Rebekka Lotman

Rebekka Lotman on omandanud Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudis kultuuriteaduse alal bakalaureusekraadi ja kultuuriteooria alal magistrikraadi, doktorikraadi Tartu Ülikoolis maailmakirjanduse alal 2019. aastal. Tema doktoritöö „Eesti sonett“ kujutab selle luulevormi mitmeaspektilist analüüsi alates eesti kirjandusse jõudmisest kuni tänapäevani. Ta on töötanud ajalehes Postimees kirjandustoimetaja ja kultuuritoimetuse juhina, aastast 2014 on ta Tallinna Ülikooli kirjastuse peatoimetaja. Tartu Ülikooli asus ta tööle 2020. aastal maailmakirjanduse teadurina, 2021. aastast on ta maailmakirjanduse kaasprofessor.

Rebekka Lotmani peamiseks teadushuviks on luule – riim, meetrika ja kinnisvormid, luulesemiootika ja -semantika, samuti poeetika luulekunstiteooriana. Ta on kirjutanud artikleid räpp- ja Instagramiluulest. Lisaks toimetab ta veebilehte www.sonett.ee, mis koondab 19. sajandil Eesti perioodikas ilmunud luuletõlkeid eesti keelde.

Rebekka Lotman on Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni liige.

Vt intervjuid ja artikleid Rebekka Lotmaniga:

Vt Rebekka Lotmani minutiloengut sonetist: https://novaator.err.ee/1003996/minutiloeng-poeedid-on-aastasadu-sotsiaa...