Jaak Tomberg

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaak Tomberg on sündinud 1980. aastal, lõpetanud 2002. aastal Tartu Ülikooli eesti kirjanduse erialal ja kaitsnud 2009. aastal doktorikraadi tööga "Kirjanduse lepitav otstarve”. Ta töötas aastatel 2005–2013 Eesti Kirjandusmuuseumi Kultuuri- ja kirjandusteooria töörühma teadurina ning on alates 2014. aastast Tartu Ülikooli kirjandusteooria teadur. 

Tema teoreetilisteks analüüsivaldkondadeks on utoopiakirjandus, teaduslik fantastika, realism ja kirjandusfilosoofia ning ta on kirjutanud kaks väitekirjadel põhinevat monograafiat: “Ekstrapolatiivne kirjutamine” (2004) ja “Kirjanduse lepitav otstarve” (2011). Praegu on tal pooleli teadusliku fantastika ja realismi nüüdisaegseid suhteid ning kirjanduse utoopilist potentsiaali käsitlev monograafia “Kuidas täita soovi”. Lisaks teadustegevusele on ta kirjutanud hulgaliselt kirjanduskriitikat, toimetanud Eesti Kirjanduse Seltsi avangardsete esseede ajakirja VIHIK ning kirjutanud esseistikat ja näidendeid.

#instituudist #kultuur
Näitus akadeemilisest pärandist Von Bocki majas

Näitus Von Bocki majas akadeemilisest pärandist

#instituudist
Jaak Põldmäe 80

Fotod - Värsiõpetuse sümpoosion: Jaak Põldmäe 80

#instituudist
Rebaste ristimine 2022

Lühiülevaade kultuuriteaduste instituudi rebasteerimisest