Pihla Maria Siim

Image
Pihla Maria Siim_KU instituut

 

 

 

 

 

 

 

Folkloristika nooremteadur

Kontakt
Ülikooli 16-213
Tartu
pihla.siim@ut.ee    
+372 737 6256
https://ut-ee.academia.edu/PihlaSiim

Pihla Maria Siim (sünd Vuorinen) õppis Joensuu ülikoolis folkloristikat 1994–2000 ja on rahvaluule doktorant Ida-Soome ülikoolis.

Doktoritöö keskendub identiteedi ja kuulumise küsimustele Eesti - Soome - Loode-Venemaa piiriüleses ruumis elavate hargmaiste perekondade näitel. Teiste uurimishuvide hulka kuuluvad: perepärimus, narratiivne lähenemine, lapsed ja mobiilsus ning multilokaalne eluviis.

Aastatel 2015-2019 uuris hargmaiseid perekondasid Laura Assmuthi juhitud projektide "Liikuv ebavõrdsus: hargmaised pered Eestis ja Soomes" ja "Mobiilsus ja ebavõrdsus: hargmaiste perekondade sidusus ja kuulumine Põhjamaade rändeväljal" raames.

Elo-Hanna Seljamaa juhitud projektis "Folkloristlik vaade kuulumisele ja mitte-kuulumisele Eestis" (2018-2021) keskendub Eestisse tagasipöördujate uurimisele.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Loetavad ainekursused:
Pärimus ja identiteet multikultuurses ühiskonnas
 

UNESCO õppetooli uudiste arhiiv

Vaimse kultuuripärandi rakendusuuringute UNESCO õppetooli uudiste arhiiv
Kultuuriteaduste instituudi liikumiskuu 2023

Liikumiskuu jooksul tegid kultuuriteadlased pea seitse miljonit sammu