Autor:
Mariana Tulf

Teadusprojektid kultuuriteaduste instituudis

Kultuuriteaduste instituudi töötajad osalevad aktiivselt nii rahvusvahelistes kui ka Eesti-sisestes teadusprojektides. Siit lehelt leiad loendi hetkel käimasolevatest teadusprojektidest ning teadusprojektide arhiivi etnoloogia, eesti ja võrdleva rahvaluule, kirjanduse ja teatriteaduse ning orientalistika erialal.

 

Käimasolevad teadusprojektid

 

Kultuuripärandi loov rakendamine turismi ja kestlikkuse edendamisel eraldatud maapiirkondades (01.04.2024-2028)
Eesti Teadusagentuur 101132628, Euroopa Komisjon
Vastutav täitja: Kristin Kuutma

Kvääride kujutelmad vananemisest: uurimus LGBTQ inimeste vanaks saamisest Rootsis, Poolas ja Eestis (2024-2025) 
Eesti Teadusagentuur PR2-0015
Vastutav täitja: Rebeka Põldsam

COVID-19 pandeemiaga seotud vandenõuteooriad: sisu ja vorm, levikukanalid ning sihtrühmad (2022–2025)
Eesti Teadusagentuur PSG729
Vastutav täitja: Anastasiya Astapova

Soome-ugri rahvad Venemaal: etnilisuse ja religioossuse vastasmõjude analüüs (2022–2026)
Eesti Teadusagentuur PRG1584
Vastutav täitja: Art Leete

Lüürilise luule tegur väikeste kirjanduste kujunemisel (2021−2025)
Eesti Teadusagentuur PRG1106
Vastutav täitja: Liina Lukas

Mäletamise paljusus Balti ajaloomuuseumides: praktikad ja väljakutsed (2021–2025)
Eesti Teadusagentuur PRG1097
Vastutav täitja: Ene Kõresaar
Projekti kodulehekülg

Eesti siirdekultuuri arengumustrid (1986−1998) (2020−2024)
Eesti Teadusagentuur PRG636
Projekti koordinaator: Eesti Kunstiakadeemia; vastutav täitja: Virve Sarapik
Vastutav täitja TÜs: Jaak Tomberg

Käsitledes eetikat läbi fiktsionaalsete teadvuste ja kehade (4.09.2020−3.06.2023)
Euroopa Regionaalarengu Fond (Mobilitas Pluss), Eesti Teadusagentuur MOBJD667
Vastutav täitja: Marzia Beltrami
Juhendaja: prof. Marina Grišakova

Mõistetamatuse mõtestamine rahvausundis: folkloristlikud vaated määramatusele (2020–2024)
Eesti Teadusagentuur PRG670
Vastutav täitja: Ülo Valk

Noored eestlased globaalses teaberingluses: elukohavalikud kasvavas diasporaas (2020–2023)
Postimehe Fondi Noor-Eesti teadusgrant POST23
Vastutav täitja: Terje Toomistu
Projekti kodulehekülg

Kaasavad paigad ja teekonnad: jagatud lood ja tähendusloome (2019–2023)
Eesti Teadusfond: Balti teaduskoostöö programm EMP340
Vastutav täitja: Ülo Valk
Projekti kodulehekülg

Eesti-uuringute tippkeskus (2016–2023)
Tippkeskused TK145 CEES
Projekti koordinaator: Eesti Kirjandusmuuseum; vastutav täitja Mare Kõiva
Tippkeskuse töös osalevad instituudist Jüri Talveti ja Marina Grišakova uurimisrühmad
Projekti kodulehekülg
 


 

Kultuuriteaduste instituudi teadusprojektide arhiiv

 

Folkloristlik vaade kuulumisele ja mitte-kuulumisele Eestis (2018–2021)
Eesti Teadusagentuur PSG48
Vastutav täitja: Elo-Hanna Seljamaa
Projekti kodulehekülg

Traditsioonilised ja kohalikud diskursused Põhja-India piirkondlike kristlike liikumiste kontekstis (2018–2021)
Eesti Teadusagentuur PUTJD746
Vastutav täitja: Margaret Lyngdoh

Traumatized Borders: Reviving Subversive Narratives of B/Order, and Other (2016–2020)
Soome Akadeemia 297533
Projekti koordinaator: Ida-Soome Ülikool; vastutav täitja Tuulikki Kurki
Põhitäitja TÜs: Tiiu Jaago

Transtsendentse ümberpaiknemine: vaikus ja ilmalik pühadus (2017–2019)
Södertörni ülikool
Vastutav täitja TÜs: Atko Sulhan-Remmel

Liikuv ebavõrdsus: hargmaised pered Eestis ja Soomes (2015–2019)
Kone sihtasutus, Soome
Projekti koordinaator: Ida-Soome Ülikool; vastutav täitja Laura Assmuth
Põhitäitjad TÜs: Pihla Maria Siim, Keiu Telve
Projekti kodulehekülg

Mobiilsus ja ebavõrdsus: hargmaiste perekondade sidusus ja kuulumine Põhjamaade rändeväljal (2015–2019)
Soome Akadeemia 288552
Projekti koordinaator: Ida-Soome Ülikool; vastutav täitja Laura Assmuth
Põhitäitjad TÜs: Pihla Maria Siim, Keiu Telve

Traditsioon, loovus ja ühiskond: vähemused ja alternatiivsed diskursused (2013–2018)
Eesti Teadusagentuur  IUT2-43
Vastutav täitja: Ülo Valk

Sõjaajaloost kaasaegse hariduseni (2015–2017)
Euroopa Komisjon EUROPE FOR CITIZENS, projekt nr 562849
Projekti koordinaator: Rautjärven kunta, Soome
Vastutav täitja: Ülo Valk
Projektist eesti keeles

Etnilisus, rahvusloome ja rahvuspoliitika Venemaal nõukogude ajal ja tänapäeval soome-ugri rahvaste näitel(2012–2015)
ETF9271
Vastutav täitja: Ergo-Hart Västrik

Kultuuriuuringute tippkeskus (2008–2015)
Tippkeskused, EL Euroopa Regionaalfond
Projekti koordinaator: Tartu Ülikool; vastutav täitja Valter Lang
Tippkeskuse töös osalesid instituudist Art Leete ja Ülo Valgu uurimisrühmad

Writing Cultures and Traditions at Borders (2010–2013)
Academy of Finland 131578
Projekti koordinaator: Ida-Soome Ülikool; vastutav täitja Tuulikki Kurki
Põhitäitjad TÜs: Tiiu Jaago, Risto Järv

Eesti muinasjuttude teaduslikud väljaanded (2009−2013)
EKKM09-113
Koostöös Eesti Kirjandusmuuseumiga
Vastutav täitja: Risto Järv
Projekti kodulehekülg

Alternatiivsed usundilised diskursused: folkloristlik vaade (2012)
ETF9190
Vastutav täitja: Ülo Valk

Teadmiste produktsioon rahvusteadusliku uuringu kontekstis (2009–2012)
ETF7795
Vastutav täitja: Kristin Kuutma

Folkloor ja ühiskond: pärimusmälu, loovus, rakendused (2008−2012)
SF0180139s08
Vastutav täitja: Ülo Valk

Rahvausund, žanrid ja sotsiaalne tähendusruum (2008−2011)
ETF7516
Vastutav täitja: Ülo Valk

Eesti muinasjuttude teaduslikud väljaanded (2004−2008)
EKRM04-14
Vastutav täitja: Risto Järv

Terminoloogilised ja allikakriitilised aspektid (2004–2008)
EKRM04-13
Vastutav täitja: Tiiu Jaago

Etnilised folkloorižanrid ja kirjakultuur (2005−2007)
ETF6518
Vastutav täitja: Ülo Valk

Argikultuuri diskursus ja kultuuride dialoog (2003–2007)
SF0182553s03
Vastutav täitja: Ülo Valk

 

Inkulturatsioon ja pärismaine õigeusk: õigeusu misjonitöö kultuuriline mõju Volga-Kama piirkonna soome-ugri rahvastele aastatel 1870–1920 (2018–2020)
Eesti Teadusagentuur MOBJD318
Vastutav täitja: Alison Ruth Kolosova

Kultuuripärand kui ühiskondlik-kultuuriline ressurss ja probleemne valdkond (2015–2020)
Eesti Teadusagentuur IUT2-43
Vastutav täitja: Kristin Kuutma

Soome-ugri religioossed identiteedi-manifestatsioonid (2018–2019)
MTÜ Fenno-Ugria Asutus, hõimurahvaste programm
Vastutav täitja: Art Leete

Tänapäevane soome-ugri animism: funktsioonid ja sotsiaalne kontekst (2015–2018)
Eesti Teadusagentuur PUT590
Vastutav täitja: Art Leete

Sümboolsed kultuurimaastikud: kogukondade areng ja kaitse Põhja-Venemaal (2015–2017)
Euroopa Komisjon, ERA.Net RUS Plus projekt nr 189
Projekti koordinaator: Tartu Ülikool; vastutav täitja Art Leete

Identiteetide paljusus ja mälu komplitseeritus (2015–2017)
Euroopa Komisjon, ERA.Net RUS Plus projekt nr 154
Projekti koordinaator: Helsingi Ülikool, Soome; vastutav täitja: Kirsti Salmi-Niklander
Vastutav täitja TÜs: Ene Kõresaar

SPeCTReSS - Kultuuritrauma ja suveräänsuse taasloome (2014–2017)
Euroopa Komisjoni 7RP, MCA-IRSES
Projekti koordinaator: Trinity College Dublin, Iirimaa; vastutav täitja: Jennifer Edmond
Vastutav täitja TÜs: Ene Kõresaar
Projekti kodulehekülg

Misjonikohtumine 21. sajandil: antropoloogiline vaade kristlusele (2015–2016)
Eesti Teadusagentuur PUT712
Vastutav täitja: Laur Vallikivi

Kultuuriuuringute tippkeskus (2008–2015)
Tippkeskused, EL Euroopa Regionaalfond
Projekti koordinaator: Tartu Ülikool; vastutav täitja Valter Lang
Tippkeskuse töös osalesid instituudist Art Leete ja Ülo Valgu uurimisrühmad

EuNaMus - Euroopa rahvusmuuseumid: identiteedipoliitika, mineviku kasutamine ning euroopa kodanik(2010−2013)
Euroopa Komisjoni 7 RP, EU FP grant nr 244305
Projekti koordinaator: Linköpingi Ülikool, Rootsi; vastutav täitja: Peter Aronsson
Vastutav täitja TÜs: Kristin Kuutma
Projekti kodulehekülg

Religioossed muutused postkolonialistlikus maailmas (2010–2013)
ETF8335
Vastutav täitja: Art Leete

Mälupraktikad: järjepidevused ja katkestused 20. sajandi mäletamises (2008−2013)
ETF8190
Vastutav täitja: Ene Kõresaar

Identiteedipoliitika dünaamilised perspektiivid – dialoogi ja konflikti analüüs (2008−2013)
SF0180157s08
Vastutav täitja: Art Leete

Kultuuride dialoog Arktikas: eluviis ja maailmapilt, mentaliteet ja stereotüübid (2006−2009)
ETF6687
Vastutav täitja: Art Leete

Mälukohad ja mäletamise kultuurid 21. sajandi Eestis (2006−2009)
ETF6687
Vastutav täitja: Ene Kõresaar

Ethnic Fragmentation and Re-identification as a Form of Social Adaptation of Local Communities (Setus, Ingrian Finns, Pomors, Izhma Komis) (2006−2008)
Euroopa Komisjon, INTAS 2005-1000006-8412
Projekti koordinaator: Tartu Ülikool; vastutav täitja Art Leete

"Ebaloomulikud" võlulood: kognitiivne lähenemine (2019–2021)
Euroopa Regionaalarengu Fond (Mobilitas Pluss), Eesti Teadusagentuur MOBJD491
Vastutav täitja: Francesca Arnavas
Juhendaja: Marina Grišakova

Konversioon ja selle rahulolematused 1960-2010ndate filminarratiivides (2019–2021)
Euroopa Regionaalarengu Fond (Mobilitas Pluss), Eesti Teadusagentuur MOBJD282
Vastutav täitja: Hanna Ilona Eerika Mäkelä
Juhendaja: Marina Grišakova

Keerukad šüžeed: keerukuse narratiivsed representatsioonid (2018–2020)
Euroopa Regionaalarengu Fond (Mobilitas Pluss), Eesti Teadusagentuur MOBJD391
Vastutav täitja: Toon Staes
Juhendaja: Marina Grišakova

Imaginaarsete narratiivsete stsenaariumide roll kultuuridünaamikas (2017–2020)
Eesti Teadusagentuur PUT1481 (OP)
Vastutav täitja: Marina Grišakova

Kirjanduslikud representatsioonid ja tehniline küllastumine: teadusliku fantastika realiseerumisest utoopilise realismini (2017–2019)
Eesti Teadusagentuur PUT1494 (SP)
Vastutav täitja: Jaak Tomberg

Eesti kirjandus võrdleva kirjandusuurimise paradigmas (2014–2019)
Eesti Teadusagentuur IUT20-1
Vastutav täitja: Jüri Talvet

Balti kirjakultuuri ajalugu II (2014–2018)
Haridus- ja Teadusministeerium EKKM14-336
Vastutav täitja: Liina Lukas

Esilduvad lood: jutustamine ja ühine tähendusloome narratiivses keskkonnas (2013–2016)
Eesti Teadusagentuur PUT192
Vastutav täitja: Marina Grišakova

Narratiivi vormid ja funktsioonid tänapäeva kultuuris: narratiiv kui kognitsiooni, kommunikatsiooni ning tähendusloome viis (2011–2014)
ETF8874
Vastutav täitja: Marina Grišakova

Maailmakirjandus eesti kultuuris. Eesti kirjandus maailmakirjanduses (ajalooline ja kaasaegne paradigma)(2007–2012)
SF0180040s07
Vastutav täitja: Jüri Talvet

Põhjamaade Narratiiviuurijate Koostöövõrgustik (2008–2011)
NordForsk
Projekti koordinaator: Marina Grišakova
Projekti kodulehekülg

"Kirjutavad naised": Naised eesti kirjandus-ja kultuuriloos 1880-1925 (2007–2011)
ETF7271
Vastutav täitja: Tiina Ann Kirss

Narratiivi semiootika ja kultuuri interdistsiplinaarne analüüs (2007–-2010)
ETF7166
Vastutav täitja: Marina Grišakova

Eesti teatrisüsteemid: struktuurid, produktsioon ja retseptsioon (2006–2010)
ETF6689
Vastutav täitja: Anneli Saro

Fiktsionaalsed maailmad dramaatilises ja postdramaatilises teatris (2006–2009)
ETF6684
Vastutav täitja: Luule Epner

Eesti kirjandus ja maailmakirjandus intertekstuaalsuse paradigmas (2002–2006)
SF0182140s02
Vastutav täitja: Jüri Talvet

Kuningavõimu ideoloogiate kujunemise ja arengu diakrooniline ning sünkrooniline analüüs Lähis-Idas ja Egeuse piirkonnas (2012–2016)
ETF8993
Vastutav täitja: Vladimir Sazonov

Humanistlikud ideed budismi tekstikorpuses (2012–2015)
ETF925
Vastutav täitja: Märt Läänemets

ESITIS konverents

Tontidest, UFO-dest, projektipõhisest rahastusest ja religioonidevahelisest dialoogist – loe ja vaata, mis toimus rahvusvahelisel konverentsil ESITIS 2024!

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Pixabay

Y-põlvkonna noor võib eelistada elada välismaal Eesti väärtusruumi tõttu