Mart Velsker

Mart Velsker on sündinud 1966. aastal, lõpetanud 1991. aastal Tartu Ülikooli eesti kirjanduse erialal ja kaitsnud 2014. aastal doktorikraadi tööga „Lõunaeesti kirjandusloo kirjutamise võimalusi”. Alates 1994. aastast on ta Tartu Ülikooli õppejõud, praegu eesti kirjanduse kaasprofessor. Aastatel 2000–2004 oli ta Helsingi Ülikooli eesti keele ja kirjanduse lektor.

Mart Velsker on uurinud eeskätt lõunaeesti kirjandust, uuemat eesti luulet ning kirjanduskriitikat. Ta on „Eesti kirjanduse ajaloo” (2001) ja gümnaasiumiõpiku „Uuem eesti kirjandus” (2006) üks autoritest, ajakirja Keel ja Kirjandus toimetuskolleegiumi liige, Eesti Kirjanduse Seltsi ja Eesti Kirjanike Liidu liige ning EYS Veljesto vilistlane.

Eesti Teadusinfosüsteemis

#instituudist #kultuur
Näitus akadeemilisest pärandist Von Bocki majas

Näitus Von Bocki majas akadeemilisest pärandist

#instituudist
Jaak Põldmäe 80

Fotod - Värsiõpetuse sümpoosion: Jaak Põldmäe 80

#instituudist
Rebaste ristimine 2022

Lühiülevaade kultuuriteaduste instituudi rebasteerimisest