Autor:
Pihla Maria Siim

Teadusprojektid eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna teadustöötajate uurimuste eesmärgiks on analüüsida ja mõtestada folkloori kui traditsioonil põhinevat loomingulist protsessi, mis saab oma tähendused ja funktsioonid sotsiaalses kontekstis.

Lähema vaatluse all on elulood, mälestused, rahvalaulu žanrid, itk, muistend, legend, müüt ja muinasjutt, nende esitamine ja sotsiaalsed funktsioonid. Rahvusvahelisele folkloristikale orienteeritud teadustöö hõlmab lisaks eesti folkloorile ka läänemeresoome ja India rahvaste pärimust.

Lähemalt tegeletakse järgmiste allteemadega:

 • Pärimusmälu: mäletamine ja unustamine 
 • Rahvapärased ja analüütilised žanrikontseptsioonid
 • Suulise ja kirjaliku vahekord folklooris 
 • Autentsuskontseptsioon eesti folkloristikas
 • Üksikisiku roll jutuvestmisel ja pärimuse kujundajana
 • Muinasjuttude roll tänapäeva kultuuris 
 • Usundilised žanrid ja maailmapilt
 • Itkutraditsioon personaalse ja kollektiivse enesemääratluse peegeldajana
 • Setu lokaaltraditsiooni sünkrooniline uurimine
 • Argiuskumused ja -arvamused tänapäeva ühiskonnas 
 • Turism, pärimusmälu ja folkloor
 • Folkloor sotsiaalse tegelikkuse mõtestaja ning ümberkujundajana
 • Folkloori ja folkloristika kui diskursiivsete protsesside suhted

Folkloristlik vaade kuulumisele ja mitte-kuulumisele Eestis (2018–2021)
Eesti Teadusagentuur PSG48
Vastutav täitja: Elo-Hanna Seljamaa
Projekti kodulehekülg

Traditsioonilised ja kohalikud diskursused Põhja-India piirkondlike kristlike liikumiste kontekstis (2018–2021)
Eesti Teadusagentuur PUTJD746
Vastutav täitja: Margaret Lyngdoh

Traumatized Borders: Reviving Subversive Narratives of B/Order, and Other (2016–2020)
Soome Akadeemia 297533
Projekti koordinaator: Ida-Soome Ülikool; vastutav täitja Tuulikki Kurki
Põhitäitja TÜs: Tiiu Jaago

Transtsendentse ümberpaiknemine: vaikus ja ilmalik pühadus (2017–2019)
Södertörni ülikool
Vastutav täitja TÜs: Atko Sulhan-Remmel

Liikuv ebavõrdsus: hargmaised pered Eestis ja Soomes (2015–2019)
Kone sihtasutus, Soome
Projekti koordinaator: Ida-Soome Ülikool; vastutav täitja Laura Assmuth
Põhitäitjad TÜs: Pihla Maria Siim, Keiu Telve
Projekti kodulehekülg

Mobiilsus ja ebavõrdsus: hargmaiste perekondade sidusus ja kuulumine Põhjamaade rändeväljal (2015–2019)
Soome Akadeemia 288552
Projekti koordinaator: Ida-Soome Ülikool; vastutav täitja Laura Assmuth
Põhitäitjad TÜs: Pihla Maria Siim, Keiu Telve

Traditsioon, loovus ja ühiskond: vähemused ja alternatiivsed diskursused (2013–2018)
Eesti Teadusagentuur  IUT2-43
Vastutav täitja: Ülo Valk

Sõjaajaloost kaasaegse hariduseni (2015–2017)
Euroopa Komisjon EUROPE FOR CITIZENS, projekt nr 562849
Projekti koordinaator: Rautjärven kunta, Soome
Vastutav täitja: Ülo Valk
Projektist eesti keeles

Etnilisus, rahvusloome ja rahvuspoliitika Venemaal nõukogude ajal ja tänapäeval soome-ugri rahvaste näitel(2012–2015)
ETF9271
Vastutav täitja: Ergo-Hart Västrik

Kultuuriuuringute tippkeskus (2008–2015)
Tippkeskused, EL Euroopa Regionaalfond
Projekti koordinaator: Tartu Ülikool; vastutav täitja Valter Lang
Tippkeskuse töös osalesid instituudist Art Leete ja Ülo Valgu uurimisrühmad

Writing Cultures and Traditions at Borders (2010–2013)
Academy of Finland 131578
Projekti koordinaator: Ida-Soome Ülikool; vastutav täitja Tuulikki Kurki
Põhitäitjad TÜs: Tiiu Jaago, Risto Järv

Eesti muinasjuttude teaduslikud väljaanded (2009−2013)
EKKM09-113
Koostöös Eesti Kirjandusmuuseumiga
Vastutav täitja: Risto Järv
Projekti kodulehekülg

Alternatiivsed usundilised diskursused: folkloristlik vaade (2012)
ETF9190
Vastutav täitja: Ülo Valk

Teadmiste produktsioon rahvusteadusliku uuringu kontekstis (2009–2012)
ETF7795
Vastutav täitja: Kristin Kuutma

Folkloor ja ühiskond: pärimusmälu, loovus, rakendused (2008−2012)
SF0180139s08
Vastutav täitja: Ülo Valk

Rahvausund, žanrid ja sotsiaalne tähendusruum (2008−2011)
ETF7516
Vastutav täitja: Ülo Valk

Eesti muinasjuttude teaduslikud väljaanded (2004−2008)
EKRM04-14
Vastutav täitja: Risto Järv

Terminoloogilised ja allikakriitilised aspektid (2004–2008)
EKRM04-13
Vastutav täitja: Tiiu Jaago

Etnilised folkloorižanrid ja kirjakultuur (2005−2007)
ETF6518
Vastutav täitja: Ülo Valk

Argikultuuri diskursus ja kultuuride dialoog (2003–2007)
SF0182553s03
Vastutav täitja: Ülo Valk