Janek Kraavi

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janek Kraavi on sündinud 1972. a. Lõpetanud Tartu Ülikooli eesti kirjanduse eriala bakalaureuse- ja magistriastmes. Hetkel jätkab samas doktoriõppes. Töötanud alates 1998. a Viljandi Kultuurikolledži kirjanduse ja kultuuriloo õppejõuna ja 2005.–2007. a Eesti Raadios saadete „Kultuurikaja” ja „Lendavad pead” toimetajana. 2006. a sügissemestrist TÜ eesti kirjanduse lektor. 2007–2008 töötanud ka ajakirja Keel ja Kirjandus kirjandusteooria ja -kriitika sektsiooni toimetajana.

Uurimisvaldkondadeks 19. saj kultuuri- ja kirjanduselu ning uuem eesti kirjandus; tegelenud kaasaegse kultuuri- ja kirjandusteooria ning postmodernistliku kultuuri uurimisega. Avaldanud raamatu „Postmodernismi teooria ja postmodernistlik kultuur” (2005) ning arvukalt kultuuri ja kirjandust analüüsivaid artikleid erinevates ajalehtedes, ajakirjades, raadios jm.

Eesti Teadusinfosüsteemis

#instituudist #kultuur
Näitus akadeemilisest pärandist Von Bocki majas

Näitus Von Bocki majas akadeemilisest pärandist

#instituudist
Jaak Põldmäe 80

Fotod - Värsiõpetuse sümpoosion: Jaak Põldmäe 80

#instituudist
Rebaste ristimine 2022

Lühiülevaade kultuuriteaduste instituudi rebasteerimisest