Mart Velsker

Image
Mart Velsker

Mart Velsker on sündinud 1966. aastal, lõpetanud Tartu Ülikooli eesti kirjanduse erialal ja kaitsnud doktorikraadi 2014. aastal tööga „Lõunaeesti kirjandusloo kirjutamise võimalusi“. Tartu Ülikooli õppejõuna töötab ta alates 1994. aastast. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on eesti luule, lõunaeesti kirjandus ning ilukirjanduse keelekasutus. Ta on avaldanud ka palju kirjanduskriitikat ja esseistikat. 2022. aastal ilmus tema olulisemaid luulealaseid töid koondav raamat „Luulejutud“ (2022).

Mart Velsker on uurinud eeskätt lõunaeesti kirjandust, uuemat eesti luulet ning kirjanduskriitikat. Ta on „Eesti kirjanduse ajaloo” (2001) ja gümnaasiumiõpiku „Uuem eesti kirjandus” (2006) üks autoritest, ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegiumi liige, Eesti Kirjanduse Seltsi ja Eesti Kirjanike Liidu liige ning EYS Veljesto vilistlane.

Eesti Teadusinfosüsteemis

VKP loenglavastuse lõpupilt

Vabade kunstide professuuri loengetenduse loomislugu