Doktorikool

 

Doktorikoolide eesmärk on parandada doktoriõppe kvaliteeti ning suurendada ülikoolide ja muudse partnerasutuste koostööd. Doktorikoolide tegevused hõlmavad nii erialaseid kui erialaüleseid huvisid, toetades tudengite rahvusvahelist õppe- ja teaduskoostööd. 


Doktorikoolid lähtuvad oma tegevustes Eesti ülikoolide vahel sõlmitud kvaliteedi hea tava leppest (2011) ning Euroopa Komisjoni poolt sõnastatud innovatiivse doktoriõppe põhimõtetest (2011).

Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas on alates 2009. aastast Tartu Ülikoolis kaks doktorikooli: kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool ning keeleteaduste, filosoofia ja semiootika doktorikool. 

Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli alla kuulub ka Tartu Ülikooli kirjanduse ja kultuuriteaduste õppekava. 

 

Doktorikooli koduleht


 

 


 

 

Bengt af Klintberg

5. oktoobril peab Bengt af Klintberg professor Walter Andersonile pühendatud loengu

Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid