Lauri Pilter

Image

 

 

 

 

 

 

Lauri Pilter on sündinud 1971. aastal Tallinnas. Ta on omandanud Tartu Ülikooli inglise filoloogia eriala bakalaureuse- (2002) ja magistrikraadi (2004). 2009. aastal omandas ta Tartu Ülikoolis doktorikraadi inglise keele ja kirjanduse erialal väitekirjaga „Koomika ja tragikoomika William Faulkneri loomingus”.

Pilter on tegelenud 20. sajandi proosakirjanduse, eeskätt kõrg- ja hilismodernismiga, keskendunud ka keskaja värsseepikale ning renessansskirjanduse proosa- ja värsivormis eepikale (Geoffrey Chaucer, Giovanni Boccaccio). Tõlkinud William Faulkneri, Cormac McCarthy, Thomas Wolfe’i, Philip Rothi, Mark Twaini, Jeremy Gavroni, John Barnie teoseid (inglise keelest), renessanssproosat itaalia keelest, klassikalist ja moodsat luulet inglise, rootsi, norra, vene, itaalia ja provansi keelest.

Pilter on Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni (EVKA) liige ja Eesti Kirjanike Liidu liige. Samuti on ta pidanud Tartu Ülikoolis maailmakirjanduse loenguid alates 2007. aastast.

Praegu tegeleb Lauri Pilter põhiliselt vanemate maailmakirjanduse proosa- ja luuletekstide eesti keelde tõlkimisega ja tõlgete toimetamisega.

Eesti Teadusinfosüsteemis

#instituudist #kultuur
Näitus akadeemilisest pärandist Von Bocki majas

Näitus Von Bocki majas akadeemilisest pärandist

#instituudist
Jaak Põldmäe 80

Fotod - Värsiõpetuse sümpoosion: Jaak Põldmäe 80

#instituudist
Rebaste ristimine 2022

Lühiülevaade kultuuriteaduste instituudi rebasteerimisest