Etnoloogia osakonnast

Etnoloogia osakond kuulub Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi koosseisu. Osakond tegutseb Ülikooli 16 õppehoone teisel korrusel.

 

Art Leete

etnoloogia professor

737 6257

art.leete@ut.ee

Ene Kõresaar

suulise ajaloo ja mälu-uuringute professor

737 5214

ene.koresaar@ut.ee

Aet Annist

etnoloogia kaasprofessor

aet.annist@ut.ee

Laur Vallikivi

etnoloogia kaasprofessor

laur.vallikivi@ut.ee

Aimar Ventsel

etnoloogia kaasprofessor

aimar.ventsel@ut.ee

Ester Bardone

etnoloogia lektor

ester.bardone@ut.ee

Kirsti Jõesalu

etnoloogia teadur

kirsti.joesalu@ut.ee

Liivo Niglas

etnoloogia teadur

liivo.niglas@ut.ee

Jana Reidla

etnoloogia teadur

jana.reidla@ut.ee

Terje Toomistu

etnoloogia teadur

terje.toomistu@ut.ee

Eva Toulouze

etnoloogia teadur

eva.toulouze@ut.ee

Piret Paal

meditsiiniantropoloogia teadur

piret.paal@ut.ee

Astrid Traagel

õppekorralduse spetsialist

737 5654

astrid.traagel@ut.ee

Rebeka Põldsam

etnoloogia teadur

rebeka.poldsam@ut.ee