Kultuuriteaduste instituut

Kultuuriteaduste instituut (HVKU) kuulub Tartu Ülikooli humanitaarteaduste valdkonda ja koosneb kolmest osakonnast: eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, etnoloogia osakond ning kirjanduse ja teatriteaduse osakond. Alates 2011. aastast kuulub Kultuuriuuringute Instituudi koosseisu ka Orientalistika Keskus ja 2021. aastast Arktika Kultuuride Keskus. Instituudil on ka vabade kunstide professuur ja UNESCO vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute õppetool.

Tänapäeval töötavad instituudis professorid:

Marina Grišakova (kirjandusteooria),

Kristin Kuutma (kultuuriteadused),

Ene Kõresaar (suulise ajaloo ja mälu-uuringute professor),

Art Leete (etnoloogia), 

Liina Lukas (võrdleva kirjandusteadus),

Arne Merilai (eesti kirjandus),

Anneli Saro (teatriteadus)

Jüri Talvet (maailmakirjandus, emeriitprofessor),

Ülo Valk (eesti ja võrdlev rahvaluule).

Kultuuriteaduste instituudi nõukogu koosseis (alates 01.07.2022)

 Esimees:

Art Leete, instituudi juhataja, professor

Liikmed:

Anneli Saro, professor

Arne Merilai, professor

Kristin Kuutma, professor

Marina Grišakova, professor

Ülo Valk, professor

Ene Kõresaar, professor

Liina Lukas, professor

Jaak Tomberg, kaasprofessor

Mart Velsker, kaasprofessor

Tiiu Jaago , kaasprofessor

Leena Kurvet-Käosaar, kaasprofessor

Hedi-Liis Toome, lektor

Kirsti Jõesalu, teadur

Marin Laak, Eesti Kirjandusmuuseum

Pille Runnel, Eesti Rahva Muuseum

Piret Voolaid, Eesti Kirjandusmuuseum

Laura-Brigitta King, üliõpilaste esindaja

Killu Issak, üliõpilaste esindaja

Katariin Treial, üliõpilaste esindaja

 

Sekretär:
Hille Roots, instituudi koordinaator

Kultuuriteaduste instituudi nõukogu koosolekute toimumise kuupäevad 2022/23 õppeaastal:

21. september

12. oktoober

9. november

7. detsember

18. jaanuar

 

Algus kell 15.00, toimumiskoht: Ülikooli 16-102, kui pole märgitud teisiti.

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond

Etnoloogia osakond

Kirjanduse ja teatriteaduse osakond

Orientalistikakeskus

Arktiliste kultuuride keskus

Vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetool

Vabade kunstide professuur

#instituudist

Siarhiej Makarevich

Siarhiej Makarevich
26.09.2022
#instituudist

Kristi Grünberg

Kristi Grünberg
26.09.2022
#instituudist

Kristiina Porila

Kristiina Porila
26.09.2022