Leena Kurvet-Käosaar

Image

 

 

 

 

 

Leena Kurvet-Käosaar on õppinud inglise filoloogiat Tartu Ülikoolis (BA 1993) ja võrdlevat kirjandusteadust Indiana Ülikoolis USAs (MA 1997) ja Tartu Ülikoolis (PhD 2006). 2011. aasta sügisel oli Fulbright Fellow Hawaii Ülikooli Center for Biographical Research juures. Oma doktoritöös “Embodied Subjectivity in the Diaries of Virginia Woolf, Aino Kallas and Anaïs Nin” käsitles ta kehastunud subjektsuse ja modernistliku loomepoeetika seoseid kolme naiskirjaniku päevaraamatutes. ETF grantide „Omaeluloolisus Eesti kirjandusmaastiku osana (2008-2011) „Adressaadi dünaamika eesti elulookirjutuses“ (2012-2015) hoidja ja Nordplus projekti „Family History: Facilitating Intergenerational and Intercultural Exchange (2013-2014) juht. Ajakirja Methis erinumbri „Omaelulookirjutus eesti kultuuriloos“ (2010) ja (koos Lea Rojolaga) kogumiku „Aino Kallas. Negotiations with Modernity“ (2011) koostaja ja toimetaja. On teinud kaastööd väljaannetele „Biography, An Interdisciplinary Quarterly“, „Prose Studies“, „Journal of Baltic Studies“, „European Journal of Life Writing“, „Interlitteraria“, „Keel ja Kirjandus“, „Methis“, Ariadne lõng.“ Ajakirjade „Methis“, „Ariadne lõng“ ja „European Journal of Life Writing“ toimetuskolleegiumi liige ja IABA Europe juhtkomitee liige.

 Uurimistöö suunad: eesti omaelulookirjutuse traditsioon, naisautobiograafia, stalinistlike repressioonide vahendamine elulugudes, trauma- ja mäluteooria, modernism ja modernsusekogemus, perekonnalugu.

Eesti Teadusinfosüsteemis

#instituudist #koostöö #rahvusvaheline
Kohtumine Hue Ülikooli rahvusvahelisete suhete ülikooliga

Ülikooli teadlased alustavad koostööd Vietnami kolleegidega

#instituudist

Etnoloogia osakonna kaitsmised

Etnoloogia osakonna kaitsmised 2023.
#instituudist

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmine eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna lõputööde kaitsmised toimuvad 1. juunil 2023 Ülikooli 16-212.