Kultuuriteaduste instituut

Kultuuriteaduste instituut kuulub Tartu Ülikooli humanitaarteaduste valdkonda ja koosneb kolmest osakonnast: eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, etnoloogia osakond ning kirjanduse ja teatriteaduse osakond. Alates 2011. aastast kuulub Kultuuriuuringute Instituudi koosseisu ka Orientalistika Keskus ja 2021. aastast Arktika Kultuuride Keskus. Instituudil on ka vabade kunstide professuur ja UNESCO vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute õppetool.

Tänapäeval töötavad instituudis professorid:

Marina Grišakova (kirjandusteooria),

Kristin Kuutma (kultuuriteadused),

Ene Kõresaar (suulise ajaloo ja mälu-uuringute professor),

Art Leete (etnoloogia), 

Liina Lukas (võrdleva kirjandusteadus),

Arne Merilai (eesti kirjandus),

Anneli Saro (teatriteadus)

Jüri Talvet (maailmakirjandus, emeriitprofessor),

Ülo Valk (eesti ja võrdlev rahvaluule).

Kultuuriteaduste instituudi nõukogu koosseis (alates 01.07.2022)

 Esimees:

Art Leete, instituudi juhataja, professor

Liikmed:

Anneli Saro, professor

Arne Merilai, professor

Kristin Kuutma, professor

Marina Grišakova, professor

Ülo Valk, professor

Ene Kõresaar, professor

Liina Lukas, professor

Jaak Tomberg, kaasprofessor

Mart Velsker, kaasprofessor

Tiiu Jaago , kaasprofessor

Leena Kurvet-Käosaar, kaasprofessor

Hedi-Liis Toome, lektor

Kirsti Jõesalu, teadur

Marin Laak, Eesti Kirjandusmuuseum

Pille Runnel, Eesti Rahva Muuseum

Piret Voolaid, Eesti Kirjandusmuuseum

Ilona Piirimägi, üliõpilaste esindaja

Killu Issak, üliõpilaste esindaja

Marta Selma Gürnvald, üliõpilaste esindaja

Christofer Kivipalu, üliõpilaste esindaja

Saara Jaanisk, üliõpilaste esindaja

 

Sekretär:
Sille Vadi, instituudi koordinaator

Kultuuriteaduste instituudi nõukogu koosolekute toimumise kuupäevad 2023/24 õppeaastal:

Sügissemestril:

20. september

18. oktoober

15. november

13. detsember

24. jaanuar
 

Kevadsemestril:

21. veebruar

20. märts

17. aprill

15. mai

12. juuni

 

Algus kell 15.00, toimumiskoht: Ülikooli 16-102, kui pole märgitud teisiti.

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond

Etnoloogia osakond

Kirjanduse ja teatriteaduse osakond

Orientalistikakeskus

Arktiliste kultuuride keskus

Vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetool

Vabade kunstide professuur

Vladimir Sazonov

Vladimir Sazonov

Peeter Espak

Peeter Espak

Alevtina Solovyeva

Alevtina Solovyeva