Kristin Kuutma

Vaimse kultuuripärandi rakendusuurignute UNESCO õppetooli juhataja
Kultuuriteaduste professor, PhD
kristin.kuutma@ut.ee

Kristin Kuutma uurimistöö keskmes on pärandivaldkonna kultuuripoliitika ning kultuuripärandi ja identiteedi keerulised seosed. Analüüsides kultuuripoliitika ja rahvusvaheliste suhete puutepunkte kultuuripärandi väljal, suunab ta pilgu ühiskondlikele keerdsõlmedele, kaasatuse ja välistamise juhtudele. Tähelepanu all on ka kultuuripärandi seosed rände ja keskkonna temaadega.

Kuutma on tegelenud folkloristika ja etnoloogia historiograafiaga, mõistete kujunemisega kultuuriantropoloogias laiemalt, (pärimus)kultuuriuuringute ja refleksiivse kultuurikriitikaga. Tema raamatutes on süvendatult käsitletud seto ja saami kultuurilooliste sümbolite kujunemist ja vastuolulist representatsiooni. Ta on vaadelnud pärimuskultuuri kaasaegset väljendust folklooriliikumises ja festivalidel.

Viimaste aastate teadustöö on toimunud haridus- ja teadusministeeriumi toetatud uurimisprojekti "Kultuuripärand kui ühiskondlik-kultuuriline ressurss ja probleemne valdkond“ raames.

Vaimse kultuuripärandi valdkonnas on Kuutmal lisaks teadustööle juba üle viieteistkümne aasta olnud kanda laiem ühiskondlik roll nii rahvusvaheliselt (Eestit esindamine vaimse kultuuripärandi kaitse komitees, osalemine ekspertkohtumistel ning Pariisis asuva UNESCO vaimse kultuuripärandi sektori nõustamine) kui ka Eesti sees (UNESCO Eesti rahvusliku komisjoni nõukogu esimees ja kultuuriministeeriumi juures tegutseva vaimse kultuuripärandi nõukogu liige).

Kristin Kuutma ettekanne „Aastapäev ja muutuvad mõisted“.
21. veebruaril 2020 Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktusel Tartu Ülikoolis.
Salvestus: UTTV.

Kristin Kuutma ettekanne
"Critical (Re)conceptualizations in the Politics of Heritage".
5. märtsil 2020 seminaril „No such thing as heritage?".
Salvestus: Helsingi Ülikool (Helsinki Collegium for Advanced Studies).

Valik juhendatud magistri- ja doktoritöid

  • Caroline Haubold „The Role of Song Celebrations and Choral Societies in the Formation and Manifestation of the Baltic German Identity. Doktoritöö, juhendamisel.
  • Savannah Rivka Powell „Songs Carried by Ancestors and Hidden in Archives: The Politics of Minority Identities, Gender, and UNESCO Status for the Seto of Estonia and the Ainu of Japan”. Doktoritöö, juhendamisel.
  • Alena Shisheliakina „Religious and gender minority performances: contesting the dominant uses of heritage“. Doktoritöö, juhendamisel.
     
  • Siarhiej Makarevič „Revitalisation of Local Weaving Tradition in Hancavicy District (Belarus)“. Magistritöö, juhendamisel.
  • Mare Mätas, Kihnu kultuuripärandi teemaline magistritöö juhendamisel.
  • Katarina Stradner, MA (2021) „Creating a Representation: The Singing to the Accompaniment of the Gusle as a Nomination to the UNESCO Representative List of Intangible Cultural Heritage“.
  • Triinu Arak, MA (2020) „Tartu koorimuusika maastiku inventuur 2017-2019“.

Vladimir Sazonov

Vladimir Sazonov

Peeter Espak

Peeter Espak

Alevtina Solovyeva

Alevtina Solovyeva