Leena Kurvet-Käosaar

Image

 

 

 

 

 

Leena Kurvet-Käosaar on õppinud inglise filoloogiat Tartu Ülikoolis (BA 1993) ja võrdlevat kirjandusteadust Indiana Ülikoolis USAs (MA 1997) ja Tartu Ülikoolis (PhD 2006). 2011. aasta sügisel oli Fulbright Fellow Hawaii Ülikooli Center for Biographical Research juures. Oma doktoritöös “Embodied Subjectivity in the Diaries of Virginia Woolf, Aino Kallas and Anaïs Nin” käsitles ta kehastunud subjektsuse ja modernistliku loomepoeetika seoseid kolme naiskirjaniku päevaraamatutes. ETF grantide „Omaeluloolisus Eesti kirjandusmaastiku osana (2008-2011) „Adressaadi dünaamika eesti elulookirjutuses“ (2012-2015) hoidja ja Nordplus projekti „Family History: Facilitating Intergenerational and Intercultural Exchange (2013-2014) juht. Ajakirja Methis erinumbri „Omaelulookirjutus eesti kultuuriloos“ (2010) ja (koos Lea Rojolaga) kogumiku „Aino Kallas. Negotiations with Modernity“ (2011) koostaja ja toimetaja. On teinud kaastööd väljaannetele „Biography, An Interdisciplinary Quarterly“, „Prose Studies“, „Journal of Baltic Studies“, „European Journal of Life Writing“, „Interlitteraria“, „Keel ja Kirjandus“, „Methis“, Ariadne lõng.“ Ajakirjade „Methis“, „Ariadne lõng“ ja „European Journal of Life Writing“ toimetuskolleegiumi liige ja IABA Europe juhtkomitee liige.

 Uurimistöö suunad: eesti omaelulookirjutuse traditsioon, naisautobiograafia, stalinistlike repressioonide vahendamine elulugudes, trauma- ja mäluteooria, modernism ja modernsusekogemus, perekonnalugu.

Eesti Teadusinfosüsteemis

#instituudist #kultuur
Näitus akadeemilisest pärandist Von Bocki majas

Näitus Von Bocki majas akadeemilisest pärandist

#instituudist
Jaak Põldmäe 80

Fotod - Värsiõpetuse sümpoosion: Jaak Põldmäe 80

#instituudist
Rebaste ristimine 2022

Lühiülevaade kultuuriteaduste instituudi rebasteerimisest