Hedi-Liis Toome

Hedi-Liis Toome on teatriteaduse lektor. Ta on õppinud Tartu Ülikoolis sotsioloogiat ja teatriteadust ning kaitsnud 2015. aastal teatriteadusliku doktoritöö "The functioning of theatre in the city of Tartu: a comparative perspective", lisaks täiendanud ennast Prantsumaal Pariisis (Université Paris Diderot) ning Groningeni Ülikoolis Hollandis.

Põhilised uurimisteemad on seotud teatri kui sotsiaalse fenomeniga, eelkõige retseptsiooniuuringute ja teatrisotsioloogiaga.

Ta on töötanud Eesti Teatriliidus organisatsioonisekretärina ja Endla teatris kommunikatsioonijuhina. Hetkel juhatab ta Eesti Teatriuurijate ja –kriitikute Ühendust ning õpetab lisaks Tartu Ülikoolile külalislektorina ka Eesti Kunstiakadeemias. 

Tartu Ülikooli teatriteaduse lektorina on ta tööl alates 2018. aastast.

Eesti Teadusinfosüsteemis

#instituudist #kultuur
Näitus akadeemilisest pärandist Von Bocki majas

Näitus Von Bocki majas akadeemilisest pärandist

#instituudist
Jaak Põldmäe 80

Fotod - Värsiõpetuse sümpoosion: Jaak Põldmäe 80

#instituudist
Rebaste ristimine 2022

Lühiülevaade kultuuriteaduste instituudi rebasteerimisest