Aet Annist

Etnoloogia kaasprofessor, PhD
aet.annist@ut.ee

Aet Annisti tähelepanu analüütilises keskmes on ilmajäetuse kontseptsiooni arendamine selle erinevates vormides (sotsiaalne, sümboolne, etniline ning tulevikuline ilmajäetus) ning uute klassisuhete kujunemine ilmajäetuse jätkuna või vastusena sellele.

Sellistes protsessides on eriti perifeersetes piirkondades pärandkultuuri institutsionaliseerimisel oluline roll, mida Annist on käsitlenud, osaledes UNESCO õppetooli hoidja professor Kuutma juhitud IUT projektis ja Manchesteri Ülikooli projektis PROMISE.

Hetkel kuuluvad tema uurimishuvide hulka kliimasotsiaalsuste teema ning seosed metsaprotestide ja pärandkultuuri vahel.

Annist on regulaarselt kirjutanud Eesti meediaväljaannetesse, osalenud konsultandina Eesti ministeeriumide ja riigikogu korraldatud rakendusuuringutes. Ta on kirjutanud tekste kunstinäituste jaoks ning panustanud aktivisti, nõustaja ja kaasajana Suurbritannia ja Eesti protestigruppide tegevusse.

Aet Annisti ettekanne "Kogukonna tähendus"
Koolitajate mitte-konverents "Kus kogu, seal väge"
11.05.2017 Tallinnas
Aet Annisti kõne metsameeleavaldusel
16.08.2020 Tallinnas Hirvepargis

Valik juhendatud magistri- ja doktoritöid

Kultuuriteaduste instituudi Tervisekuu bingo

Aprill oli kultuuriteaduste instituudis tervisekuu!

Vladimir Sazonov

Vladimir Sazonov