Mongoolia uuringute labor

Tartu Ülikooli Orientalistika keskuse juures tegutseva Mongoolia uuringute labori eesmärk on on korraldada, jätkata ja koordineerida teadusuuringuid, hariduslikke ja avalikke projekte ning ekspertiisi, mis käsitlevad Mongoolia ja sellega seotud kogukondade eri aspekte piiriüleselt. Samuti arendada koostöösuhteid Mongoolia ja Eesti vahel.  

Labor keskendub Sise-Aasia ja postsotsialistliku Kesk-Aasia piirkondadele, kultuuridele, majandusliku ja poliitilise arengu eripäradele, kultuuridevahelistele ja geopoliitilistele suhetele ning käimasolevatele protsessidele, mis mõjutavad kohalikke ja ülemaailmseid kogukondi. 

Mongoolia pakub rikkalikke ja mitmekesiseid näiteid, mis on väärtuslikud erinevate uurimisvaldkondade jaoks: multikultuursus, budismi, šamanismi ja ökokosmoloogia eripärad; kapitalismi- ja majandusuuringud; kaasaegne nomaadlus; postsotsialistlik areng; postkoloniaalsed ja rahvuslikud ideoloogiad; demokraatia ja tasakaalupoliitika; kohalike ja globaalsete katastroofide käsitlemise strateegiad jne.

Labori veebileht, millel viibite praegu, on veel töös ja täiendamisel!

 

Doktoritöö

Valentina Punzi kaitseb doktoritööd „Making (hi)stories in Amdo: voices, genres, and authorities“

ESITIS konverents

Tontidest, UFO-dest, projektipõhisest rahastusest ja religioonidevahelisest dialoogist – loe ja vaata, mis toimus rahvusvahelisel konverentsil ESITIS 2024!

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand