Katre Talviste

maailmakirjanduse kaasprofessor 0,65 k., PhD (kirjandusteadus)

katre.talviste@ut.ee
 

Eesti Teadusinfosüsteemis

Kultuuriteaduste instituut_rahvaluule osakonna raamatukogu

Magistritööde ja -projektide kaitsmised folkloristika ja pärandirakenduste rahvusvahelisel õppekaval

Mongolian film festival

Esimene Eesti filmi päev Mongoolias