Autor:
Erakogu

Mongoolia uuringute labor

Tartu Ülikooli Orientalistika keskuse juures tegutseb Mongoolia uuringute labor. Selle eesmärk on on korraldada, jätkata ja koordineerida teadusuuringuid, hariduslikke ja avalikke projekte ning ekspertiisi, mis käsitlevad Mongoolia ja sellega seotud kogukondade eri aspekte piiriüleselt. Samuti arendada koostöösuhteid Mongoolia ja Eesti vahel.  

Laboratooriumi huvid keskenduvad Sise-Aasia ja postsotsialistliku Kesk-Aasia piirkondadele, kultuuridele, majandusliku ja poliitilise arengu eripäradele, kultuuridevahelistele ja geopoliitilistele suhetele ning käimasolevatele protsessidele, mis mõjutavad kohalikke ja ülemaailmseid kogukondi. 

Mongoolia pakub rikkalikke ja mitmekesiseid näiteid, mis on väärtuslikud erinevate uurimisvaldkondade jaoks - multikultuursus, budismi, šamanismi ja ökokosmoloogia eripärad; kaasaegne nomaadlus; postsotsialistlik areng; postkoloniaalsed ja rahvuslikud ideoloogiad; demokraatia ja tasakaalupoliitika; kohalike ja globaalsete katastroofide käsitlemise strateegiad jne.

 

Bengt af Klintberg

5. oktoobril peab Bengt af Klintberg professor Walter Andersonile pühendatud loengu

Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid