Anastasya Astapova

Image
Anastasya Astapova_Ku instituut

 

 

 

 

 

 

 

folkloristika kaasprofessor 

Kontakt: anastasiya.astapova@ut.ee

Anastasiya Astapova kaitses oma esimese doktoriväitekirja üliõpilaste huumori teemal Vene Teaduste Akadeemias. Tuginedes välitöödele, mis olid tehtud nii Valgevenes kui ka Valgevenest väljarändajate seas, keskendus ta Tartu Ülikoolis kaitstud doktoriväitekiri poliitilise folkloori žanridele (nt poliitiline huumor, kuulujutud ja libauudised), mis tekivad vastukaaluks valitseva poliitilise süsteemi rangusele. Neil teemadel ilmunud  rohkete akadeemiliste artiklite kõrval on Astopova sulest ilmumas raamat „Humor and Rumor: Everyday Life in the Post-Soviet Authoritarian State“ (Rowman and Littlefield), mille ta kirjutas järeldoktorantuuris Uppsala Ülikoolis (2017–2018).
Euroopa teaduse- ja tehnoloogiaalase koostöövõrgu (COST) uurimisprojekti „Vandenõuteooriate võrdlev analüüs“ juhtliikmena on Astapova teadustöö seotud vandenõuteooriatega. Selle valdkonna olulise tulemusena võib esile tõsta kaht raamatut: „Conspiracy Theories in Eastern Europe: Tropes and Trends“ (Routledge 2020, toim. A. Astapova, C. Pintilescu, O. Colacel ja T. Scheibner) ja „Conspiracy Theories and the Nordic Countries“ (Routledge 2020, toim. A. Astapova, E. Bergmann, A. Dyrendal, A. Rabo, K. Rasmussen ja H. Thorisdottir). Oluline on ka tema kaastöö raamatus „Routledge Handbook of Conspiracy Theories“ (Routledge 2020, toim. M. Butter ja P. Knight).
Astapova tahtmatu osalusvaatlus sisserändajana pani aluse ka migratsiooni ja integratsiooniga seonduvale välitööle Eestis, mis hõlmab nii praeguseid kui varasemaid migrante, valdkonnas töötavaid ametnikke ning eesti keele õpetajaid ja vähemusrahvaid esindavaid organisatsioone. Uurimus venekeelse elanikkonna integratsioonist ja põgenikest on seotud Eesti Teadusagentuuri projektiga PSG48 „Folkloristlik vaade kuulumisele ja mitte-kuulumisele Eestis“. Uuemates käsitluses keskendub autor eesti–vene keeleklubidele kui mitteametliku integreerumise paikadele, mis võimaldab autoril analüüsida integratsiooni osatähtsust rohujuuretasandil.
Astapova on Eesti noorte teaduste akadeemia liige. Ta on õpetanud Belgradi Ülikoolis, Vene Riiklikus Humanitaarülikoolis, Indiana Osariigi Ülikoolis, Jeruusalemma Heebrea Ülikoolis, Stockholmi Ülikoolis, Umea Ülikoolis, Sodertörni Ülikoolis, Karli Ülikoolis Prahas ja paljudes teistes akadeemilistes ja mitteakadeemilistes asutustes.

On osalenud või osaleb projektides:

Olulisemad publikatsioonid

Monograafiad:

(2021) A. Astapova. Humor and Rumor in the Post-Soviet Authoritarian State. Lanham: Rowman and Littlefield.
(2021) A. Astapova, E. Bergmann, A. Dyrendal A. Rabo, K. Rasmussen, H. Thorisdottir. Conspiracy Theories and the Nordic Countries. London and New York: Routledge.
(2020) A. Astapova, C. Pintilescu, O. Colacel, and T. Scheibner (eds.). Conspiracy Theories in Eastern Europe: Tropes and Trends. London and New York: Routledge.
(2018) The First Book of Jewish Jokes. The Collection of L.M. Büschenthal. Edited by E. Oring. With annotations by A. Astapova, T. Sebba-Elran, E. Oring, D. Ben-Amos, L. Privalskaya, and I. Akerbergs. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.

Eelretsenseeritud ajakirjaartiklid:

Astapova, A.; Navumau, V.; Nizhnikau, R.; Polishchuk, L. (2021). Cooptation of Civil Society by Authoritarian Regime: The Case of Belarus. Europe Asia Studies (in print).
Astapova, A. (2020). Soviet Meta-jokes: Tradition and Continuity. The European Journal of Humour Research 8(3): 60–82.
Astapova, A. (2020). Ferroconcrete Cases, Sausage Migrants, and Santa Barbara: Self-reflexive Metaphors among Russian-speaking Refugees in Estonia. Journal of Baltic Studies 51(1): 87–103.
Astapova, A., Navumau V. (2018). Veyshnoria: A Fake Country in the Midst of Real Information Warfare. Journal of American Folklore, 131(522): 435–443.
Astapova, A. (2017). When the President Comes: Potemkin Order as an Alternative to Democracy in Belarus. Ethnologia Europaea 47(2): 57–71.
Astapova, A. (2017). Rumor, Humor, and Other Forms of Election Folklore in Non-Democratic Societies: The Case of Belarus. Folklore 69: 15–48.
Astapova, A. (2017). In Search for Truth: Surveillance Rumors and Vernacular Panopticon in Belarus. Journal of American Folklore 130(517): 276–304.
Astapova, A. Valk, Ü.; Astapova, A.; Seljamaa, E. (2017). Interview with Professor Simon J. Bronner. Journal of Ethnology and Folkloristics 11 (2): 137−143.
Astapova, A. (2016). Counter-hegemony in Today’s Belarus: Dissident Symbols and Mytholigical Figure of Miron Vitebskii.  Nationalities Papers 44(5): 713–730.
Astapova, A. (2016). Political Biography: Incoherence, Contestation, and the Hero Pattern Elements in the Belarusian Case. Journal of Folklore Research 53(2): 31–62.
Astapova, A. (2015). Why All Dictators Have Moustaches: Political Jokes in Contemporary Belarus. HUMOR: International Journal of Humor Research 28(1): 71–91.
Astapova, A. (2015). Political Cartoon at the Service of West Belarusian Left Wing Movement: The Journal “Malanka” (1926–28). Journal of Belarusian Studies 7(3): 7–41.
Astapova, A. (2014). “Вот народ, без батьки уже и картошку перебрать не могут”: белорусские политические и этнические анекдоты [“These people are not even able to sort potatoes without me”: Belarusian political and ethnic jokes]. Антропологический форум [Anthropological forum] 21: 252–294.
Astapova, A. (2013). De-Abbreviations: From Soviet Union to Contemporary Belarus. Names. A Journal of Onomastics 61(3): 159–167.
Astapova, A. (2013). The Concept of Property and Contemporary Folklore Studies. Forum for Anthropology and Culture 9: 25–30.
Astapova, A. (2012). Contemporary Student Jokes: The Body of Texts and Their Genetic Relations. Journal of Ethnology and Folkloristics 6(2): 97–117.
Astapova, A., Panchenko, A. (2012). «Куда вы, шлюхи»: герои современных анекдотов и миграция фольклорных сюжетов [“Where are you heading, whores?”: Characters of contemporary jokes and the migration of folklore types]. Антропологический форум. [Anthropological forum] 16: 333–348.

Peatükid kogumikes:

Astapova, A. (2021).  In Pursuit of Nationhood: The Search for Lost Manuscripts in Post-Soviet Countries. In B. Carver, T. Hristov, D. Craciun (eds). Plots: Literary Forms and Contemporary Culture. Routledge, in print.
Astapova, A. (2021).  In Quest of the Lost Masterpieces, Ethnic Identity, and Democracy: The Belarusian Case. In M. Bowman, Ü. Valk (eds.) Contesting Authority: Vernacular Knowledge and Alternative Beliefs. Equinox, in print.
Astapova, A. (2020).  Chernobyl Conspiracy Theories: From American Sabotage to the Biggest Bluff of the Century. In Anastasiya Astapova, Corneliu Pintilescu, Onoriu Colacel, and Tamas Scheibner (eds.). Conspiracy Theories in Eastern Europe: Tropes and Trends. Routledge, 29–47.
Astapova, A., Pintilescu, C., Colacel, O.; Scheibner, T. (2020). Introduction. In: A. Astapova, C. Pintilescu, O. Colacel, and T. Scheibner (eds.). Conspiracy Theories in Eastern Europe: Tropes and Trends. Routledge, 1–26.
Astapova, A. (2020).  Rumours, Urban Legends, and the Verbal Transmission of Conspiracy Theories. In Butter, Michael and Peter Knight (eds). Routledge Handbook of Conspiracy Theories. Routledge, 391–400.
Astapova, A. (2019).  He Who Must not be Named: (Nick)names for the Authoritarian Leader. In P. Hakamies and A. Heimo (eds.) Folkloristics in the Digital Age. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia; Academia Scientiarum Fennica, FF Communications 513, 56–72.
Astapova, A. (2019).  How to Pronounce “Belarusian”? Negotiating Identity through Naming. In A. Polese, J. Morris, E. Pawlusz and O. Seliverstova (eds.) The National in Everyday Life. Identity and Nation¬-Building in Post¬-Socialist Life. London and New York: Routledge, 131–145.
Astapova, A. (2014). «Игрушко митингуэ!»: наномитинг в России и Беларуси [“A Toy Protests“: The Nanomeeting in Contemporary Russia and Belarus]. In A. Arkhipova and M. Alekseevsky (eds.) Мы не немы [We are not numb]. Tartu: Estonian Literary Museum, University of Tartu, 293–306.
Astapova, A. (2013).  Про пятак под пяткой [About the coin under the heel]. In A. Arkhipova and J. Fruchtman (eds.). Фетиш и табу: антропология денег в России [Fetish and Taboo: Anthropology of Money in Russia]. Moscow: OGI, 225–240.

Loetud kursused Tartu Ülikoolis:

Allikmaterjalide kogumise ja analüüsi meetodid
Rahvapärased väljendusvormid ja analüütilised kategooriad
Pärimuse ja kultuuripärandi teoreetilised käsitusviisid
Migratsioon ja pagulased
Poliitiline folkloor ja rahvuslus
Rahvusvaheline folkloristika
 

 

Rohkem infot:

 

Kultuuriteaduste instituudi Tervisekuu bingo

Aprill oli kultuuriteaduste instituudis tervisekuu!

Vladimir Sazonov

Vladimir Sazonov