Kirjanduse ja teatriteaduse osakond loodi 2007. a struktuurireformi käigus, selle otseseks eelkäijaks oli kirjanduse ja rahvaluule osakond, kuid vastavate erialade ja allüksuste kujunemine algas märksa varem. Osakonda kuulub neli õppetooli: eesti kirjanduse õppetool, maailmakirjanduse õppetool kirjandusteooria ja intermediaalsete uuringite ning teatriteaduse õppetool.