Skip to main content

Eesti kirjanduse õppetool

Eesti kirjanduse õppetool on 1919. a rahvusülikoolina taasavatud Tartu Ülikooli vanimaid õppetoole (asutamise hetkel eesti ja üldise kirjanduse kateeder, esimene juhataja 1919–1944 professor Gustav Suits). Eesti kirjandus kuulub seega „rahvusülikoolina“ mõistetud Tartu ülikooli tuumstruktuuri. Eesti kirjanduse õppetooli missiooniks on:

  • „rahvusliku teksti“ olemuse, ajaloo ja toime uurimine ning õpetamine;
  • eesti kirjanduse kujunemise kultuuriloolise tausta uurimine ning õpetamine;
  • kirjanduse eri liikide ja žanrite poeetika käsitlemine võrdlev-ajaloolises kontekstis;
  • üliõpilastes ilukirjandusliku teksti tõlgendusvõime kujundamine ja arendamine ning esteetilise tundlikkuse süvendamine;
  • eesti kirjandusruumi kui rahvusliku (kirja)kultuuri keskme traditsioonide väärtustamine.

NB! Õppetöö magistris eesti ja maailmakirjanduse suunal toimub üle nädala kolmapäeviti ja neljapäeviti!


Õppetooli juhatab professor Arne Merilai.

#instituudist
Tõstan titsi taade

Kaks uut artiklimonograafiat kirjanduse osakonna õppejõududelt

Uued artiklimonograafiad kirjanduse osakonnast.
Jaga
20.06.2022
#instituudist
Teatriteadus

Teatriteaduse tudengite kingitus teatriteaduse 30. aastapäevaks

Jaga
16.06.2022
#instituudist
Liinakuru 2022

Liinakuru kevadkoolist

Jaga
12.06.2022