Anneli Saro

Anneli Saro on teatriteaduse professor. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis eesti filoloogiat ja teatriteadust, täiendanud ennast Helsingi, Stockholmi ja Utrechti Ülikoolis. 2004. a kaitses doktoritöö „Madis Kõivu näidendite teatriretseptsioon”. 1997. a-st on ta õpetanud TÜ-s teatriteadust: eesti teatri ajalugu, teatriteaduse aluseid, etenduse analüüsi, maailma draamaklassikat, retseptsiooniteooriat ja publiku-uuringuid jms. Lugenud külalislektorina loenguid ka Tallinna ÜlikoolisEesti KunstiakadeemiasEesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning Helsingi Ülikoolis. Õppejõuna hindab seminari kui interaktiivset õppetöövormi. Põhilised uurimisteemad on seotud teatri kui sotsiaalse fenomeniga, eelkõige retseptsiooni-uuringute ja teatrisotsioloogiaga. Õppejõu ja kriitikuna on tegelenud ka etenduse analüüsiga. On juhtinud mitut rahvusvahelist töörühma ning täitnud ka mitmeid administratiivseid kohustusi: olnud Eesti Teatriuurijate Ühenduse esinaine, Rahvusvahelise Teatriuurimise Föderatsiooni ning Põhjamaade Teatriuurijate Assotsiatsiooni täitevkomitee liige, filosoofiateaduskonna prodekaan ja Tartu Ülikooli õppeprorektor.

Eesti Teadusinfosüsteemis

Kultuuriteaduste instituudi Tervisekuu bingo

Aprill oli kultuuriteaduste instituudis tervisekuu!

Vladimir Sazonov

Vladimir Sazonov