Kristiina Porila

UNESCO koostöö spetsialist, MA
kristiina.porila@ut.ee

 

 

Kristiina Porila on omandanud magistrikraadi Kieli Ülikoolis Saksamaa, kus ta õppis etnoloogiat (Europäische Ethnologie/Volkskunde).

Enne töötamist UNESCO õppetooli juures on ta olnud seotud UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni elluviimisega Eestis. Ta töötas praeguses Eesti Rahvakultuuri Keskuses, kus osales muu hulgas Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu loomises ja vaimse kultuuripärandi teemalise koolitusprogrammi väljatöötamises.

Porila on töötanud konventsiooniga ka rahvusvahelisel tasandil, näiteks UNESCO rahvusvalistesse nimekirjadesse esitatud taotluste läbivaatamine valitsustevahelis vaimse kultuuripärandi kaitse komitee alakomitee liikmena ja Eesti esindamine rahvusvahelistel kohtumistel.

Ta on UNESCO üleilmse vaimse kultuuripärandi koolitajate võrgustiku liige ja kuulub vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni teadusbibliograafia vabatahtlikku toimetajaskonda.

#instituudist #kultuur
Näitus akadeemilisest pärandist Von Bocki majas

Näitus Von Bocki majas akadeemilisest pärandist

#instituudist
Jaak Põldmäe 80

Fotod - Värsiõpetuse sümpoosion: Jaak Põldmäe 80

#instituudist
Rebaste ristimine 2022

Lühiülevaade kultuuriteaduste instituudi rebasteerimisest