivi-Maria Juottijärvi väitekirja „Muistojen ja kansallisen historiakulttuurin rajapinnoilla“ arvustus.] – Mäetagused 82, lk 184-189.


Liina Lukas ja Jonathan Roper kaaluvad vendade Grimmide muistendikogude mõju Põhja-Euroopas, mh ka Eestis. "Grimm Ripples: The Legacy of the Grimms’"

 

Etnoloogiateadur Eva Tolouze'i avaldanud ajakirjas Mäetagused järgmise artikli: "Võit või lein? Venemaa 9. mai pidustuste kahemõttelisusest väiksest udmurdi külast vaadatuna"


K. Kuutma ja A. Vaivade. 2022. Political Imperatives in the Heritage Regime and the Emergent Collaborative Scenarios on the Ground: Case Studies from the Baltics, ajakirjas Slovenský národopis / Slovak Ethnology. 


T. Toomistu. 2022. Thinking through the s(k)in: Indonesian waria and bodily negotiations of belonging across religious sensitivities, ajakirjas Indonesia and the Malay World. 

Ajakirjad

JEF - Journal of Ethnology and Folkloristics

Interlitteraria

Andmebaasid

EEVA - Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu

EWOD - Estonian Writers Online Dictionary

ESITIS konverents

Tontidest, UFO-dest, projektipõhisest rahastusest ja religioonidevahelisest dialoogist – loe ja vaata, mis toimus rahvusvahelisel konverentsil ESITIS 2024!

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Pixabay

Y-põlvkonna noor võib eelistada elada välismaal Eesti väärtusruumi tõttu