Autor:
Eesti Rahva Muuseum

Noorte kultuuriuurijate konverents „Noorte hääled“ 19. ja 20. aprillil 2022

Sel aastal toimub noorte kultuuriuurijate konverents „Noorte hääled“ 19. ja 20. aprillil Eesti Rahva Muuseumis (Muuseumi tee 2, Tartu). Esimesele päevale on koondatud ingliskeelsed ettekanded rahvusvahelistel teemadel, teine päev on eestikeelsete ettekannete päralt.

Konverentsi eesmärk on luua võimalus erinevate erialade ja uurimisteemade dialoogiks ning pakkuda ühtlasi avaramat kõlapinda aktuaalsetele ja värsketele uurimisteemadele.

Ettekanded hõlmavad tänapäeva uurimisvaldkondade mitmetahulist spektrit. Konverentsi plenaarettekandes keskendub Malmö Ülikooli professor Pille Pruulmann-Vengerfeldt teaduse koosloome kogemustele akadeemiliste ja mitte-akadeemiliste osapoolte vahel.

Konverentsi programmi mahuvad ka ümarlaud muuseumite ja teadusloome kokkupuutepunktidest ja ühine filmivaatamine etnoloogia- ja folkloristikatudengite ühenduse Tartu Nefa Rühma korraldatava õhtuse kultuuriprogrammi raames Elektriteatris.

Konverentsi läbiviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145).

Konverentsi kava ja teesid on leitavad siin: https://www.erm.ee/sites/default/files/noorte_haaled_2022_kava_ja_teesid.pdf

Ettekannete otseülekannet saab jälgida ka veebis MS Teams vahendusel: https://bit.ly/NoorteHaaled22 

Konverentsi tutvustust ja jooksvat informatsiooni võib vaadata ERMi koduleheltEesti Rahvaluule Arhiivi kodulehelt ja konverentsi Facebooki lehelt.

Lisainfo:
Liisi Jääts, Eesti Rahva Muuseum, liisi.jaats@erm.ee
Anastasiya Fiadotava, Eesti Kirjandusmuuseum, anastasiya.fiadotava@folklore.ee