Kirjanduse ja teatriteaduse osakonnast

Kirjandus ja teatriteaduse osakond kuulub Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi koosseisu. Osakond tegutseb Ülikooli 16 õppehoone esimesel korrusel.

 

Kirjanduse ja teatriteaduse osakonna raamatukogud
Kirjanduse ja teatriteaduse osakonna raamatukogud asuvad Ülikooli 16 ruumides 111 (teatriteadus, eesti kirjandus) ja 112 (maailmakirjandus).

Kirjanduse ja teatriteaduse osakonna raamatukogu sisaldab erialakirjandust õppe- ja teadustööks, vähesel määral ilukirjandust ning kaitstud bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid. Raamatuid laenutatakse üldjuhul välja kaheks nädalaks. Maailmakirjanduse eriala raamatukogu sisaldab erialakirjandust õppe- ja teadustööks, kaitstud bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid ning vähesel määral ilukirjandust ja ajakirju.

Ülikooli 16-111 raamatukogu on avatud E - N 10-12, 13-16, e-post: aivi.reimand@ut.ee
Ülikooli 16-112 raamatukogu on avatud E - R 10-14, e-post: elica.mateo@ut.ee


Tartu Ülikooli peahoone

Valimiskomisjon registreeris dekaanikandidaadid

Kultuuriteaduste instituut_rahvaluule osakonna raamatukogu

Magistritööde ja -projektide kaitsmised folkloristika ja pärandirakenduste rahvusvahelisel õppekaval