Arne Merilai

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Margus Ansu 2011)

Arne Merilai (1961) on TÜ eesti kirjanduse professor alates 2011. aastast, TÜ rahvusteaduste professor aastast 2012. Ta sündis Ida-Virumaal, koolis käis Kehras Harjumaal. Lõpetas TÜ eesti filoloogina 1984. aastal, töötas aasta Tartu 2. Keskkooli õpetajana, misjärel kutsuti TÜ aspirantuuri. 1990. a kaitses ta filoloogiakandidaadi (filosoofiadoktori) kraadi väitekirjaga Eesti ballaad 1900–1940 (juhendaja Karl Muru). A. Merilai on töötanud Keele ja Kirjanduse Instituudi nooremteadurina, TÜ vanemõpetajana, dotsendi ja vanemteadurina, olnud eesti kirjanduse õppetooli hoidja. Aastail 2006–2010 oli ta TÜ kirjandusteooria dotsent.

A. Merilai on loonud keelefilosoofilise pragmapoeetika, ta pooldab arengut võrdleva poeetika ning teoreetilise ühendvälja suunas. On kirjutanud arvukalt teadusartikleid kodumaistesse ja rahvusvahelistesse väljaannetesse, avaldanud raamatuid eesti ballaadist, pagulaskirjandusest (koos Õnne Kepiga), pragmapoeetikast, koostanud mahuka žanriantoloogia, koolide poeetikaõpiku (koos Anneli Saro ja Epp Annusega) ning kaks autorivalimikku, toimetanud mitmeid kirjandusteaduslikke kogumikke (Ain Kaalep, Ene Mihkelson, Viivi Luik, Uku Masing, Andres Ehin). Ta on sarja Studia litteraria Estonica peatoimetaja, paljude erialaühenduste liige. Ta kuulub Eesti Kirjanike Liitu, on ilmutanud kaks luuletuskogu, ühe romaani ja näidendi, kriitikat ning esseid.

Eesti Teadusinfosüsteemis

Koduleht

#instituudist #kultuur
Näitus akadeemilisest pärandist Von Bocki majas

Näitus Von Bocki majas akadeemilisest pärandist

#instituudist
Jaak Põldmäe 80

Fotod - Värsiõpetuse sümpoosion: Jaak Põldmäe 80

#instituudist
Rebaste ristimine 2022

Lühiülevaade kultuuriteaduste instituudi rebasteerimisest