Marina Grišakova

Foto: Lotta Luhtala, 2014

Marina Grišakova on kirjandusteooria professor. Alates 1988.a. töötanud assistendina Juri Lotmani semiootikalaboris, lektorina semiootika õppetoolis, lektori ja vanemteadurina maailmakirjanduse õppetoolis. 2006.a. kaitses Tampere Ülikoolis doktorikraadi võrdleva kirjandusteaduse alal. Peamised uurimissuunad: võrdlev ja üldine kirjandusteadus, kognitiivne kirjandus- ja kunstiteadus, narratiiviteooria ja narratiiviuuringud, filmiõpetus, intermediaalsed uuringud, kultuurisemiootika, intellektuaalne ajalugu. Monograafia The Models of Space, Time and Vision in V. Nabokov’s Fiction: Narrative Strategies and Cultural Frames (Tartu Semiotics Library 5, 2006; 2.täiendatud ja parandatud väljaanne: OAPEN Library, 2012) autor; kogumike Intertextuality and Intersemiosis (koos M. Lehtimäkiga, TÜ Kirjastus, 2004), Semiotics, Communication, Cognition, vol. 1 (J. Lotmani Kultuuri ja plahvatuse ingliskeelne väljaanne; De Gruyter, 2009), Intermediality and Storytelling (koos M.-L. Ryan’iga, De Gruyter, 2010), Jutustamise teooriad ja praktikad (koos K. Kanguriga, TÜ Kirjastus, 2010), Theoretical Schools and Circles in the 20th-Century Humanities: Literary Theory, History, Philosophy (koos S. Saluperega, Routledge, 2015) koostaja ja toimetaja; ajakirja CLCWeb: Comparative Literature and Culture erinumbri “New Work in Comparative Literature in Europe” kaastoimetaja (2013, koos Lucia Boldrini ja Matthew Reynolds’iga). Teinud kaastöid ajakirjadele Narrative, Qualitative Sociology Review, Revue de littérature comparée, Sign Systems Studies ning rahvusvahelistele kogumikele Unnatural Narratives – Unnatural Narratology, toim. J. Alber and R. Heinze,  De Gruyter, 2011; Strange Voices in Narrative Fiction, toim. P.K. Hansen et al., De Gruyter, 2011Narrative, Interrupted: The Plotless, the Trivial, and the Disturbing in Literature, toim. M. Lehtimäki, L. Karttunen ja M. Mäkelä (De Gruyter, 2012); Literature, History and Cognition, toim. M. Bruhn ja D. Wehrs (Routledge, 2013), Intersections, Interferences, Interdisciplines: Literature with Other Arts, toim. G. Gillespie ja H. Saussy (Peter Lang, 2014).  Põhjamaade Narratiiviuurijate Koostöövõrgustiku koordinaator (2007-2011),  Euroopa Võrdleva Kirjanduse Võrgustiku peakoordinaator (2011-2013), Rahvusvahelise Võrdleva Kirjanduse Assotsiatsiooni (ICLA) Tegevnõukogu (2010-2013) ja Nominatsioonikomitee (alates 2013) liige. Ajakirjade Interlitteraria, Studia Litteraria Estonica,  CLCWeb: Comparative Literature and Culture (USA), Image & Narrative (Belgia), Southern Semiotic Review (USA) rahvusvaheliste toimetuskolleegiumide liige, Oxfordi Ülikooli võrdleva kirjandusteaduse ja tõlkeõpetuse programmi professorite eestvedamisel asutatud Legenda kirjastuse raamatusarja Transcript Rahvusvahelise Nõuandekogu liige. Olulisemad rahvusvahelised grandid: DAADi uurimisstipendum teadlastele ja akadeemikutele (2007), Fulbrighti stipendium (2008), Briti Akadeemia külalisteadlase stipendium (2011-2012).  Esinenud külalisloengutega mitmetes Euroopa ülikoolides, plenaaresinejana või kutsutud panelistina rahvusvahelistel konverentsidel.  Täitnud Euroopa Teadusfondi, Eesti Teadusfondi, Alexander von Humboldt Stiftung’i, Flandria Teadusfondi, Soome Akadeemia ning mitmete muude teadusorganisatsioonide ja –väljaannete väliseksperdi ülesandeid. Käesoleval ajal töötab monograafia Cognition and Narrative Complexity ning eestikeelse narratoloogia ja tekstiteooria terminiteatmiku kallal. Juhib projekti “Esilduvad lood: Jutustamine ja ühine tähendusloome narratiivses keskkonnas” (PUT192). Osaleb rahvusvahelise uurimisrühma Narrative & Complex Systems (Yorki Ülikool, UK) töös. 

Kultuuriteaduste instituudi Tervisekuu bingo

Aprill oli kultuuriteaduste instituudis tervisekuu!

Vladimir Sazonov

Vladimir Sazonov