Autor:
Erakogu

Instituut meedias

2023

Etnoloogia doktoriõppe ekstern Jaak Prozes arutles Sirbis Venemaa 2020. aasta rahvaloenduse tulemuste üle ja selle üle, kus on tema koht elus (10.02.2023). 


Etnoloogia kaasprofessor Aet Annist kirjutas Müürilehes kiilmasüüdimatusest Eesti ajakirjanduses (08.02.2023).


Etnoloogia teadur Terje Toomistu kirjutas ajakirjas Vikerkaar soost ja seksuaalsusest eestlaste rändekäitumises. Seotud teemal ja laiemalt uurimusest "Noored eestlased välismaal" rääkis Terje ka Vikerkaare taskuhäälingus (veebruar, 2023). 


Etnoloogia professor Art Leete kirjutas Sirbis keskkonnaprobleemidest (03.02.2023). 


Vana Lähis-Ida uuringute kaasprofessor Vladimir Saznov andis kommentaari  ETV+ saatele "Orbita" teemal Türgi ja Rootsi suhted pärast Koraani põletamisega seotud intsident. Samuti andis ta kommentaari ETV+ saatele "Horisont", kus rääkis maavärina võimalikest mõjudest Türgi ja Süüria poliitilisele maastikule. Lisaks esines ta KUKU raadios Iraan ja inimõiguste teemal (veebruar, 2023).


Maailmakirjanduse emeriitprofessor Jüri Talvet esines eesti kirjanduse päeval Pärnu Koidula Muuseumis vestlus-ettekandega. (30.01.2023)


Eesti kirjanduse nooremteadur Joosep Susi ja eesti kirjanduse lektor Andrus Org jagasid 6. jaanuari Sirbis oma mõtteid kirjandusõpetuse ja koolikirjanduse teemal “Praegused noored õpivad tiu-tiu! teisiti”. (06.01.2023)


Maailmakirjanduse magistrant Laura Pääbo käis koos oma juhendaja, maailmakirjanduse kaasprofessor Rebekka Lotmaniga Klassikaraadio kirjandussaates "Gogol" rääkimas endi koostatud maailma armastussonettide valikkogust "Ma nägin päiksepaistet vihmasajus". Lisaks ilmus lugemiseks ERRi kultuuriportaalis kolm sonetti kogumikust (13.01.2023). 


10. jaanuaril toimus Eesti kirjanduse professuuri ja Tartu Ülikooli Kirjastuse kolmikesitlus. Eesti kirjanduse professor Arne Merilai tutvustas oma artiklimonograafiat "Tõstan titsi taade. Tõlgendavaid kehtestusi 2012–2022", eesti kirjanduse kaasprofessor Mart Velsker tutvustas oma artiklimonograafiat "Luulejutud. Tekste aastatest 1994–2020" ja suulise kõne ja vestlusanalüüsi teadur Tiit Hennoste tutvustas oma artiklimonograafiat "Ilo ja elu. Valitud artikleid 2005–2021". Üritust on võimalik järelvaadata näiteks SIIT. (10.01.2023)


Kultuuriteaduste instituudi teadlased Laur VallikiviDanila RõgovskiAleksandr Pantšenko ja Art Leete osalesid ajakirja "Антропологический форум" vestlusringis, kus arutati materiaalse pöörde üle religiooniantropoloogias. (Jaanuar, 2023)


Kultuuriteaduste instituudi vilistlase Kristina Birk-Vellemaa veetavas Sekspositiivi taskuhäälingu II hooaja avasaates oli külas etnloogia teadur Terje Toomistu. Vestlusteemadeks olid sugu ja seksuaalsus kultuuris, seksuoloogia ja antropoloogia seosed, esoteerika ja spirituaalsus, aga ka Terje teekond ja töö feministliku antropoloogia valdkonnas. (Jaanuar, 2022)


Teatriteaduse nooremlektor Riina Oruaasal ilmus detsembris ilmus kaks aastakokkuvõtet: Teater. Muusika. Kino teatriankeedis ja ERR-i kultuuriportaalis „Ülevaade. Teatriaasta 2022“, kus paluti 2022. aastast välja tuua lavastus, mis seda teatriaastat defineerima jäi. Riina jaoks oli see Lauri Lagle „Ainult jõed voolavad vabalt“ Von Krahli Teatris. (Detsember, 2022)

Eesti kirjanduse professor Arne Merilai pidas Rahvusülikooli 103. aastapäeva aktusel kõne Viivi Luigele rahvusmõtta auhinna üleandmisel (02.12.2022) ning Eesti Ekspressis ilmus Arne Merilai essee, mis põhineb tema peetud kõnel (17.12.2022).


Vana Lähis-Ida uuringute kaasprofessor Vladimir Sazanovi kommentaar olukorrast Iraani teemal ilmus venekeelses ERRis, ETV+s (10.12.2022). Samuti ilmus lugu "Kadõrovi klanni jäljed ja tšetšeenide kriminaalne võrgustik Euroopas" Postimehes (10.12.2022).


Etnoloogia professor Art Leete kirjutas aasta viimases Sirbis soome-ugri ühisjoontest karude ja kalade näitel (16.12.2022). Samuti ilmus tal ajakirjas "Keel ja kirjandus" aritkkel soome-ugri etnograafia kujunemisest 19. sajandil ja sellest, kuidas see oli seotud ravustunnete ja koloniaalse diskursusega (November, 2022). 


Ajakirja Akadeemia 12. numbris ilmus toimetaja Lauri Pilteri tõlkes ja saatesõnaga keskaja inglise kirjaniku Geoffrey Chauceri eepilise poeemi "Heade naiste legend" 8. peatükk "Phyllise legend". (Detsember, 2022)


Etnoloogia teadur Terje Toomistul koos Andu Rämmeri ja Rein Murakaga ilmus artikkel noorte väärtuste seostest nende rändekäitumisega ajakirjas Riigikogu Toimetised. (28.11.2022) Artikkel põhineb "Noored eestlased välismaal" (www.eva.ut.ee) uurimusel. Samuti osales Terje Toomistu Vikerraadio Uudis+ saates (26.11.2022) seoses uue karistusseadustiku vastuvõtmisega Indoneesias, mis muuhulgas kriminaliseerib abielueelse ja -välise seksi. Samuti osales ta koos Herbert Murdiga taskuhäälingus "Tähenduse teejuhid"(04.12.2022), kus vestlus tõukus dokumentaalfilmist "Nõukogude hipid".  


Terje Toomistu osales ka Progressiivse Liikumise korraldatud Mõtteruumi arutelul "Seksitöö või prostitutsioon: keelata või lubada", kus teiste seas osales ka etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia magistriprogrammi vilistlane Kristina Birk-Vellemaa. Arutelu saab järele vaadata SIIT. (28.11.2022)


Etnoloogia teadur Terje Toomistu osales naistevastase vägivalla teemalisel Eesti Rahvusraamatukogu arutelusaates "RaRa Infomüra: Valed, vägivald ja naised". (18.11.2022) 


Teatriteaduse professor Anneli Saro kirjustas Sirbis Vanemuise teatri uuslavastustest „Kolm pikka naist“ ja „Võrsed“. (18.11.2022)


Etnoloogia kaasprofessor Laur Vallikivi kommenteeris Novaatori loos väikeste põliskeelte olukorda koos soome-ugri keelte lektori Nikolai Kuznetsoviga.(02.11.2022)


"Uudishimu tippkeskus" saatesarjas rääkis eesti kirjanduse professor Arne Merilai sellest, kuidas geneetika on poeetikas. (27.10.2022)


Eesti kirjanduse ja nüüdiskultuuri lektor Janek Kraavi rääkis "Loetud ja kirjutatud" raadiosaates transgressiivsest kirjandusest. (22.10.2022) 


Tartu Ülikooli ajakirjas Universitas Tartuensis rääkis vabade kunstide professor Reet Aus saastavast rõivatööstusest, kangajääkidest valminud riietest ning eetilisest kaubandusest. Samas numbris ilmus intervjuu eesti ja võrldeva rahvaluule professor Ülo Valguga. (Oktoober, 2022)


Maailmakirjanduse kaasprofessor Rebekka Lotman avaldas Loomingu oktoobrinumbris luulearvustuse "Triin Paja vastavused" ning novembrikuises Keeles ja Kirjanduses analüüsi "Martin Lipu hiliste värsside semantikast". (Oktoober ja november, 2022)


Etnoloogia professor Art Leete kirjutas Sirbis rõhumisest ja vastupanust põhjarahvaste ülestõusude ajal Nõukogude Liidu vastu. (14.10.2022)


Kultuuriteooria kaasprofessor Leena Kurvet-Käosaar rääkis KUKU raadios projektist "Eestisse varju", samuti ilmus projekti raames ka lugu Tartu Postimehes. (10.10.2022; 30.09.2022)


Etnoloogia lektor Ester Bardone koos Anu Kannikese, Marleen Metslaiu ja Pille Runneliga kirjutas Keel ja Kirjandus 10 numbris artikli "Tekstiloome ja keeleaines etnoloog Aliise Moora teadustöös"(Oktoober, 2022)


Eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor Madis Arukask rääkis raadiosaates Huvitaja läänemeresoome hõimurahvastest ning eestlaste perspektiivist neile ja meie enda soomeugrilusele. (05.10.2022)


Etnoloogia kaasprofessor Aimar Ventsel selgitas Postimehes, kuidas Vene noorte apoliitilisus on kaasa aidanud Putini autokraatia tugevnemisele. (03.10.2022)


Post-sõnastiku sarjaga taasalustas Sirbis eesti kirjanduse ja nüüdiskultuuri lektor Janek Kraavi. (30.09.2022)


Postimehes ilmus intervjuu teatriteaduse lektor Hedi-Liis Toomega, kes räägib oma teatrimaastiku karjääri algusest, Draama festivalist ja paljust muust. (09.09.2022)


Eesti kirjanduse ja nüüdiskultuuri lektor Janek Kraavi jagas mõtteid Lydia Kangi romaanist "Oopium ja absint". (09.09.2022


Etnoloogia professor Art Leete kirjutas Sirbis soomeugrilaste maailmavaate mõistmisest. (16.09.2022)


Etnoloogia lektor Ester Bardone kirjutas ajakirjas Horisont 1911. ilmunud esimesest algupärasest eestikeelsest taimetoidu kokaraamatust. (23.07.2022)


Etnoloogia kaasprofessor Aimar Ventsel kirjutas ajakirjas Horisont põhjarahvaste suhtest alkoholiga. (23.07.2022)


Etnoloogia külalisprofessor Aleksander Pantšenko kirjutas Postimehes venemaalaste suhtumisest Ukrainas toimuvasse sõtta läbi "sõjareligiooni"(20.07.2022)


Eesti kirjanduse lektor Andrus Org kirjutas ajakirja Looming (nr 7) ülevaate viimase kümnendi eesti noortekirjandusest: "Algupärase noor(te)kirjanduse tuumi ja veeri"(Juuli, 2022)


Eesti kirjanduse lektor Andrus Org ja eesti keele lektor Riina Reinsalu avaldasid ajakirjas Keele ja Kirjandus (nr 7) artikli "Kuidas lugeda kaaneteksti?.(Juuli, 2022)


Teatriteaduse lektor Hedi-Liis Toome kirjutas Sirbis Endla teatri lavastusest "Kolm õde". (17.06.2022)


Etnoloogia kaasprofessor Aimar Ventsel kirjutas ajakirjas Horisont väikerahvaste vastupanuvõimest. Lugu on võimalik lugeda Postimehe veebist. (12.06.2022)


Etnoloogia kaasprofessor Aet Annisti artikkel Müürilehes "Kui loodus asub tunnistajapinki".(22.06.2022) Lisaks mainiti ülikooli "Värske teaduse" mai numbris Annisti teadusartiklit sildistamise ja kihistumise teemal. (24.05.2022)


Etnoloogia professor Art Leete kirjutas Sirbis obiugrilaste ja samojeedide olematust sõjast. (20.05.2022)


Etnoloogia teadurid Eva Toulouze ja Liivo Niglas kirjutasid Sirbis udmurdi traditsioonilistest palvetest (20.05.2022).


Jaak Prozes kirjutas Sirbis Eva Toulouze'i raamatust "Minu Udmurdimaad. Välitöö märkmeid ja mõtisklusi" (20.05.2022).


Folkloristika kaasprofessor Anastasiya Astapova kirjutas vandenõuteeoriatest ja sellest, miks need on laialt levinud (03.06.2022). 


Suulise ajaloo ja mälu-uuringute professor Ene Kõresaar rääkis Tartu Postimehel oma mälu-uuringuid puudutavast uurimistööst (03.06.2022).


Eesti kirjanduse lektor Andrus Org kirjutas ERR-is kirjandusõpetuse vabadusest ja vastutusest (19.05.2022)


Vana Lähis-Ida uuringute kaasprofessor Vladimir Sazonov kirjutas ERRis Venemaa lääne-vastastest narratiividest koroona ajal (05.01.2022), Postimehes Venemaa propagandast(12.03.2022) ja infosõjast (20.04.2022). 


Maailmakirjanduse kaasprofessor Rebekka Lotman kirjutas Novaatoris instaluulest, selle populaarsust ja luule tähendusmehhanismide teisenemist Instagramis (13.05.2022).


Etnoloogia kaasprofessor Aimar Ventsel käis kõnelemas Jukuraadios (ehk Juki-Kalle Raidi köögilaua taga) (31.03.2022) Venemaa elanike igapäevastest mõttemustritest ja teleka rollist selles, samuti kirjutas ta ERR-is (28.04.2022) sellest, miks ukrainlaste puhul ei saa käsitleda rahvuslikku identiteeti ainult keelepõhiselt nagu eestlastele omane.


Etnoloogiateadur Terje Toomistu vestles saatesarjas "Globaalsed eestlased" (22.04.2022) inimlikkuse üle piiridega ja piirideta maailmas, samuti andis Terje intervjuu ajakirjas Peegel (mai 2022) ning Eesti diasporaa ajalehes Eesti Elu (06.05.2022).


Vanemteadur Aet Annist kirjutas Müürilehes keskkonnapõgenike staatusest ja ebavõrdsusest (24.05.2022) ning huumori rollist ja vastutusest sõdade keskel (29.05.2022). Edasi.org-is (18.04.2022) ilmus artikkel sellest, et kriisidega hästi toimetulevas ühiskonnas ei jäeta kedagi kõrvale. 


Ööülikoolis käis rääkimas Leena Kurvet-Käosaar sellest, miks ja kuidas inimesed reisivad (08.04.2022). 


Terje Toomistu rääkis Edasi taskuhäälingus "Tagasi" dokumentaalfilmidest ja empaatiast (26.03.2022).


Madis Arukask kõneles Vikerraadio saates „Loetud ja kirjutatud: "Kalevipoeg" 160“ (12.03.2022).


Aet Annisti keskkonnakolumnid Müürilehes - "Kuidas teadmist mädandada" (16.03.2022) ja "Huumoriga õuduste vastu" (29.04.2022).


KUKU raadiosaates "Kuue samba taga" räägib kirjandusteooria professor Marina Grišakova oma rahvusvahelisest tulevikukirjade projektist (21.02.2022). 


Tartu linn valis 2021. aasta nooreks kultuurikandjaks kirjandusring Ellipsit eestvedava kolmiku: Kerstin Vesteli, Saara Lotta Linno ja Lisanna Lajali (18.02.2022).


Doktoritöö otsis kohta lubatu piire kompavale kirjandusele, eesti kirjanduse nooremlektor Janek Kraavi doktoritööst, Novaator (14.02.2022).


Terje Toomistu: tagasipöördujad vajavad ühiskonna tuge, etnoloogia teadur Terje Toomistu arvamus, Postimees (14.02.2022).


Terje Toomistu: iga välismaale kolinud inimesega saaks põneva intervjuu, intervjuu etnoloogia teadur Terje ToomistugaERR (11.02.2022).

Volkslied, Weltliteratur ja eesti kirjandus, intervjuu võrdleva kirjandusteaduse professor Liina Lukasega, Sirp, 19.11.2021


Kirjadesse kätketud Eesti, Leena Kurvet-Käosaare arvustus teose "Elisabeth van den Bosch-de Jongh, Kirjad läände. Jõuka hollandlanna kõrvalpilk Eestile, kirju aastaist 1917–1929" kohta, Sirp 12.11.2021


Milline on kirjalikkuse ja kirjasõna tajumine meie mittekirjalikus kultuuris ja hõimurahvaste regilauludes? Madis Arukask kõneleb oma uurimisteemadest ja välitöödest, Kuku Raadio Podcast 18.10.2021

Elas kord robot...,  Andrus Org analüüsib Stanisław Lemi "Robotite muinasjutte", Sirp 17.09.2021


Eesti folkloristid kogusid nõukogude rahvaluulet ainult näiliselt, doktorant Kaisa Langer tutvustab oma doktoritööd, ERR Novaator 31.08.2021


Hindamatu panus feministlikku antropoloogiasse, Terje Toomistu Margaret Meadi raamatust "Sugu ja sundus kolmes primitiivses ühiskonnas", Sirp 02.07.2021


Kas Kihnus elab üks viimaseid matriarhaalseid ühiskondi?, magistrant Mare Mätase mõtted oma kultuurikeskkonnast, Sirp 02.07.2021


Suitsu nurk VI - Jan Kausi „Balti jaam“, Joosep Susi ruumilisest konkreetsusest ja ajalisest määratlematusest, Sirp 18.06.2021

Soome-ugri animism enne kultuurirevolutsionistlikku teooriat, Art Leete vahendab Georgi ja Castréni kirjeldusi, Sirp 11.06.2021


Post-sõnastik LVI – analepsis, Janek Kraavi vaatab ajas tagasi, Sirp 04.06.2021


Eesti huvid Arktika võidujooksus, Aimar Ventsel riikide tungist põhja, Diplomaatia 05.2021


Mongoolia avab end rahvausundi abil moodsale maailmale, Alevtina Solovyeva tutvustab oma doktoritööd, ERR Novaator 26.05.2021


Pavel Varunini Rääbu-lugude omailm, Andrus Org Peipsiveere koeruskala kunstmuinaslugudest, Sirp 14.05.2021


Teated teispoolsusest? Ülo Valk vaimumaailma teaduslikust tõlgendamisest, Müürileht 13.05.2021

Suitsu nurk V - Berit Petolai „Tõnkadi-lõnk“, Joosep Susi puukärust, elust ja ajast, Sirp 07.05.2021


Tšornobõli vandenõuteooriaid saadab poliitiline maik, Anastasiya Astapova tuumakatastroofi tõlgendustest, ERR Novaator 26.04.2021


Suitsu nurk IV - Hasso Krulli „Modern Discourse“, Joosep Susi ja Neeme Lopp postmodernliku mängu postmodernlikust mängust, Sirp 23.04.2021


Üleloomulik loodus, Ülo Valk üleloomulikkuse ja looduse mõistetest neoanimistlikust vaatepunktist, Postimees: Tähenduse teejuhid 23.04.2021


Kui su elu ei rahulda sind, siis loo uus, intervjuu Aimar Ventseliga muusikalistest subkultuuridest, Müürileht 12.04.2021

Rahvuskirjandusest globaalsete võrgustike poole, Sven Vabar maailma huvist eesti kirjanduse vastu, Sirp 09.04.2021


Raamatusarjast "Balti kirjakultuuri ajalugu", Liina Lukas tutvustab 8-osalisena kavandatud sarja avateost, Klassikaraadio, Delta 05.04.2021


Komi koera elu, Art Leete selgitab, miks koerad kõiges süüdi on, Sirp 26.03.2021


Suitsu nurk III - Tõnis Vilu „Kaks eri lauset“, Joosep Susi tähendustasandite põimumisest, Sirp 26.03.2021


Miks Venemaa ei pöördu Aasiasse?, Aimar Ventsel arutleb, ERR Arvamus 20.03.2021

Post-sõnastik LV – sarimõrvar, Janek Kraavi kurikaela narratiivi muutumisest, Sirp 19.03.2021


Veel kord upanišadidest, emotsioonideta, Ülo Valk mõtestab vanaindia pärimust, Sirp 05.03.2021


Piiritud lennud paigalseisus, Terje Toomistu oma dokumentaalfilmi "Nõukogude hipid" kesksest isikust Aare Loitist, Vikerkaar 02.2021


Jüri Talveti ajastu Eesti kirjandusteaduses, Liina Lukas, Sirp 19.02.2021


Komi nõia nutitegu, Art Leete jagab viiteid tulevikuennustamiseks, Sirp 19.02.2021


Suitsu nurk II - Paul Celani „Todtnauberg“, Joosep Susi kõrvutab kaht eestikeelset tõlget, Sirp 12.02.2021


Punk on innovatiivne ja konservatiivne, Aimar Ventsel tutvustab oma Ida-Saksa punkliikumist käsitlevat monograafiat, ERR Aktuaalne Kaamera 15.01.2021


Post-sõnastik LIV – immersioon, Janek Kraavi laseb end kaasa haarata, Sirp 15.01.202

Varasemaid instituudi töötajate meediakajastusi vt Tartu Ülikooli meediamonitooringu lehelt.

#ühiskonnale
Wiki loves living heritage launch event

Kutse panustada elava pärandi Vikipeediasse kandmisesse

#ühiskonnale
Eesti inimarengu aruande 2023 ametlik kujundus

Ilmus Tartu Ülikooli teadlaste osalusel valminud Eesti inimarengu aruanne

#ühiskonnale
Konverents

2. detsembril toimub VIII mitmeteaduslik eesti teaduskeele konverents