Kultuuriteaduste instituut

Kultuuriteaduste instituut kuulub Tartu Ülikooli humanitaarteaduste valdkonda ja koosneb kolmest osakonnast: eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, etnoloogia osakond ning kirjanduse ja teatriteaduse osakond. Alates 2011. aastast kuulub Kultuuriuuringute Instituudi koosseisu ka Orientalistika Keskus ja 2021. aastast Arktika Kultuuride Keskus. Instituudil on ka vabade kunstide professuur ja UNESCO vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute õppetool.

Tänapäeval töötavad instituudis professorid:

Marina Grišakova (kirjandusteooria),

Kristin Kuutma (kultuuriteadused),

Ene Kõresaar (suulise ajaloo ja mälu-uuringute professor),

Art Leete (etnoloogia), 

Liina Lukas (võrdleva kirjandusteadus),

Arne Merilai (eesti kirjandus),

Anneli Saro (teatriteadus)

Jüri Talvet (maailmakirjandus, emeriitprofessor),

Ülo Valk (eesti ja võrdlev rahvaluule).

Kultuuriteaduste instituudi nõukogu koosseis (alates 01.07.2022)

 Esimees:

Art Leete, instituudi juhataja, professor

Liikmed:

Anneli Saro, professor

Arne Merilai, professor

Kristin Kuutma, professor

Marina Grišakova, professor

Ülo Valk, professor

Ene Kõresaar, professor

Liina Lukas, professor

Jaak Tomberg, kaasprofessor

Mart Velsker, kaasprofessor

Tiiu Jaago , kaasprofessor

Leena Kurvet-Käosaar, kaasprofessor

Hedi-Liis Toome, lektor

Kirsti Jõesalu, teadur

Marin Laak, Eesti Kirjandusmuuseum

Pille Runnel, Eesti Rahva Muuseum

Piret Voolaid, Eesti Kirjandusmuuseum

Laura-Brigitta King, üliõpilaste esindaja

Killu Issak, üliõpilaste esindaja

Katariin Treial, üliõpilaste esindaja

Cristofer Kivipalu, üliõpilaste esindaja

Maur Kuura, üliõpilaste esindaja

 

Sekretär:
Sille Vadi, instituudi koordinaator

Kultuuriteaduste instituudi nõukogu koosolekute toimumise kuupäevad 2022/23 õppeaastal:

21. september

12. oktoober

9. november

7. detsember

18. jaanuar

22. veebruar

15. märts

5. aprill

10. mai

14. juuni

 

Algus kell 15.00, toimumiskoht: Ülikooli 16-102, kui pole märgitud teisiti.

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond

Etnoloogia osakond

Kirjanduse ja teatriteaduse osakond

Orientalistikakeskus

Arktiliste kultuuride keskus

Vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetool

Vabade kunstide professuur

#juhtimine #ülikoolist
teine volikogu istungi pilt

Selgunud on üliõpilaskonna juhatuse liikmete kandidaadid

#instituudist #koostöö #rahvusvaheline
Kohtumine Hue Ülikooli rahvusvahelisete suhete ülikooliga

Ülikooli teadlased alustavad koostööd Vietnami kolleegidega

#instituudist

Etnoloogia osakonna kaitsmised

Etnoloogia osakonna kaitsmised 2023.