Miks valida maailmakirjanduse eriala?

Kui oled huvitatud kirjandussuhetest või tahad õppida nägema eesti kirjandust maailmakirjanduslikul taustal, tule õppima maailmakirjanduse magistriõppesse! 

 

Liina Lukas, võrdleva kirjandusteaduse professor: „Maailmakirjanduse lugemise ja uurimise ajendiks on ühelt poolt huvi maailma kultuurilise mitmekesisuse vastu, teiselt poolt kultuuri enesemõistmine. Eesti kirjandust, nii nagu ühtki teist kirjandust ei saa vaadelda lahus muu maailma kirjandusest. Maailmakirjandus on rahvuskirjanduse arengumootor ja piiride avardaja. Nii maailmakirjanduses kui ka selle uurimises osalevad need, kes on dialoogis maailmaga (ja maailmakirjandusega).“

Image

 

 

 

 

 

 

Kaisa Ling, magistriõppes 2013-2017: „Maailmakirjanduse erialalt sain tööriistad, mida kaasas kandes suudan kartmatult üleilmse kultuurikülluse sees ringi liikuda, leida ootamatutest nurgatagustest plahvatuslikku inspiratsiooni ning sellele toetudes kirjutada, muusikat teha või – äärmiselt oluline! – olla hea ja huvitav vestluspartner.“

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maailmakirjanduse magistriõpe pakub:

 • teadmisi maailmakirjanduse ajaloost ja tänapäevast;  
 • oskust käsitleda kirjandusi võrdlevalt, näha seoseid kirjanduste vahel ja eesti kirjandust maailmakirjanduslikul taustal; 
 • põhjalikku ülevaadet kirjandusteooriast ehk näitab mitmekülgselt, millistel erinevatel viisidel on võimalik kirjandust mõtestada ja analüüsida; 
 • erinevate kunstimeediumide (pilt, heli, keel, film, uued meediad) vaheliste suhete uurimist; 
 • uurimishuvidele vastavaid valikaineid teistelt humanitaarerialadelt, oskust näha seoseid teiste distsipliinidega.   
 • oskust arutleda kirjandusteoste üle nii suuliselt kui ka kirjalikult; 
 • avaraid praktikavõimalusi kirjandusväljal (kriitikapraktika, kirjastuspraktika; tõlkepraktika, teadus- ja kultuurikorralduspraktika); 
 • akadeemilise magistritöö alternatiivina magistriprojekti koostöös ülikooli välise asutusega (nt võimalust koostada näitus, teha ilukirjanduslik tõlge, anda välja raamat vms);  
 • loovkirjutamist: luule, proosa, dramatiseerimine, kriitika, tõlge, elulugu; 
 • varasema töökogemuse arvestamist õppetöös; 
 • rahvusvahelist teadussuhtlust ja kultuurikontakte;  
 • osalemist kirjanduselus; 
 • võimalust õppida välismaal; 
 • ettevalmistust doktoriõppeks.  

 Õppetöö toimub üle nädala kolmapäeviti ja neljapäeviti. 

 

Põhjalikumat teavet vaata siit: https://ut.ee/et/oppekavad/kirjandus-ja-teatriteadus

 

 

#instituudist
Ulaanbaatar 2019
#instituudist

Chahal Garg kaitseb 13. märtsil „Folkloristika ja pärandirakenduste“ õppekaval oma magistriprojekti

13. märtsil kell 10.15 kaitseb Chahal Garg „Folkloristika ja pärandirakenduste“ õppekaval magistriprojekti „CRAFTECH FUTURES: Käsitöö ja tehnoloogia konvergentsi spekulatiivsed tulevikud“.
#instituudist