Foto:
Pexels.com

Teaduste akadeemia valis Aimar Ventseli Arktika uuringute uurija-professoriks

Eesti Teaduste Akadeemia juhatus kinnitas täna kaks Arktika uuringute uurija-professuuri aastateks 2022–2023. Üheks valituks osutus Tartu Ülikooli etnoloogia kaasprofessori Aimar Ventseli uurimisrühm.

Aimar Ventsel võtab tähelepanu alla Arktika põlisrahvaste esindusorganisatsioonid ja nende tegevuse. Tema uurimistöö annab ülevaate teadlaste rollist vaadeldavate organisatsioonide tegevuses, Arktika põlisrahvaste esindusorganisatsioonide projektidest ja koostöövormidest ning Eesti võimalustest nende organisatsioonidega koostööd teha.

Koostöös Välisministeeriumiga korraldatud uurija-professuuride konkursil osales viis teadlast koos uurimisrühmadega. Teaduste akadeemia hindamiskomisjoni soovituse alusel valis akadeemia juhatus välja kaks kandidaati, kellele tehti ettepanek asuda uurija-professoriks ja luua oma ülikoolis uurija-professuur.

„Eduka konkursi järel on rõõm tõdeda, et Arktika on Eesti teadlaste jaoks atraktiivne uurimissuund. Laekunud projektid paistsid silma tulevikku suunatuse ja tugeva rahvusvahelise mõõtmega,“ sõnas Välisministeeriumi asekantsler Märt Volmer. Asekantsler õnnitles tulevasi teaduste akadeemia Arktika uurija-professoreid ja avaldas lootust, et projektid algavad võimalikult kiiresti. „Peame oluliseks, et kõnealused uuringud kasvataksid Arktika tundmist Eestis, suurendaksid Eesti nähtavust Arktikas ja sisaldaksid jätkutegevusi.“

„Teaduste akadeemia peab oluliseks, et valdkondlike ministeeriumide teadusraha liiguks tegusalt ja ilma administratiivsete kadudeta nende heatasemeliste teadlasteni, kellel on soov ja võimekus kaasa lüüa ministeeriumide ja Eesti riigi ees seisvate ülesannete lahendamisel,“ ütles akadeemia president Tarmo Soomere. Teadlasi õnnitledes lisas ta, et Aimar Ventsel ja teine uurija-professor Lauri Laanisto on akadeemia teemapõhiste uurija-professorite institutsiooni esimesed pääsukesed. „Loodetavasti lisandub neile juba lähikuudel kolleege, kel söakust oma teadmiste alusel uusi väljakutseid vastu võtta.“

Uurija-professuuride ellukutsumise eesmärk on toetada Eesti teadlaste osalemist Arktika uuringutes ning kasvatada Eesti teadlaste Arktika tundmist ja võimekust osaleda Arktika-alastes olulistes kõrgetasemelistes rahvusvahelises teadusuuringutes. 

Teaduste akadeemia valik on ühtlasi tunnustus Tartu Ülikooli Arktiliste kultuuride keskusele ning selle liikmete pikaajalisele põhjarahvaste uurimisele keskendunud teadustööle. Möödunud aastal loodud keskus toetab teadmiste levikut arktiliste rahvaste kultuurist ja maailmapildist ning kohandumisest erinevate väljakutsetega. Arktiliste kultuuride keskust juhib etnoloogia professor Art Leete.

Arktika uurija-professuuri toetus on 60 000 eurot, millest kaetakse ka Arktika uuringutega tegeleva uurimisrühma ülesehitamisega seotud kulud. Toetus määratakse üheks aastaks. Valitud kandidaadi, professuuri haldava Eesti ülikooli või teadusasutuse ja Eesti Teaduste Akadeemia vahel sõlmitakse kolmepoolne leping toetuse maksmiseks.

Rohkem infot uurija-professuuri kohta on teaduste akadeemia veebilehel.

 

#teadus #ühiskonnale
Ukraina

Tartu Ülikoolis kogutakse Ukraina sõja lugusid

30.09.2022
#teadus
Järv

Neoliberalism ja normiühiskond kui stressiallikas

19.09.2022
#teadus #ühiskonnale

Andres Herkel kaitseb doktoritööd „Nāgārdžuna „Keskmise tee juurvärsid“: tõlge ja tõlgendus“

30. augustil kell 10.00 kaitseb Andres Herkel võrdleva kirjandusteaduse erialal doktoritööd „Nāgārdžuna „Keskmise tee juurvärsid“: tõlge ja tõlgendus“.
18.08.2022