Tudengiorganisatsioonid

Kultuuriteaduste instituudis on kolm aktiivset tudengiorganisatsiooni, mis rikastavad nii kultuuri kui ka tudengipõlve.

Kirjandusring Ellips koondab kirjandushuvilisi noori, kes kogunevad iga nädal Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi puhkeruumis, et rääkida sellest kõige olulisemast: kirjandusest. Lausekujundina tähistab ellips väljajättu, ent kirjandusring Ellips mahutab endasse kõiksugu teemasid ja inimesi hoolimata õpitavast eri- või huvialast. 
Kirjandusringi eestvedav kolmik: Kerstin Vestel, Saara Lotta Linno ja Lisanna Lajal valiti Tartu linna 2021. aasta kultuurikandjateks. 

Tartu Nefa Rühm on tudengiorganisatsioon, mis ühendab etnoloogia ja rahvaluule eriala üliõpilasi-magistrande-doktorande ning teisi nendest valdkondadest huvitatuid. Nefa korraldab teaduslikke seminare, välitöid ja üritusi, mis tutvustavad laiemalt rahvaluule ja etnoloogia ainevalda. Rühma eesmärgiks on vahendada kontakte etnoloogia ja rahvaluule üliõpilaste, erialaorganisatsioonide ja asjahuvilistega Eestis ning mujal. Tartu Nefa rühm annab välja ajakirja Vanavaravedaja ja lehte AFEN. Täpsemalt rühma tegemistest loe Tartu Nefa rühma kodulehelt.

MTÜ Teatriteaduse Üliõpilaste Loož (TÜL) on Tartu Ülikooli teatriteaduse üliõpilaste vabatahtlik ühendus, mille eesmärkideks on teatriteaduse edendamine Eestis ning oma liikmete ja teiste tudengite silmaringi avardamine teatri alal. TÜL-il on kodulehtajaveeb ja taskuhääling.

Kõik tudengiorganisatsioonid korraldavad nüüdseks legendaarseks saanud kevad- ja talvekoole, kus ühiselt veedatakse aega, arutletakse kultuuri üle ning sageli on kohal ka mõni kultuuritegelane. 

#instituudist #kultuur
Näitus akadeemilisest pärandist Von Bocki majas

Näitus Von Bocki majas akadeemilisest pärandist

#instituudist
Jaak Põldmäe 80

Fotod - Värsiõpetuse sümpoosion: Jaak Põldmäe 80

#instituudist
Rebaste ristimine 2022

Lühiülevaade kultuuriteaduste instituudi rebasteerimisest