Pihla Maria Siim

Image

 

 

 

 

 

 

 

Folkloristika nooremteadur

Kontakt
Ülikooli 16-213
Tartu
pihla.siim@ut.ee    
+372 737 6256
https://ut-ee.academia.edu/PihlaSiim

Pihla Maria Siim (sünd Vuorinen) õppis Joensuu ülikoolis folkloristikat 1994–2000 ja on rahvaluule doktorant Ida-Soome ülikoolis.

Doktoritöö keskendub identiteedi ja kuulumise küsimustele Eesti - Soome - Loode-Venemaa piiriüleses ruumis elavate hargmaiste perekondade näitel. Teiste uurimishuvide hulka kuuluvad: perepärimus, narratiivne lähenemine, lapsed ja mobiilsus ning multilokaalne eluviis.

Aastatel 2015-2019 uuris hargmaiseid perekondasid Laura Assmuthi juhitud projektide "Liikuv ebavõrdsus: hargmaised pered Eestis ja Soomes" ja "Mobiilsus ja ebavõrdsus: hargmaiste perekondade sidusus ja kuulumine Põhjamaade rändeväljal" raames.

Elo-Hanna Seljamaa juhitud projektis "Folkloristlik vaade kuulumisele ja mitte-kuulumisele Eestis" (2018-2021) keskendub Eestisse tagasipöördujate uurimisele.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Loetavad ainekursused:
Pärimus ja identiteet multikultuurses ühiskonnas
 

#instituudist #koostöö #rahvusvaheline
Kohtumine Hue Ülikooli rahvusvahelisete suhete ülikooliga

Ülikooli teadlased alustavad koostööd Vietnami kolleegidega

#instituudist

Etnoloogia osakonna kaitsmised

Etnoloogia osakonna kaitsmised 2023.
#instituudist

Bakalaureuse- ja magistritööde kaitsmine eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna lõputööde kaitsmised toimuvad 1. juunil 2023 Ülikooli 16-212.