Eesti kirjanduse õppetool

Eesti kirjanduse õppetool on 1919. a rahvusülikoolina taasavatud Tartu Ülikooli vanimaid õppetoole (asutamise hetkel eesti ja üldise kirjanduse kateeder, esimene juhataja 1919–1944 professor Gustav Suits). Eesti kirjandus kuulub seega „rahvusülikoolina“ mõistetud Tartu ülikooli tuumstruktuuri. Eesti kirjanduse õppetooli missiooniks on:

  • „rahvusliku teksti“ olemuse, ajaloo ja toime uurimine ning õpetamine;
  • eesti kirjanduse kujunemise kultuuriloolise tausta uurimine ning õpetamine;
  • kirjanduse eri liikide ja žanrite poeetika käsitlemine võrdlev-ajaloolises kontekstis;
  • üliõpilastes ilukirjandusliku teksti tõlgendusvõime kujundamine ja arendamine ning esteetilise tundlikkuse süvendamine;
  • eesti kirjandusruumi kui rahvusliku (kirja)kultuuri keskme traditsioonide väärtustamine.

NB! Õppetöö magistris eesti ja maailmakirjanduse suunal toimub üle nädala kolmapäeviti ja neljapäeviti!


Õppetooli juhatab professor Arne Merilai.

#instituudist #koostöö #rahvusvaheline
Kohtumine Hue Ülikooli rahvusvahelisete suhete ülikooliga

Ülikooli teadlased alustavad koostööd Vietnami kolleegidega

#instituudist

Etnoloogia osakonna kaitsmised

Etnoloogia osakonna kaitsmised 2023.
#instituudist

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmine eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna lõputööde kaitsmised toimuvad 1. juunil 2023 Ülikooli 16-212.