Praktika etnoloogia erialal

Siin saad tutvuda etnoloogia osakonna poolt pakutavate praktikaliikidega, nende mahtude ja oodatava õppetasemega.

NB! Konkreetse praktikaliigi sooritamise osas tuleb kokku leppida praktikate koordinaatoriga.

Etnoloogia osakonna praktika koordinaator on Kirsti Jõesalukirsti.joesalu@ut.ee.


Aktiivsed praktikapakkumised leiad siit

 

Etnoloogia osakonna poolt pakutavad praktikad

Tegemist on projektipõhise praktikada etnoloogia osakonna praktikapartnerite teadus- ja muude (nt näituse) projektide läbiviimisel. Praktika käigus saadakse kogemus etnograafiliste uurimismeetodite (nt osalusvaatlus, intervjueerimine) rakendamisest ning kogutud materjalide töötlemisest ja analüüsist. Kursus koosneb iseseisvast tööst ja seminaridest. Praktika eeldusaineks on etnograafiliste välitööde metodoloogia (HVKU.03.002) läbimine.

Etnograafiliste välitööde praktika, vaata õppeinfosüsteemist

Praktilised tööülesanded annavad sissevaate muuseumide töökorraldusest ühe konkreetse muuseumi näitel. Praktika toetab õppija läbimõeldud karjäärivalikuid erialastes institutsioonides ja tutvustab muuseumi kui organisatsiooni toimimist. Muuseumipraktikat on võimalik sooritada nii 3 EAP mahus (ainekood FLKU.03.070 ) kui 6 EAP mahus (ainekood HVKU.03.040 ).
Lähedased praktikaained: muuseumihariduse praktika, näitusepraktika, kogudega töötamise praktika.

Praktika eesmärk on anda õppijatele kogemus (muuseumi)kogudega seotud erinevatest tegevustest. Praktika käigus osaleb erinevates kogude süstematiseerimise, digitaliseerimise ja säilitamise etappides.
Kogudega töötamise praktika 3 EAP, vaata õppeinfosüsteemist

Õppetöö käigus omandatud teadmistele praktilise väljundi pakkumine ning kogemuse saamine tööks kultuurikorraldusega tegelevas organisatsioonis. Kultuurikorralduse praktika võib läbi viia ka muuseumis/galeriis, kui ülesanded on seotud praktilise tegevusega ürituse korraldamise juures.
Kultuurikorralduse praktika 3 EAP, vaata õppeinfosüsteemist

Praktika eesmärk on anda õppijatele kogemus erinevatest muuseumihariduse programmidest ja nendega seotud tegevustest. Praktika käigus osaleb õppija muuseumi haridusprogrammide (nt lastelaager, haridustund, näituse hariduslik programm) ettevalmistamises ja läbiviimises.
Muuseumihariduse praktika 3 EAP, vaata õppeinfosüsteemist

Praktika eesmärk on anda õppijatele kogemus näituse loomise ja eksponeerimise erinevatest etappidest.
Näitusepraktika 3 EAP, vaata õppeinfosüsteemist

Aine annab rakendusliku kultuurianalüüsi praktilise kogemuse ülikooliväliste koostööpartnerite juures (nt teine uurimisasutus, organisatsioon, ettevõte, MTÜ vm). Rakendusantropoloogia praktika läbimise eelduseks on mõne alljärgnevalt loetletud eeldusaine läbimine: etnograafiliste välitööde metodoloogia (HVKU.03.002); sissejuhatus rakendusantropoloogiasse (HVKU.03.004). Rakendusliku antropoloogia praktikat on võimalik sooritada 6 EAP mahus (ainekood HVKU.03.041).

Etnoloogia osakonna praktikapartnerid on: