Pihla Maria Siim

Image
Pihla Maria Siim_KU instituut

 

 

 

 

 

 

Folkloristika teadur 0.2 k

Kontakt

Ülikooli 16-213

Tartu

pihla.siim@ut.ee

+372 737 6256

https://ut-ee.academia.edu/PihlaSiim

 

Pihla Maria Siim (sünd Vuorinen) õppis Joensuu ülikoolis folkloristikat 1994–2000 ja kaitses doktorikraadi Ida-Soome ülikoolis aastal 2022.

Oma doktoritöös keskendus Pihla identiteedi ja kuulumise küsimustele Eesti - Soome - Loode-Venemaa piiriüleses ruumis elavate hargmaiste perekondade näitel. Teiste uurimishuvide hulka kuuluvad perepärimus, folkloristlikud välitööd, narratiivne lähenemine, lapsed ja mobiilsus ning multilokaalne eluviis.

Aastatel 2015-2019 uuris hargmaiseid perekondasid Laura Assmuthi juhitud projektide "Liikuv ebavõrdsus: hargmaised pered Eestis ja Soomes" ja "Mobiilsus ja ebavõrdsus: hargmaiste perekondade sidusus ja kuulumine Põhjamaade rändeväljal" raames. Elo-Hanna Seljamaa juhitud projektis "Folkloristlik vaade kuulumisele ja mitte-kuulumisele Eestis" (2018-2021) keskendus Eestisse tagasipöördujate uurimisele. Hetkel töötab Saara Pellanderi juhitud projektis "Intimate geographies of Bordering: Deportability and its effects on Finnish citizens with foreign spouses and their extended families" (2021-2025). Ta on ajakirja Elore peatoimetaja.

 

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis
 

Loetavad ainekursused:

Kultuurikogemus etnoloogias ja folkloristikas

Pärimus ja identiteet mitmekultuurilises ühiskonnas