Täiendusõpe

Kultuuriteaduste instituut pakub mikrokraadiprogrammi Tänapäeva kultuurikorraldaja (15 EAP), 750 €.


Kaasaegse kultuurikorraldaja programmi läbimine annab põhjaliku ülevaate riiklikust kultuuripoliitikast, täiendab teadmisi kolmanda sektori ja mittetulundusühenduste olemusest ja rollist ühiskonnas. Programm arendab oskust koguda erarahastamise kaudu kultuurile vahendeid, koostada turundusplaani ning korraldada keskkonnahoidlikke kultuurisündmusi.

Toimumisaeg 01.09.2022 - 20.06.2023
Maht 390 akadeemilist tundi (80 tundi auditoorset, 310 tundi iseseisvat tööd), 15 EAP
Toimumiskoht Tartu linn
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo Õppetöö toimub sessioonõppes, Kultuurikorralduse magistriõppekava (2583) tunniplaani järgi.
Programmijuht Jana Reidla, jana.reidla@ut.ee, tel 7375654

Kultuuriteaduste instituudiga seotud mikrokraadiprogramm Baltisaksa kultuuripärand (18 EAP) koostöös Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemiaga, 810 €.

 

Mikrokraadi "Baltisaksa kultuuripärand" eesmärgiks on tutvustada baltisaksa kultuuripärandit kui Eesti kultuuripärandi orgaanilist, kuid (hästi)unustatud osa, mille tundmine on vältimatu Eesti ja eesti kultuuri sügavamal mõistmisel ja mõtestamisel. Baltisaksa kultuuri otsene ja kaudne, silmaga nähtav ja kultuurigeeni ladestunud mõju meile ulatub välja tänasesse päeva. Selle tundmine on võtmeks iseenda ja oma kultuuri mõistmisel, Koondatud baltisaksa kultuuri alase teadmuse vastu ja järele on ühiskonnas kasvav huvi ja vajadus.
Mikrokraadi kontseptsioon ja kursused on loodud Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia vahelises koostöös, luues nende baasil laiaspektrilise süsteemsema ja komplekssema vaate baltisaksa kultuurile.
Mikrokraad koosneb baltisaksa kultuuri ja kultuuripärandit üldtutvustavatest ja praktilisi oskusi andvatest (baltisaksa kirjandus, keel, (kunsti)ajalugu, mõttelugu, tõlkimine, restaureerimine, saksa keele õpe) kursustest.
Kursuseid tuleb võtta kõigist kolmest kõrgkoolist. Praktikaainete ja praktiliste ainete (restaureerimine Tallinnas ja giidipraktika Tartus ühes õppekäikudega, saksa keele kursused) on mõeldud valikainetena - vastavalt osalejate kitsamatele huvidele. Lisaks põhiprogrammi mahule on võimalik kursuseid võtta eraldi juurde täiendusõppijana.

Toimumisaeg 05.09.2022 - 25.06.2023
Maht 468 akadeemilist tundi (234 tundi auditoorset, 234 tundi iseseisvat tööd), 18 EAP
Toimumiskoht Tartu linn
Toimumiskoha info Õppetöö toimub osalevates kõrgkoolides Tartus või Tallinnas ja nende veebiplatvormidel.
Õppekeskkonna kirjeldus Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo Läbiviimine 2022/2023. Õppetöö toimub üldjuhul koos tasemeõppe tudengitega, ainetel on korralik veebitugi, mh olenevalt ainekursusest veebiloengud, ning tunnist on võimalik osa saada hübriidselt. Tunniplaan koostatakse tööinimeste ajagraafikut arvestavalt. Mikrokraadi taotlejad saavad individuaalset nõustamist. Samuti on olemas lisaseminaride korraldamise võimalus olenevalt olukorrast.
Mikrokraadiprogramm toimub TÜ,TLÜ ja EKA koostöös.
Programmijuht Reet Bender, reet.bender@ut.ee, tel +372 737 6240
 

Vaata ka: https://maailmakeeled.ut.ee/et/sisu/mikrokraadiprogramm-baltisaksa-kult…

TÄIENDUSPROGRAMMIDE OTSING 

MIKROKRAADIDE OTSING

2018 kevadsemester

  •  31.01–27.04.2018 Argikultuuri muutumine. E-kursus Moodle keskkonnas gümnaasiumiõpilastele.

Maht 52 akadeemilist tundi (2 EAP)
Õppejõud Tiiu Jaago (vastutav) ja Ene Kõresaar

2017 sügissemestril

2017 kevadsemestril

2016 kevadsemestri koolitused eesti keele ja kirjanduse õpetajatele (Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel):

2015 sügissemestri koolitused eesti keele ja kirjanduse õpetajatele (Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel):

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Kultuuriteaduste instituut_foto 2021

Mikrokraadiprogramm "Tänapäeva kultuurikorraldaja"

Coursera logo

Tartu Ülikooli üliõpilased ja töötajad saavad osaleda populaarse õppeplatvormi Coursera kursustel