Õppetöö

Vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetooli tegevus keskendub ennekõike magistri- ja doktoriõppele, toetab sisuliselt ingliskeelset magistriprogrammi Folkloristika ja pärandirakendused ning panustab etnoloogia, folkloristika ja kultuurikorralduse õppekavadesse.

Image
Mindmap_Heritage management challenges

Uurime ja arutame koos maailma eri paigust pärit tudengitega, kuidas kasutatakse pärimuslikke oskusi ja teadmisi tänaste ja homsete väljakutsetega toimetulemiseks.

  • suunata üliõpilasi mõtisklema pärandiloome põhjuste ja eesmärkide – kultuuripärandi poliitiliste, majanduslike ja ühiskondlike rakenduste – üle nii kohalikul, rahvuslikul kui ka rahvusvahelisel tasandil;
  • viia üliõpilasi kurssi kestliku arengu suunistega ning kaasata neid vastavates aruteludes ja programmides;
  • juhtida tähelepanu pärandirakendustega kaasneda võivatele probleemidele ning osundada konfliktide ennetamise ja eetilise lahendamise võimalustele;
  • näidata võimalusi ja viise, kuidas toimida pärandiprotsessis vahendajana kogukondade, ettevõtjate ja ametiisikute vahel.

 

Õppetööd mitmekesistavad õppetooliga seotud külalisõppejõud ning -lektorid teistest UNESCO õppetoolidest ja mujalt. Koostöös teiste ülikoolidega on kavas luua kultuuripärandi teemaline järeldoktorantuur, mis võimaldab järeldoktoril viibida teatud aja kõigis osalevates ülikoolides.

Image
Anita Vaivade giving a presentation
Tartus on pidanud külalisloenguid ka Anita Vaivade Läti kultuurikadeemia UNESCO õppetoolist. (autor: Matti Hakamäki)