Janek Kraavi

Image
Janek Kraavi_Ku instituut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janek Kraavi on sündinud 1972. a. Lõpetanud Tartu Ülikooli eesti kirjanduse eriala bakalaureuse- ja magistriastmes. Hetkel jätkab samas doktoriõppes. Töötanud alates 1998. a Viljandi Kultuurikolledži kirjanduse ja kultuuriloo õppejõuna ja 2005.–2007. a Eesti Raadios saadete „Kultuurikaja” ja „Lendavad pead” toimetajana. 2006. a sügissemestrist TÜ eesti kirjanduse lektor. 2007–2008 töötanud ka ajakirja Keel ja Kirjandus kirjandusteooria ja -kriitika sektsiooni toimetajana.

Uurimisvaldkondadeks 19. saj kultuuri- ja kirjanduselu ning uuem eesti kirjandus; tegelenud kaasaegse kultuuri- ja kirjandusteooria ning postmodernistliku kultuuri uurimisega. Avaldanud raamatu „Postmodernismi teooria ja postmodernistlik kultuur” (2005) ning arvukalt kultuuri ja kirjandust analüüsivaid artikleid erinevates ajalehtedes, ajakirjades, raadios jm.

Eesti Teadusinfosüsteemis

VKP loenglavastuse lõpupilt

Vabade kunstide professuuri loengetenduse loomislugu