Riina Oruaas

Riina Oruaas on lõpetanud Tartu Ülikooli teatriteaduse eriala ja kaitsnud 2010. aastal samal erialal magistritöö eesti pärimusteatri teemal. Ta on töötanud Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses ja toimetajana Eesti Draamateatris, avaldanud teatrikriitikat ja uurimuslikke artikleid pärimusteatrist ja kaasaegsest eesti teatrist. Riina Oruaas on õpetanud draamateooriat Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia osakonnas ja on alates 2011. aastast teatriteaduse lektor Tartu Ülikoolis.

Eesti Teadusinfosüsteemis

Kultuuriteaduste instituut_rahvaluule osakonna raamatukogu

Magistritööde ja -projektide kaitsmised folkloristika ja pärandirakenduste rahvusvahelisel õppekaval

Mongolian film festival

Esimene Eesti filmi päev Mongoolias