Kristiina Porila

UNESCO koostöö spetsialist, MA
kristiina.porila@ut.ee

 

 

Kristiina Porila on omandanud magistrikraadi Kieli Ülikoolis Saksamaa, kus ta õppis etnoloogiat (Europäische Ethnologie/Volkskunde).

Enne töötamist UNESCO õppetooli juures on ta olnud seotud UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni elluviimisega Eestis. Ta töötas praeguses Eesti Rahvakultuuri Keskuses, kus osales muu hulgas Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu loomises ja vaimse kultuuripärandi teemalise koolitusprogrammi väljatöötamises.

Porila on töötanud konventsiooniga ka rahvusvahelisel tasandil, näiteks UNESCO rahvusvalistesse nimekirjadesse esitatud taotluste läbivaatamine valitsustevahelis vaimse kultuuripärandi kaitse komitee alakomitee liikmena ja Eesti esindamine rahvusvahelistel kohtumistel.

Ta on UNESCO üleilmse vaimse kultuuripärandi koolitajate võrgustiku liige ja kuulub vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni teadusbibliograafia vabatahtlikku toimetajaskonda.

Kultuuriteaduste instituut_rahvaluule osakonna raamatukogu

Magistritööde ja -projektide kaitsmised folkloristika ja pärandirakenduste rahvusvahelisel õppekaval

Mongolian film festival

Esimene Eesti filmi päev Mongoolias