Skip to main content

Kultuuriteaduste instituut

Kultuuriteaduste instituut (HVKU) kuulub Tartu Ülikooli humanitaarteaduste valdkonda ja koosneb kolmest osakonnast: eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, etnoloogia osakond ning kirjanduse ja teatriteaduse osakond. Alates 2011. aastast kuulub Kultuuriuuringute Instituudi koosseisu ka Orientalistika Keskus ja 2021. aastast Arktika Kultuuride Keskus. Instituudil on ka vabade kunstide professuur ja UNESCO vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute õppetool.

Tänapäeval töötavad instituudis professorid:

Anneli Saro (teatriteadus),

Arne Merilai (eesti kirjandus),

Art Leete (etnoloogia),

Ene Kõresaar (suulise ajaloo ja mälu uurimine),

Jüri Talvet (maailmakirjandus, emeriitprofessor),

Kristin Kuutma (kultuuriteadused),

Liina Lukas (võrdlev kirjandus),

Marina Grišakova (kirjandusteooria), 

Ülo Valk (eesti ja võrdlev rahvaluule).

Kultuuriteaduste instituudi nõukogu koosseis (alates 10.09.2021)

Esimees: 
Art Leete, instituudi juhataja, professor

Liikmed:
Anneli Saro, professor
Arne Merilai, professor
Kristin Kuutma, professor
Marina Grišakova, professor
Ülo Valk, professor
Ene Kõresaar, professor
Liina Lukas, professor
Jaak Tomberg, kaasprofessor
Hedi-Liis Toome, lektor
Ergo-Hart Västrik, lektor
Kirsti Jõesalu, lektor, teadur
Marin Laak, Eesti Kirjandusmuuseum
Pille Runnel, Eesti Rahva Muuseum
Piret Voolaid, Eesti Kirjandusmuuseum
Karin Leivategija, üliõpilaste esindaja
Laura-Brigitta King, üliõpilaste esindaja
Maarja Basihhina, üliõpilaste esindaja
Savannah Dawn Powell, üliõpilaste esindaja
Sandra Piir, üliõpilaste esindaja

Sekretär:
Hille Roots, instituudi koordinaator

Kultuuriteaduste instituudi nõukogu koosolekute toimumise kuupäevad 2021/22 õppeaastal:

8. september 2021

13. oktoober 2021

10. november 2021

8. detsember 2021

12. jaanuar 2022

2. veebruar 2022

9. märts 2022

13. aprill 2022

11. mai 2022

1. juuni 2022

Algus kell 16.00, toimumiskoht: Ülikooli 16-102, kui pole märgitud teisiti.

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond

Etnoloogia osakond

Kirjanduse ja teatriteaduse osakond

Orientalistikakeskus

Arktiliste kultuuride keskus

Vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetool

Vabade kunstide professuur

#instituudist
Tõstan titsi taade

Kaks uut artiklimonograafiat kirjanduse osakonna õppejõududelt

Uued artiklimonograafiad kirjanduse osakonnast.
Jaga
20.06.2022
#instituudist
Teatriteadus

Teatriteaduse tudengite kingitus teatriteaduse 30. aastapäevaks

Jaga
16.06.2022
#instituudist
Liinakuru 2022

Liinakuru kevadkoolist

Jaga
12.06.2022