Madis Arukask

eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor 0.5 k

Kontakt
Jakobi 2-435
Tartu
madis.arukask@ut.ee
+372 5045547

Lõpetasin Tartu Ülikooli 1996. aastal eesti filoloogina ning kaitsesin 2003. aastal doktorikraadi eesti ja võrdleva rahvaluule erialal (väitekiri „Jutustava regilaulu aspektid: 19. sajandi lõpu setu lüroeepiliste regilaulude žanr ja struktuur“). Töötasin aastatel 1996–2000 Eesti Keele Instituudi folkloristika sektoris / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas uurijana, ning aastatel 2000–2006 Viljandi Kultuuriakadeemias arendusprorektori ja teadusnõukogu esimehena. Aastast 2006 töötan Tartu Ülikoolis dotsendi (HVEE) ning vanemteadurina (HVKU), 2021. aastast kaasprofessorina, jätkates õppejõuna ka TÜ VKA-s.

Mu peamisteks uurimisteemadeks on läänemeresoome rahvaste usund, regilaulude usund ja žanriprobleemid, eeposed, samuti moderniseerumisprotsessid eesti kultuuris folkloristlikust aspektist. Olen aastatel 1997–2004 teinud regulaarseid välitöid Venemaa Leningradi oblasti vadja külades ja 2004. aastast tänaseni iga-aastaseid välitöid vepsa külastutes Venemaa Leningradi ja Vologda oblastites ning Karjala vabariigis. Mind huvitavad traditsioonilised uskumused ja praktikad, olen uurinud ja kirjutanud kõige enam karjusemaagiast, surmakommunikatsioonist, samuti poeetiliste folkloorižanride maailmapildist ning läänemeresoome rahvaste eepostest.
Olen Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi president ning Fenno-Ugria asutuse juhatuse esimees, samuti mitmete teadusorganisatsioonide (Eesti Akadeemiline Ingerimaa Selts, Akadeemiline Rahvaluule Selts, Akadeemiline Emakeele Selts, Folklore Fellows’ Society, International Society for Folk Narrative Research, Societé Internationale d´Ethnologie et de Folklore) liige.

 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Loetavad ainekursused:

Eesti rahvalaul: allikad, teooriad ja liigitus

VKP loenglavastuse lõpupilt

Vabade kunstide professuuri loengetenduse loomislugu