Elo-Hanna Seljamaa

Eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor, PhD
Ingliskeelse magistriõppekava "Folkloristika ja pärandirakendused" programmijuht

elo-hanna.seljamaa@ut.ee

 

Elo-Hanna Seljamaa uurimistöö keskmes on etnilisus, rahvuslus ja lõimumine Eestis ning erinevustega toimetulek nii argielus kui riikliku poliitika tasandil ehk argine ja institutsionaliseeritud mitmekultuurilisus. Sellega seoses huvitab teda ka pärandiloome ja pärandi korraldamise kaudu toimuv kaasamine, välistamine ja sekkumine.

Folkloristina paeluvad teda traditsioonid, mis ei mahu hõlpsalt UNESCOst lähtuva vaimse kultuuripärandi definitsiooni alla. Käimasolevas (2018-2021) Eesti Teadusagentuuri rahastatud stardigrandis käsitleb ta neid ja seotud teemasid kuulumise ja mitte-kuulumise mõistepaari kaudu.

Õppejõuna intrigeerib teda magistriprojekti formaat, mis ärgitab üliõpilasi kultuuripärandi valdkonnas omandatud teoreetilisi teadmisi ellu rakendama ja uusi oskusi omandama.

Seljamaa teeb koostööd Eesti Rahvakultuuri Keskusega. Ta on ka kureerinud kunstinäitusi ning käsitlenud etnograafiliste meetodite kasutamist kultuuriuurimises ja kunstipõhises loovuurimuses.

Valik juhendatud magistri- ja doktoritöid

Kultuuriteaduste instituudi Tervisekuu bingo

Aprill oli kultuuriteaduste instituudis tervisekuu!

Vladimir Sazonov

Vladimir Sazonov