Liina Lukas

Image
Liina Lukas_Ku instituut


Liina Lukas on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi eesti kirjanduse alal 1995. aastal, magistrikraadi 1998. aastal ja doktorikraadi 2006. aastal. Tema doktoritöö „Baltisaksa kirjandusväli 1980–1918“ on esimene eestikeelne monograafia baltisaksa kirjandusest. Aastast 1998 on ta töötanud Tartu Ülikoolis lektorina ja 2006. aastast dotsendina. Alates 1. veebruarist 2021 on ta võrdleva kirjandusteaduse professor. Ta on täiendanud end Viini ja Göttingeni ülikoolis, olnud aastatel 2007–2008 Viini Ülikooli külalisprofessor ja pidanud loenguid Göttingeni, Bordeaux Montaigne’i, Helsingi ja Läti ülikoolis.

Lukase teadusliku tegevuse keskmes on kirjandussuhete uurimine mitmekeelses Balti kultuuriruumis, eeskätt 18. sajandist 20. sajandi alguseni. Alates 2001. aastast on ta korraldanud rahvusvahelisi Balti kirjakultuuri sümpoosione, mis on toonud kokku Baltimaade kultuuriajaloost huvitatud teadlasi eri erialadelt. Ta on kaheksaköitelise kollektiivmonograafia „Balti kirjakultuuri ajalugu“ peatoimetaja (1. köide ilmus 2021) ja juhtinud 20 aastat Eesti vanema kirjanduse digitaalset tekstikogu EEVA. Need tegevused on kujundanud Tartust Baltimaade vanema kirjanduse võrdleva uurimise keskuse.

Liina Lukas on Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni ja Eesti Goethe-Seltsi esimees.

Vt intervjuusid Liina Lukasega:

Inauguratsiooniloeng „Rahvalaulud kui maailmakirjandus“https://www.uttv.ee/naita?id=32016

Kultuuriteaduste instituudi Tervisekuu bingo

Aprill oli kultuuriteaduste instituudis tervisekuu!

Vladimir Sazonov

Vladimir Sazonov