Riina Oruaas

Riina Oruaas on lõpetanud Tartu Ülikooli teatriteaduse eriala ja kaitsnud 2010. aastal samal erialal magistritöö eesti pärimusteatri teemal. Ta on töötanud Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuses ja toimetajana Eesti Draamateatris, avaldanud teatrikriitikat ja uurimuslikke artikleid pärimusteatrist ja kaasaegsest eesti teatrist. Riina Oruaas on õpetanud draamateooriat Eesti Kunstiakadeemia stsenograafia osakonnas ja on alates 2011. aastast teatriteaduse lektor Tartu Ülikoolis.

Eesti Teadusinfosüsteemis

#instituudist #kultuur
Näitus akadeemilisest pärandist Von Bocki majas

Näitus Von Bocki majas akadeemilisest pärandist

#instituudist
Jaak Põldmäe 80

Fotod - Värsiõpetuse sümpoosion: Jaak Põldmäe 80

#instituudist
Rebaste ristimine 2022

Lühiülevaade kultuuriteaduste instituudi rebasteerimisest