Betti Marie Petersoni magistritöö pälvis 2023. aasta parima töö auhinna

TÜ kaasaegse Aasia ja Lähis-Ida uuringute magistriprogrammi raames kaitstud Betti Marie Petersoni magistritöö "Korean Identity and Modern Hanbok: Representation of the Predominant Discourses on Korean Identity in Modern Hanbok by Leesle" pälvis 2023. aasta parima töö auhinna.

Töö juhendaja on Alevtina Solovjeva Ph.D, Orientalistika keskuse juhataja 

Image
Betti Marie Peterson


Lõputöö põhieesmärk on uurida Korea rahvusliku identiteedi esitusi Korea traditsioonilise rõiva moderniseeritud versioonis hanbok. Esmalt uuriti rahvusliku identiteedi mõistet ennast ja mitteverbaalsete režiimide diskursiivseid aspekte, seejärel analüüsiti kaasaegse hanboki kaubamärgi Leesle andmeid kasutades diskursusanalüüsi vahendeid, eelkõige Making Identity Count raamistiku jaoks välja töötatud kodeerimisprotsessi. Andmed ise koosnesid Leesle veebilehe tootekirjeldustest koos vastavate toodete visuaalse esitusega. Kodeerimisprotsessi käigus leitud leide arutati seejärel Korea ühiskonna laiemas kontekstis ja Korea identiteedi kohta valitsevate ideede üle.

Moodsa hanboki jaemüüja Leesle veebipoes toodud tootekirjeldustes esindatud diskursuste uurimine näitas, kuidas rahvusliku identiteedi diskursusi ei saa mitte ainult luua ja edasi anda mitteverbaalsete režiimide kaudu, vaid seda saab rakendada ka individuaalses eneseväljenduses ja kogeda igapäevaelus. .

Veelgi enam, moodsa hanboki juhtum pakkus intrigeeriva raamistiku identiteedi suhteliste aspektide uurimiseks, kuna moodne hanboki ise oli piiritletud mitme olulise teisega – väljavõetud koodid näitasid, et kaasaegne hanbok peab end kaasaegsetest rõivastest (millel on selgelt läänelik). päritolu) kui ka traditsiooniline hanbok. Need leiud rõhutasid veelgi identiteedi konstrueeritud olemust ja seda, kuidas ühiskonnas identiteediskursuste üle pidevalt läbi räägitakse ja uuesti läbi räägitakse.

Ajalooliselt, kuid teatud määral ka tänapäeval, on "madalamad kunstiliigid", nagu käsitöö, aga ka rahvamuusika ja muud populaarsed kunstižanrid, peamised ja sageli ainsad viisid, mis alamväelaste käsutuses on oma elu- ja elukogemuste esitamiseks. identiteet. Kuna representatsioonid on diskursuste ja identiteedidiskursuste konstitutiivsed, on ülioluline, et mitteverbaalsetes režiimides edastatavad tähendused saaksid võimupositsioonil olevate agentide seas laiemat tuntust. Alamrahvastikule paremini ligipääsetavate režiimide kommunikatiivsete ja tähendusloome aspektide uurimine võib paljastada diskursuseid, mis muidu ametlikes esindustes sageli tähelepanuta jäetakse, anda põhjalikuma arusaama antud ühiskonna erinevatest kogemustest ja anda teavet tulevaste poliitikate kohta. eesmärk on käsitleda ühiskondlikke probleeme kaasavamal viisil.

Pixabay: science fiction

Jaak Tomberg pälvis kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali kirjanduspreemia auhinna

Autasustamine 06.02.2024

Tartu linn tunnustas konverentsi „Rahvapärane budism Aasias ja Euroopas“

Eetikakeskuse väärtusmäng pälvis tunnustuse "Aasta uustulnuk 2023"

Valdkonna parimad ettevõtmised ja töötajad pälvisid aastaauhinnad