Etnoloogia osakonna õppe- ja teadustegevus järgib tänapäevase kultuuriuurimise teoreetilisi ja metodoloogilisi suundumusi; erialakursustel tutvustatakse mitmesuguseid kultuuri- ja sotsiaalantropoloogilisi meetodeid. Õppetöö käigus antakse põhjalik teoreetiline ja praktiline (välitöö) ettevalmistus kultuuriprotsesside märkamiseks ja analüüsiks.

Osakonna teadustöös on esil kaks suuremat uurimisvaldkonda – eesti etnoloogia ning soome-ugri ja arktilised kultuurid. Eesti etnoloogia uurib argikultuuri ajaloos ja tänapäevas, Eesti elanike identiteete, ajalookogemust elulugudes. Soome-ugri ja arktiliste kultuuride uurimine keskendub põhjarahvaste identiteedile, maailmavaatele ja rituaalidele, elulaadi ja majandussüsteemi seostele ning kultuurimuutustele.

Etnoloogia osakond on seotud järgmiste õppekavadega: