Autor:
Mariana Tulf

Teadusprojektid kultuuriteaduste instituudis

Kultuuriteaduste instituudi töötajad osalevad aktiivselt nii rahvusvahelistes kui ka Eesti-sisestes teadusprojektides. Siit lehelt leiad loendi hetkel käimasolevatest teadusprojektidest ning teadusprojektide arhiivi etnoloogia, eesti ja võrdleva rahvaluule, kirjanduse ja teatriteaduse ning orientalistika erialal.

 

Käimasolevad teadusprojektid

COVID-19 pandeemiaga seotud vandenõuteooriad: sisu ja vorm, levikukanalid ning sihtrühmad (2022–2025)
Eesti Teadusagentuur PSG729
Vastutav täitja: Anastasiya Astapova

Soome-ugri rahvad Venemaal: etnilisuse ja religioossuse vastasmõjude analüüs (2022–2026)
Eesti Teadusagentuur PRG1584
Vastutav täitja: Art Leete

Lüürilise luule tegur väikeste kirjanduste kujunemisel (2021−2025)
Eesti Teadusagentuur PRG1106
Vastutav täitja: Liina Lukas

Mäletamise paljusus Balti ajaloomuuseumides: praktikad ja väljakutsed (2021–2025)
Eesti Teadusagentuur PRG1097
Vastutav täitja: Ene Kõresaar
Projekti kodulehekülg

Eesti siirdekultuuri arengumustrid (1986−1998) (2020−2024)
Eesti Teadusagentuur PRG636
Projekti koordinaator: Eesti Kunstiakadeemia; vastutav täitja: Virve Sarapik
Vastutav täitja TÜs: Jaak Tomberg

Käsitledes eetikat läbi fiktsionaalsete teadvuste ja kehade (4.09.2020−3.06.2023)
Euroopa Regionaalarengu Fond (Mobilitas Pluss), Eesti Teadusagentuur MOBJD667
Vastutav täitja: Marzia Beltrami
Juhendaja: prof. Marina Grišakova

Mõistetamatuse mõtestamine rahvausundis: folkloristlikud vaated määramatusele (2020–2024)
Eesti Teadusagentuur PRG670
Vastutav täitja: Ülo Valk

Noored eestlased globaalses teaberingluses: elukohavalikud kasvavas diasporaas (2020–2023)
Postimehe Fondi Noor-Eesti teadusgrant POST23
Vastutav täitja: Terje Toomistu
Projekti kodulehekülg

Kaasavad paigad ja teekonnad: jagatud lood ja tähendusloome (2019–2023)
Eesti Teadusfond: Balti teaduskoostöö programm EMP340
Vastutav täitja: Ülo Valk
Projekti kodulehekülg

Eesti-uuringute tippkeskus (2016–2023)
Tippkeskused TK145 CEES
Projekti koordinaator: Eesti Kirjandusmuuseum; vastutav täitja Mare Kõiva
Tippkeskuse töös osalevad instituudist Jüri Talveti ja Marina Grišakova uurimisrühmad
Projekti kodulehekülg
 


 

Kultuuriteaduste instituudi teadusprojektide arhiiv

 

Folkloristlik vaade kuulumisele ja mitte-kuulumisele Eestis (2018–2021)
Eesti Teadusagentuur PSG48
Vastutav täitja: Elo-Hanna Seljamaa
Projekti kodulehekülg

Traditsioonilised ja kohalikud diskursused Põhja-India piirkondlike kristlike liikumiste kontekstis (2018–2021)
Eesti Teadusagentuur PUTJD746
Vastutav täitja: Margaret Lyngdoh

Traumatized Borders: Reviving Subversive Narratives of B/Order, and Other (2016–2020)
Soome Akadeemia 297533
Projekti koordinaator: Ida-Soome Ülikool; vastutav täitja Tuulikki Kurki
Põhitäitja TÜs: Tiiu Jaago

Transtsendentse ümberpaiknemine: vaikus ja ilmalik pühadus (2017–2019)
Södertörni ülikool
Vastutav täitja TÜs: Atko Sulhan-Remmel

Liikuv ebavõrdsus: hargmaised pered Eestis ja Soomes (2015–2019)
Kone sihtasutus, Soome
Projekti koordinaator: Ida-Soome Ülikool; vastutav täitja Laura Assmuth
Põhitäitjad TÜs: Pihla Maria Siim, Keiu Telve
Projekti kodulehekülg

Mobiilsus ja ebavõrdsus: hargmaiste perekondade sidusus ja kuulumine Põhjamaade rändeväljal (2015–2019)
Soome Akadeemia 288552
Projekti koordinaator: Ida-Soome Ülikool; vastutav täitja Laura Assmuth
Põhitäitjad TÜs: Pihla Maria Siim, Keiu Telve

Traditsioon, loovus ja ühiskond: vähemused ja alternatiivsed diskursused (2013–2018)
Eesti Teadusagentuur  IUT2-43
Vastutav täitja: Ülo Valk

Sõjaajaloost kaasaegse hariduseni (2015–2017)
Euroopa Komisjon EUROPE FOR CITIZENS, projekt nr 562849
Projekti koordinaator: Rautjärven kunta, Soome
Vastutav täitja: Ülo Valk
Projektist eesti keeles

Etnilisus, rahvusloome ja rahvuspoliitika Venemaal nõukogude ajal ja tänapäeval soome-ugri rahvaste näitel(2012–2015)
ETF9271
Vastutav täitja: Ergo-Hart Västrik

Kultuuriuuringute tippkeskus (2008–2015)
Tippkeskused, EL Euroopa Regionaalfond
Projekti koordinaator: Tartu Ülikool; vastutav täitja Valter Lang
Tippkeskuse töös osalesid instituudist Art Leete ja Ülo Valgu uurimisrühmad

Writing Cultures and Traditions at Borders (2010–2013)
Academy of Finland 131578
Projekti koordinaator: Ida-Soome Ülikool; vastutav täitja Tuulikki Kurki
Põhitäitjad TÜs: Tiiu Jaago, Risto Järv

Eesti muinasjuttude teaduslikud väljaanded (2009−2013)
EKKM09-113
Koostöös Eesti Kirjandusmuuseumiga
Vastutav täitja: Risto Järv
Projekti kodulehekülg

Alternatiivsed usundilised diskursused: folkloristlik vaade (2012)
ETF9190
Vastutav täitja: Ülo Valk

Teadmiste produktsioon rahvusteadusliku uuringu kontekstis (2009–2012)
ETF7795
Vastutav täitja: Kristin Kuutma

Folkloor ja ühiskond: pärimusmälu, loovus, rakendused (2008−2012)
SF0180139s08
Vastutav täitja: Ülo Valk

Rahvausund, žanrid ja sotsiaalne tähendusruum (2008−2011)
ETF7516
Vastutav täitja: Ülo Valk

Eesti muinasjuttude teaduslikud väljaanded (2004−2008)
EKRM04-14
Vastutav täitja: Risto Järv

Terminoloogilised ja allikakriitilised aspektid (2004–2008)
EKRM04-13
Vastutav täitja: Tiiu Jaago

Etnilised folkloorižanrid ja kirjakultuur (2005−2007)
ETF6518
Vastutav täitja: Ülo Valk

Argikultuuri diskursus ja kultuuride dialoog (2003–2007)
SF0182553s03
Vastutav täitja: Ülo Valk

 

Inkulturatsioon ja pärismaine õigeusk: õigeusu misjonitöö kultuuriline mõju Volga-Kama piirkonna soome-ugri rahvastele aastatel 1870–1920 (2018–2020)
Eesti Teadusagentuur MOBJD318
Vastutav täitja: Alison Ruth Kolosova

Kultuuripärand kui ühiskondlik-kultuuriline ressurss ja probleemne valdkond (2015–2020)
Eesti Teadusagentuur IUT2-43
Vastutav täitja: Kristin Kuutma

Soome-ugri religioossed identiteedi-manifestatsioonid (2018–2019)
MTÜ Fenno-Ugria Asutus, hõimurahvaste programm
Vastutav täitja: Art Leete

Tänapäevane soome-ugri animism: funktsioonid ja sotsiaalne kontekst (2015–2018)
Eesti Teadusagentuur PUT590
Vastutav täitja: Art Leete

Sümboolsed kultuurimaastikud: kogukondade areng ja kaitse Põhja-Venemaal (2015–2017)
Euroopa Komisjon, ERA.Net RUS Plus projekt nr 189
Projekti koordinaator: Tartu Ülikool; vastutav täitja Art Leete

Identiteetide paljusus ja mälu komplitseeritus (2015–2017)
Euroopa Komisjon, ERA.Net RUS Plus projekt nr 154
Projekti koordinaator: Helsingi Ülikool, Soome; vastutav täitja: Kirsti Salmi-Niklander
Vastutav täitja TÜs: Ene Kõresaar

SPeCTReSS - Kultuuritrauma ja suveräänsuse taasloome (2014–2017)
Euroopa Komisjoni 7RP, MCA-IRSES
Projekti koordinaator: Trinity College Dublin, Iirimaa; vastutav täitja: Jennifer Edmond
Vastutav täitja TÜs: Ene Kõresaar
Projekti kodulehekülg

Misjonikohtumine 21. sajandil: antropoloogiline vaade kristlusele (2015–2016)
Eesti Teadusagentuur PUT712
Vastutav täitja: Laur Vallikivi

Kultuuriuuringute tippkeskus (2008–2015)
Tippkeskused, EL Euroopa Regionaalfond
Projekti koordinaator: Tartu Ülikool; vastutav täitja Valter Lang
Tippkeskuse töös osalesid instituudist Art Leete ja Ülo Valgu uurimisrühmad

EuNaMus - Euroopa rahvusmuuseumid: identiteedipoliitika, mineviku kasutamine ning euroopa kodanik(2010−2013)
Euroopa Komisjoni 7 RP, EU FP grant nr 244305
Projekti koordinaator: Linköpingi Ülikool, Rootsi; vastutav täitja: Peter Aronsson
Vastutav täitja TÜs: Kristin Kuutma
Projekti kodulehekülg

Religioossed muutused postkolonialistlikus maailmas (2010–2013)
ETF8335
Vastutav täitja: Art Leete

Mälupraktikad: järjepidevused ja katkestused 20. sajandi mäletamises (2008−2013)
ETF8190
Vastutav täitja: Ene Kõresaar

Identiteedipoliitika dünaamilised perspektiivid – dialoogi ja konflikti analüüs (2008−2013)
SF0180157s08
Vastutav täitja: Art Leete

Kultuuride dialoog Arktikas: eluviis ja maailmapilt, mentaliteet ja stereotüübid (2006−2009)
ETF6687
Vastutav täitja: Art Leete

Mälukohad ja mäletamise kultuurid 21. sajandi Eestis (2006−2009)
ETF6687
Vastutav täitja: Ene Kõresaar

Ethnic Fragmentation and Re-identification as a Form of Social Adaptation of Local Communities (Setus, Ingrian Finns, Pomors, Izhma Komis) (2006−2008)
Euroopa Komisjon, INTAS 2005-1000006-8412
Projekti koordinaator: Tartu Ülikool; vastutav täitja Art Leete

"Ebaloomulikud" võlulood: kognitiivne lähenemine (2019–2021)
Euroopa Regionaalarengu Fond (Mobilitas Pluss), Eesti Teadusagentuur MOBJD491
Vastutav täitja: Francesca Arnavas
Juhendaja: Marina Grišakova

Konversioon ja selle rahulolematused 1960-2010ndate filminarratiivides (2019–2021)
Euroopa Regionaalarengu Fond (Mobilitas Pluss), Eesti Teadusagentuur MOBJD282
Vastutav täitja: Hanna Ilona Eerika Mäkelä
Juhendaja: Marina Grišakova

Keerukad šüžeed: keerukuse narratiivsed representatsioonid (2018–2020)
Euroopa Regionaalarengu Fond (Mobilitas Pluss), Eesti Teadusagentuur MOBJD391
Vastutav täitja: Toon Staes
Juhendaja: Marina Grišakova

Imaginaarsete narratiivsete stsenaariumide roll kultuuridünaamikas (2017–2020)
Eesti Teadusagentuur PUT1481 (OP)
Vastutav täitja: Marina Grišakova

Kirjanduslikud representatsioonid ja tehniline küllastumine: teadusliku fantastika realiseerumisest utoopilise realismini (2017–2019)
Eesti Teadusagentuur PUT1494 (SP)
Vastutav täitja: Jaak Tomberg

Eesti kirjandus võrdleva kirjandusuurimise paradigmas (2014–2019)
Eesti Teadusagentuur IUT20-1
Vastutav täitja: Jüri Talvet

Balti kirjakultuuri ajalugu II (2014–2018)
Haridus- ja Teadusministeerium EKKM14-336
Vastutav täitja: Liina Lukas

Esilduvad lood: jutustamine ja ühine tähendusloome narratiivses keskkonnas (2013–2016)
Eesti Teadusagentuur PUT192
Vastutav täitja: Marina Grišakova

Narratiivi vormid ja funktsioonid tänapäeva kultuuris: narratiiv kui kognitsiooni, kommunikatsiooni ning tähendusloome viis (2011–2014)
ETF8874
Vastutav täitja: Marina Grišakova

Maailmakirjandus eesti kultuuris. Eesti kirjandus maailmakirjanduses (ajalooline ja kaasaegne paradigma)(2007–2012)
SF0180040s07
Vastutav täitja: Jüri Talvet

Põhjamaade Narratiiviuurijate Koostöövõrgustik (2008–2011)
NordForsk
Projekti koordinaator: Marina Grišakova
Projekti kodulehekülg

"Kirjutavad naised": Naised eesti kirjandus-ja kultuuriloos 1880-1925 (2007–2011)
ETF7271
Vastutav täitja: Tiina Ann Kirss

Narratiivi semiootika ja kultuuri interdistsiplinaarne analüüs (2007–-2010)
ETF7166
Vastutav täitja: Marina Grišakova

Eesti teatrisüsteemid: struktuurid, produktsioon ja retseptsioon (2006–2010)
ETF6689
Vastutav täitja: Anneli Saro

Fiktsionaalsed maailmad dramaatilises ja postdramaatilises teatris (2006–2009)
ETF6684
Vastutav täitja: Luule Epner

Eesti kirjandus ja maailmakirjandus intertekstuaalsuse paradigmas (2002–2006)
SF0182140s02
Vastutav täitja: Jüri Talvet

Kuningavõimu ideoloogiate kujunemise ja arengu diakrooniline ning sünkrooniline analüüs Lähis-Idas ja Egeuse piirkonnas (2012–2016)
ETF8993
Vastutav täitja: Vladimir Sazonov

Humanistlikud ideed budismi tekstikorpuses (2012–2015)
ETF925
Vastutav täitja: Märt Läänemets

Bengt af Klintberg

5. oktoobril peab Bengt af Klintberg professor Walter Andersonile pühendatud loengu

Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid