Anneli Saro

Anneli Saro on teatriteaduse professor. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis eesti filoloogiat ja teatriteadust, täiendanud ennast Helsingi, Stockholmi ja Utrechti Ülikoolis. 2004. a kaitses doktoritöö „Madis Kõivu näidendite teatriretseptsioon”. 1997. a-st on ta õpetanud TÜ-s teatriteadust: eesti teatri ajalugu, teatriteaduse aluseid, etenduse analüüsi, maailma draamaklassikat, retseptsiooniteooriat ja publiku-uuringuid jms. Lugenud külalislektorina loenguid ka Tallinna ÜlikoolisEesti KunstiakadeemiasEesti Muusika- ja Teatriakadeemias ning Helsingi Ülikoolis. Õppejõuna hindab seminari kui interaktiivset õppetöövormi. Põhilised uurimisteemad on seotud teatri kui sotsiaalse fenomeniga, eelkõige retseptsiooni-uuringute ja teatrisotsioloogiaga. Õppejõu ja kriitikuna on tegelenud ka etenduse analüüsiga. On juhtinud mitut rahvusvahelist töörühma ning täitnud ka mitmeid administratiivseid kohustusi: olnud Eesti Teatriuurijate Ühenduse esinaine, Rahvusvahelise Teatriuurimise Föderatsiooni ning Põhjamaade Teatriuurijate Assotsiatsiooni täitevkomitee liige, filosoofiateaduskonna prodekaan ja Tartu Ülikooli õppeprorektor.

Eesti Teadusinfosüsteemis

#instituudist #kultuur
Näitus akadeemilisest pärandist Von Bocki majas

Näitus Von Bocki majas akadeemilisest pärandist

#instituudist
Jaak Põldmäe 80

Fotod - Värsiõpetuse sümpoosion: Jaak Põldmäe 80

#instituudist
Rebaste ristimine 2022

Lühiülevaade kultuuriteaduste instituudi rebasteerimisest