Kristel Kivari

Eesti ja võrdleva rahvaluule teadur

Kontakt
kristel.kivari@ut.ee

Olen Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas kaitsnud nii magistritöö (Maa-alused Eesti rahvausundis, 2008) kui doktoritöö (Dowsing as a link between natural and supernatural. Folkloristic reflections on water veins, Earth radiation and dowsing practice; Nõiavits loomuliku ja üleloomuliku vahel: veesooned ja maakiirgus folkloristika uurimisainena, 2016). Mõlemas töös olen analüüsinud inimkeha ja looduse kokkupuutepunkte erinevates ajastustes, sotsiaalsetes ja usundilistes kontekstides. Oma uurimistöös keskendun kaasaegsetele alternatiivsetele maailmaseletusviisidele, nende seostele inimeste kogemuste ja erinevate autoriteetidega.

CV ja publikatsioonide loend ETIS-es.

Kultuuriteaduste instituut_rahvaluule osakonna raamatukogu

Magistritööde ja -projektide kaitsmised folkloristika ja pärandirakenduste rahvusvahelisel õppekaval

Mongolian film festival

Esimene Eesti filmi päev Mongoolias