Magistritööd

2022

Hele-Mai Viiksaar

Ambivalentse emaduse kujutamine kirjanduses

Juhendaja: Leena Kurvet-Käosaar; retsensent: Janek Kraavi


2021

Paula Taberland

Kirjanduslik melanhoolia: Clarice Lispector ja Virginia Woolf

Juhendajad: Marina Grišakova, Pinelopi Tsouva; retsensent: Jaak Tomberg


2020

Tetjana Kasima

Comparing and contrasting the works of James Joyce’s “Ulysses” and Virginia Woolf’s “Mrs. Dalloway” through the prism of flânerie

Juhendaja: Tiina Ann Kirss; retsensent: Eret Talviste

 

Karol Säär

Inspiratsiooni stiimulid isiklikus luulealbumis

Juhendajad: Arne Merilai, Mart Velsker; retsensent: Joosep Susi


2019

Tõnis Hallaste

Inimesetaolised tehisentiteedid teadusulmes

Juhendaja: Jaak Tomberg; retsensent: Andrus Org

 

Sandra Jürgenson

Naise minapildi kujunemine teise maailmasõja ajal kirjutatud naiste päevikute põhjal

Juhendaja: Leena Kurvet-Käosaar; retsensent: Ene-Reet Soovik

 

Ann Viisileht

Loodustunnetus Nikolai Baturini avarilmas ja Ladina-Ameerika selvaromaanis

Juhendaja: Liina Lukas; retsensent: Arne Merilai

 

Agne Pilvisto

E. R. Doddsi essee "Irratsionalist Euripides" tõlge ja kommentaar

Juhendaja: Neeme Näripä, Katre Talviste; retsensent: Marju Lepajõe

 

Eliisa Puudersell

M-äng Mati Undi loomingus

Juhendaja: Luule Epner; retsensent: Indrek Männiste

 

Ester Jürmann

Adonise „Arabia poeetika“. Tõlge, saatesõna, seletavad märkused ja kommentaarid

Juhendaja: Amar Annus; retsensent: Hasso Krull


2018

Krista Keedus

Taevase ja maise armastuse motiivid Karl Ristikivi “Hingede öös” ja ajaloolises sarjas

Juhendajad: Marina Grišakova ja Eva Lepik


2017

Kaisa Ling

In Search of the Neobaroque Image / Neobarokse kujundi otsinguil

Juhendaja: professor Jüri Talvet, op: Indrek Ojam

 

Katrina Saar

H. P. Lovecrafti õuduskirjanduslik filosoofia ja paralleele eesti kirjandusest A. Gailiti novellide näitel

Juhendaja: Andrus Org, op: Kairi Jets


2015

Maarja Soonberg

Linda Hogani “Päikesetormid”: ökofeministlik analüüs

Juhendaja: Kadri Tüür, op: Kairi Jets

 

Evelyn Fridolin

Peipsi-kirjanduse geokriitiline analüüs

Juhendaja: Kadri Tüür, op: Mart Velsker

 

Artur Kiris

Spordiromaan kui ilukirjanduslik žanr

Juhendaja: Marina Grišakova, op: Raili Marling


2014

Kristiina Lepa

[N]ostalgia kaasaegses eesti ja saksa kirjanduses

Juhendaja: Liina Lukas, op: Aija Sakova

 

Liisa Jõgi

Kurt Vonnegut traumakirjanikuna

Juhendaja: Lauri Pilter, op: Kersti Unt

 

Anu Varik

Võõra kujutamine totalitaarse idabloki teadusulmes

Juhendaja: Jaak Tomberg, op: Andrus Org

 

Maarja Pärtna

Kohad Ivar Ivaski luules

Juhendaja: Jüri Talvet, op: Lauri Pilter

 

Inga Sapunjan

Totalitarismi kujutamine Viivi Luige romaanis Ajaloo ilu ja Herta Mülleri romaanis Südameloom

Juhendaja: Liina Lukas, op: Kairit Kaur


2013

Kadri Naanu

Orjanduse kujutamine Toni Morrisoni romaanis “Armas” ja Eduard Vilde romaanis “Mahtra sõda”

Juhendaja: professor Tiina Ann Kirss, op: Leena Kurvet-Käosaar


2012

Karina Ivanova

Prantsuse „uue romaani” retseptsioonist nõukogude eesti kriitikas

Juhendaja: dotsent Liina Lukas, op: Katre Talviste


2011

Anete Kruusmägi

Asjad tegelaste maailmades: fenomenoloogiline vaade kirjandusele

Juhendaja: Marina Grišakova. Oponent: Jaak Tomberg

 

Helena Kesonen

„Cyrano de Bergerac“ adaptatsiooniteooria ja libretoloogia valguses

Juhendaja: Marina Grišakova. Oponent: Luule Epner

 

Elo Vilks

Prantsuse strukturalismi ja poststrukturalismi retseptsioon eesti esseistikas ja kriitikas

Juhendaja: Marina Grišakova. Oponent: Arne Merilai

 

Boris Veizenen

Rahvuslik Võõras prantsuse ja vene 19. sajandi esimese poole reisikirjades venelaste, eestlaste ja baltisakslaste näitel

Juhendaja: Kersti Unt. Oponent: Liina Lukas

 

Allan Männi

Surma kui eimiski kogemine ja tähendus läbi kirjanduse

Juhendaja: Marina Grišakova. Oponent: Leo Luks


2010

Merle Kivilo

Seto-eesti kultuuri identiteedikihistused Kauksi Ülle Taarkas

Juhendaja: Tiina Ann Kirss

 

Tiina Kattel

Leedu uuema romaani (1989-2010) arengutendentsid

Juhendaja: Jüri Talvet

 

Marika Kundla

Austria kirjanduse retseptsioon Eestis (1946-1991)

Juhendaja: Liina Lukas


2009

Kairi Jets

Gooti elemendid Angela Carteri jutukogus The Bloody Chamber ja Karen Orlau kogumikus Sealtmaalt (võrdlev analüüs)

Juhendaja: Marina Grišakova

 

Katrin Kangur

Jan Troelli Hamsun – filminarratiiv ja selle (auto)biograafilised alustekstid

Juhendaja: Marina Grišakova


2008

Teet Toome

Lootossuutra personoloogia

Juhendaja: Linnart Mäll, Jüri Talvet


2007

Sigrid Int

20. sajandi kirjanikke: Marta Sillaotsa kultuurivahendustegevus

Juhendaja: Liina Lukas


2005

Kersti Unt

Käsikirjad ei põle. Omakirjastuslikud väljaanded diskursiivsete muutuste kandjana nõukogude eesti kirjanduses

Juhendaja: Jüri Talvet


2004

Jaak Tomberg

Ekstrapolatiivne kirjutamine

Juhendaja: Jüri Talvet, Arne Merilai

 

Evelin Banhard

Sõnamängude analüüs W. Shakespeare`i Kaheteistkümnendas öös ja selle kahes eestikeelses tõlkes

Juhendaja: Kristiina Ross


2002

Katre Talviste

Eesti kriitikute kirjutatud prantsuse kirjandus. Tõlkekaanoni kujunemisest prantsuse-eesti kirjandussuhete näitel

Juhendaja: Tanel Lepsoo

Eneken Laanes

Jutustamise tematiseerimine Thomas Manni Doktor Faustuses ja Jaan Krossi Keisri hullus

Juhendaja: Mihhail Lotman ja Jüri Talvet


2001

Piret Peiker

Post-Colonial Change: Power, Peru and Estonian Literature. A Comparative Analysis of W.O. Horn`s Huaskar and Lydia Koidula`s The Last Inca of Peru

Juhendaja: Mihhail Lotman, Jüri Talvet


1998

Kersti Tarien

Black Humour in British Fiction of the 1950-60s

Juhendaja: -


1997

Liina Lukas

Võõra kujund baltisaksa kirjanduses

Juhendaja: Jüri Talvet


1994

Kerttu Veldi

Valgusmetafüüsika Odisseas Elitise ja Ivar Ivaski loomingus

Juhendaja: Jüri Talvet

 

Ülar Ploom

Francesco Petrarca Secretum filosoofilis-filoloogiline interpretatsioon

Juhendaja: Vittorio Roda, Jüri Talvet


1991

Tiina Kama

(090 Kam) – diplomitöö Eesti aines ajakirjas Books Abroad / World Literatute Today aastail 1967 – 1990

Juhendaja: Jüri Talvet

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Bakalaureuseõppe lõpuaktus

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus

#õppimine #rahvusvaheline
mägi

Erasmus+ õpirände konkurss