Risto Järv

Image
Risto Järv_Ku instituut

 

 

 

 

 

eesti ja võrdleva rahvaluule kaasprofessor 0.2 k


Kontakt    
Vanemuise 42-214
Tartu
risto@folklore.ee    
+372 737 7732
+372 51 904 371

Risto Järv sündis 1971 Tallinnas, lõpetas 1995. a Tartu Ülikooli folkloristina ja asus tööle ülikooli juures; a-st 1997 teadur, a-st 2006 vanemteadur, a-st 2009 dotsent (0.2 k) ja Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Eesti Kirjandusmuuseumis. Esimeseks põhjalikumaks uurimisvaldkonnaks oli eesti ja soome rahvaluule historiograafia, sel teemal valmis monograafiline magistritöö, Kr. Gananderi – Kr. J. Petersoni teose „Finnische Mythologie“ analüüs (1997).

Doktoriõpingute algusest alates on tema uuringud seondunud rahvajuttudega, eriti imemuinasjuttudega, doktoritöös (2005) analüüsis imemuinasjuttude arhiivitekstide eri aspekte ja kaasaegset jutuvestmist Lääne-Siberis. Rahvaluule osakonna ning Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi muinasjuttude töörühma juht. Mitmetes artiklites on käsitlenud rahvaluule lühivorme – vanasõnu ning kaasaegseid argiarvamusi; käsitlenud ka jutuvestjaid ning jutusüžeid Lääne-Eestis ja Setumaal. Korraldanud mitmeid rahvaluulekspeditsioone, 2007. a pälvis Eesti Vabariigi presidendi rahvaluulepreemia.

Koostanud ja/või toimetanud rahvajuttude kogumikke („Kahrukõrvaga Ivvan” 2004 koos P. Haguga, „Regivärsist netinaljadeni. Tekstiantoloogia” 2005 koos T. Särjega, veebiväljaanne O. Kallase „Lutsi muinasjutud” 2008 koos M. Kaasiku ja K. Toomeos-Orglaanega, DVD „Valgõ härg. Kats tosinat seto jutust (ja üts viil liisna)” (2009), teadusliku antoloogia „Eesti muinasjutud“ köide „Imemuinasjutud“ (I kd 2009, II kd 2014, koos M. Kaasiku, K. Toomeos-Orglaane ja Inge Annomiga), duubel-CD „Linda kivist Lilla Daamini“ (2014). Sarja „Eesti Rahvaluule Arhiivi toimetused“ peatoimetaja. Alates a-st 1996 Akadeemilise Rahvaluule Seltsi liige (2003–2009 juhatuses), a-st 2005 rahvusvahelise jutu-uurijate seltsi (ISFNR) liige.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis.

Loetavad ainekursused:
Eesti rahvajutt
Arhiivipraktika

VKP loenglavastuse lõpupilt

Vabade kunstide professuuri loengetenduse loomislugu