Kairit Kaur

Kairit Kaur on TÜ maailmakirjanduse teadur. Ta on õppinud saksa keelt ja kirjandust, kirjalikku tõlget ja võrdlevat kirjandusteadust Tartu Ülikoolis, täiendanud end Münsteri ja Läti Ülikoolis ning uurimisreisidel (Berliinis, Freiburgis jm). Töötanud TÜ raamatukogu Eesti vanema kirjanduse tekstikogu (EEVA) juures spetsialistina, seejärel TLÜAR Baltica vanaraamatu spetsialistina. 2013. aastal kaitses Tartu Ülikoolis doktoritöö Dichtende Frauen in Est-, Liv- und Kurland, 1654-1800 („Luuletavad naised Eesti-, Liivi- ja Kuramaal, 1654–1800“).

Peamised uurimisvaldkonnad baltisaksa kirjakultuur, selle kultuurikontaktid Lääne-Euroopaga ja naiskirjanduse ajalugu Baltimaades.

Vaata ka CV ETIS-es.