Peeter Espak

Peeter Espak (PhD Tartu Ülikool), orientalistika vanemteadur. Peamised uurimisvaldkonnad: Lähis-Ida usundilugu, mütoloogia ja ajalugu (rõhuasetus 3. eelkristlik aastatuhat); võrdlev usundilugu ja mütoloogia: loomismüüt eri rahvaste juures, väekujutelmad; Lähis-Ida sõjalised ideoloogiad ja nende kujunemislugu, ajalooliste protsesside peegeldused tänapäevas. Pidanud loengukursuseid Lähis-Ida maade ajaloost, mütoloogiast, religiooniloost ja kirjandusest Tartu Ülikoolis (nagu näiteks: Sissejuhatus Mesopotaamia kultuurilukku, Mesopotaamia kultuurilugu 2, Mesopotaamia ajalugu, Hetiitide ajalugu, Mesopotaamia ja Ida-Vahemere regiooni esemeline kultuur ja kunst, Mesopotaamia usundilugu, Sumeri ja akkadi mütoloogia, Loomismüüt, Lähis-Ida usundilugu A, jne.) Avaldanud mitmeid teaduslikke ja populaarteaduslikke publikatsioone.

Eesti Teadusinfosüsteemis

Kultuuriteaduste instituudi Tervisekuu bingo

Aprill oli kultuuriteaduste instituudis tervisekuu!

Vladimir Sazonov

Vladimir Sazonov